Studieverenigingen

Studieverenigingen hebben vaak direct contact met studenten en hebben veel informatie over wat er speelt binnen de studies van de FMG. De FSR FMG vindt het daarom belangrijk om nauw samen te werken met de studieverenigingen om zo verschillende doelen omtrent zichtbaarheid en studentenbetrokkenheid te bereiken en verschillende problemen aan de kaak te stellen. De FSR FMG houdt de lijntjes met de studieverenigingen kort en zorgt voor een wederzijdse samenwerking.

Wij staan open om de studieverenigingen te helpen met verschillende zaken, andersom vraagt de FSR FMG ook om hulp als hij dat nodig heeft. Met name rondom de verkiezingstijd zal de FSR FMG een beroep doen op de studieverenigingen om daarmee een hoger opkomstpercentage te garanderen. Het nauwe contact zal onderhouden worden door deelname van de FSR FMG aan de vergaderingen van de Faculteitsvereniging FMG (Fv-FMG). Dit is een tweewekelijkse vergadering met de acht voorzitters van de studieverenigingen van de faculteit. Hierdoor hoopt de FSR FMG het contact goed te onderhouden en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en issues die spelen voor studenten.