Studentenraad

Niet over de FSR, maar over de OC’s

Zoals in bijna elke blog terug te lezen is, gaat het werk van de FSR veelal over samenwerken. Samenwerken met het bestuur van de faculteit, de centrale studentenraad, de OR (de ondernemingsraad; de medezeggenschap voor werknemers), de studieverenigingen en natuurlijk de OC’s (opleidingscommissies).

De OC is een wettelijk verplicht orgaan. Zij wordt verplicht gesteld door de WHW (Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderwijs), specifiek in artikel 10.3c (Staat onder de blog) . Het is ook mogelijk dat niet één opleiding maar een groep van opleidingen samen één OC hebben. Dit is bij onze Faculteit vaak in de vorm dat een Bachelor en Master samen één OC hebben). Hierbij moet wel voortdurend worden gelet op dat beide opleidingen goed worden meegenomen en niet de grotere opleiding (meestal de Bachelor) alle aandacht krijgt.

Bij onze faculteit vindt de OC zijn grootste taak in het evalueren van vakken. De formulieren welke je altijd aan het einde van een tentamen krijgt komen naar de OC waar de informatie wordt samengevat en besproken. Deze gebundelde informatie wordt aan de docenten en de opleidingsdirecteur doorgegeven met als doel om de kwaliteit van de vakken en uiteindelijk de opleiding verder te verbeteren.

In navolging van de wet (WHW Art. 10.3c lid 1 sublid c) heeft de OC altijd het recht om advies uit te brengen omtrent alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en). Maar verder geeft de wet de OC geen rechten omtrent de omgang met dit advies. Aangezien de OC geen verkozen orgaan is kan het geen geschil* aanspannen, maar het is wel mogelijk voor de (Facultaire) Studentenraad om namens de OC een geschil aan te spannen.

Bij de FSR wordt gekeken naar vragen welke de hele faculteit beslaan. De studenten welke plaats nemen in de studentenraad komen allemaal vanuit hun eigen opleiding/domein, maar zitten er voor de hele faculteit. De student-OC leden zijn dus vaak de student-gesprekspartners voor de FSR wanneer plannen een groot effect hebben op één (of enkele) opleiding(en). Deze samenwerking tussen de FSR en de OC’s gebeurt sporadisch bij specifieke dossiers, maar ook maandelijks tijdens het Facultaire Studenten Overleg (FSO). Van dit laatste overleg komen vanaf februari de notulen op onze website te staan.
De OC’s doen hun best om alles mee te nemen, maar als jij het idee hebt dat er in je opleiding iets beter kan, kan ook jij een mail naar de OC sturen. Hun e-mailadres is te vinden via www.student.uva.nl —> jouw opleiding —> A-Z —-> Opleidingscommissie (Board of Studies, voor de Masters). Als je denkt dat het meer facultair is kan je natuurlijk ook contact met ons opnemen. Mailen kan naar fnwi@studentenraad.nl of kom eens langs bij onze raadskamer A1.126.

 

* geschil: Als zeggenschap en medezeggenschap ergens echt niet uit komen, kan de kant welke benadeeld wordt een geschil aanspannen, waarbij een landelijke geschillencommissie een bindende uitspraak doet.

 

Artikel 10.3c. Opleidingscommissies

1.Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld, behoudens het bepaalde in het vierde lid. De commissie heeft tot taak:

a.advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling alvorens het instellingsbestuur de regeling vaststelt,

b.het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en

c.het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, bedoeld in artikel 10.25, en het faculteitsbestuur of het bestuur van de desbetreffende organisatorische eenheid dan wel, indien de hogeschool geen faculteiten omvat, aan het instellingsbestuur, over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.

 

NB: De gehele WHW is hier te vinden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.