Frequently Asked Questions

Wat doet de Facultaire Studentenraad?

De Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) schrijft (on)gevraagde adviezen aan de decaan, vergadert om de zes weken met het bestuur van de faculteit waarin we het studentengeluid vertolken, heeft een sterke positie in de totstandkoming van de OER’en en vergadert intern twee keer per week. Veel praten en overleggen dus! De FSR FMG bestaat uit twee commissies en behandelt in deze commissies veel verschillende onderwerpen. Voorbeelden van adviezen zijn hier te vinden. De verschillende onderwerpen waar we ons mee bezig houden vind je ook op deze site (links).

Hoe kom je in de FSR FMG?

Om in de FSR FMG te komen, kun je je verkiesbaar stellen bij de studentenraadverkiezingen door je aan te sluiten bij een partij of zelf een partij op te richten. Klik hier voor meer informatie.

Waarom zou je in de FSR FMG willen?

Jij hebt invloed! Een jaar lang zit jij in de medezeggenschap van de Universiteit van Amsterdam. Je leert organisatiestructuren en bestuursprocessen kennen, effectief vergaderen, samenwerken, het schrijven van (veel) adviezen en je werkt met een team toe naar een doel. Het vertegenwoordigen van studenten zorgt ervoor dat je kritisch gaat kijken naar dingen waar je eerst niet over na hebt gedacht, omdat het misschien onveranderlijk lijkt.

Hoe veel tijd kost het om raadslid te zijn?

Gemiddeld zul je, als algemeen raadslid, ongeveer 15 uur per week met raadswerk bezig zijn. Dit kan heel erg wisselen. Er zijn elke week twee vergaderingen; de commissievergadering en de plenaire vergadering met de gehele raad. Hierbij wordt (natuurlijk) rekening gehouden met ieders rooster.

Als Dagelijks Bestuurslid (DB) zul je ongeveer 20 uur met raadswerk bezig zijn. Je zult dan drie keer per week vergaderen, namelijk met het DB, de commissie waar je in zit en de plenaire vergadering.

Krijg ik er geld voor om in de FSR te zitten?

Jazeker, je krijgt van het profileringsfonds van de UvA als algemeen raadslid 275 euro voor 6 maanden. Als DB-lid krijg je 8 maanden lang dit geld. Elke maand krijg je een onkostenvergoeding van ongeveer 122 euro per maand.

Hoe zit onze faculteit in elkaar?

Onze faculteit is een ingewikkelde. Er zijn vier verschillende domeinen, namelijk Communicatiewetenschap; Psychologie; Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding; en Sociale Wetenschappen. De bachelor- en masteropleidingen van de domeinen worden ook apart bestuurd.

Heb je overige vragen? Stuur een mailtje naar studentenraad@fmg.nl