Taakgroep Promotie & Media

De Taakgroep Promotie & Media is er om via onze Facebook-pagina, Instagram, de WC-krant, posters en nieuwsbrieven de studenten van de Faculteit de Maatschappij- en Gedragswetenschappen op de hoogte te houden van alles wat er speelt binnen de FMG en binnen de FSR. Ook gebruiken wij Facebook en onze website om van studenten input te vragen en om evenementen te delen.