Taakgroep OER

Deze taakgroep richt zich op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van alle opleidingen binnen onze faculteit. Omdat alle rechten en plichten van de studenten in de OER-en staan zijn ze erg belangrijk. De FSR-FMG heeft instemmingsrecht op elke OER en mag dus aanpassingen voorstellen. Tussen januari en mei is de FSR veel in overleg met de opleidingscommissies, onderwijsdirecteuren, de Centrale Studentenraad en beleidsmedewerks van de UvA.