Wat is de studentenraad?

De studentenraad (SR) is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. Als je iets kwijt wilt over de gang van zaken aan de UvA, of je mee wilt praten over het onderwijs, dan is de studentenraad de plaats waar dat kan. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één Centrale Studentenraad. De Facultaire Studentenraden (FSRen) – de naam zegt het al – houden zich bezig met kwesties die op facultair niveau spelen.

Wat is de Facultaire Studentenraad?
De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op de faculteit spelen, in ons geval de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) spelen, en behartigt de belangen van studenten bij het bestuur van de UvA. Jaarlijks is er altijd een aantal grote en een aantal minder grote onderwerpen waar de FSR zich mee bezig houdt. De FSR vertegenwoordigt de studenten bij het decanaat, de bestuurders van de faculteit. Het decanaat is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

Hoe werkt de FSR?
De FSR komt wekelijks bij elkaar in een plenaire vergadering (PV). Kom gewoon een keer langs, alle vergaderingen zijn openbaar! In de PV worden allerlei verschillende zaken behandeld, worden er FSR-standpunten ingenomen en kijken we naar het verrichte werk van de twee commissies binnen de FSR: Onderwijs & Financiën en Organisatie & Communicatie. Deze commissies vergaderen ook een keer per week, en ieder FSR-raadslid zit in minstens een van de twee commissies. Verder houdt elk raadslid contact met een studievereniging (SV) en de daarbij behorende opleidingscommissie (OC). Vier van onze raadsleden vormen het dagelijks bestuur (DB), dat zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken binnen de raad. Natuurlijk vergaderen we niet slechts; de rest van de week spreken we met verschillende betrokken partijen binnen en buiten de universiteit.