Studentenraad

Sample

De Drie-eenheid van Studentenhulp- The Trinity of Student Welfare 

Heb je problemen met je studievoortgang?

Loop je door persoonlijke omstandigheden studievertraging op?

Heb je last van concentratieproblemen, stress of depressieve gevoelens?

Lees hoe u contact kunt opnemen met studieadviseurs, studentendecaan en studentenpsychologen!

_____________________________________________________________________________

Are you facing problems with your academic progress?

Are you facing study delays due to personal circumstances?

Are you struggling with your mental health ?

Find out how to get in contact with studyadvisors, student councillors and student psychologists.

Lees dit artikel
Sample

Writing Help

If you struggling with writing your thesis, essay, paper or assignment, the Writing Centre at UvA offers writing support free of charge.

Writing Centre offers help for both English and Dutch speaking UvA students.

Find out how to participate in Individual tutoring sessions, Workshops and/ or the Writing Centre Thesis Week. 

Lees dit artikel
Sample

Vind je het moeilijk dat je studieplek je kamer is? - Trouble with your study place being your room?

Vind je het moeilijk dat je studieplek je kamer is? 

Kijk wie als ‘kwetsbare student‘ gebruik mag maken van de UvA-faciliteiten.

Trouble with your study place being your room?

Find out who is eligible to use the UvA facilities as a ‘vulnerable student‘.

 

Lees dit artikel
Sample

Ervaar je problemen met thuis studeren? - Having trouble with studying from home?

Wist je dat? 

Als je problemen ervaart met het studeren vanuit huis kan de UvA je misschien helpen

Having trouble with studying from home?

If you are having trouble with studying from home the UvA might be able to assist and support you

 

Lees dit artikel
Sample

UvA Health Week

UvA Health Week
16-20 April 2018

The UvA Health Week is all about health and wellbeing. Sports, movement, nutrition but also stress, burnout and other mental health issues. It’s about maintaining a healthy lifestyle and why this isn’t always easy. It’s a week for UvA students and PhD researchers to make time for their health.

Let’s talk health

From 16-20 April 2018 activities will take place across the UvA campus and online, focused on mental and physical well-being of students and PhD students. This week we will enter into a critical dialogue with each other, and ourselves, about health. There will be interviews, lectures and debates, but also sports activities, coach cafés, documentary screenings and workshops. Which conversation will you start?

See the programme and register for activities via www.uva.nl/healthweek

Lees dit artikel
Sample

Verslag brainstormsessie over diversiteit

Op 21 februari 2018 organiseerde de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid in samenwerking met Marjoleine Zieck (bestuur van de rechtenfaculteit en diversity officer van de rechtenfaculteit) een brainstormsessie over diversiteit op onze faculteit. Tijdens deze sessie zijn wij in gesprek gegaan met studenten over alles wat met diversiteit te maken heeft. De volgende onderwerpen zijn ter sprake gekomen: veiligheid op de faculteit (in hoeverre voel je je thuis op de faculteit), studenten/docenten met een niet-westerse achtergrond op de faculteit, vertrouwenspersonen, differentiatie in het onderwijs (het verdelen in onderwijsgroepen (ALF, honours, regulier) etc. Wij hebben alle meningen en opmerkingen van de studenten op een rijtje gezet, zoals is terug te lezen in dit verslag. Als je vragen hebt over de (uitkomst van de) brainstormsessie of over iets anders dan kun je altijd contact met ons opnemen via fsr-fdr@uva.nl.

 

Lees dit artikel
Sample

Update Studentenraad (English below)

Het is weer tijd voor een korte update over de bezigheden van studentenraad van de afgelopen tijd:

Brainstormsessie over diversiteit

Afgelopen woensdag was het zover. In samenwerking met de diversity officer van onze faculteit (Marjoleine Zieck) organiseerden wij een brainstorm sessie over diversiteit binnen de Rechtenfaculteit. We waren erg tevreden met de opkomst en willen alle studenten die aanwezig waren hartelijk bedanken voor het delen van hun mening over verschillende onderwerpen. We hebben oa gepraat over je thuis voelen op de faculteit, diversiteit onder docenten en studenten, vertrouwenspersonen, onderwijsdifferentiatie, rolmodellen, de toegankelijkheid van de opleidingen en ga zo maar door. Kon je niet bij de brainstorm sessie aanwezig zijn maar wil je wel graag je mening kwijt over dit onderwerp? We willen graag met je in gesprek gaan. Mail naar fsr-fdr@uva.nl of kom langs op onze kamer (REC A0.04).

Lees dit artikel
Sample

Brainstormsessie Diversiteit op de rechtenfaculteit / Brainstorm session diversity at law faculty

Op woensdag 21 februari organiseert de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid een brainstormsessie over diversiteit op de Rechtenfaculteit, voor alle rechtenstudenten en PPLE studenten. Als studentenraad zijn wij, in samenwerking met het bestuur, al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid voor onze faculteit. Om dit beleid succesvol te kunnen opstellen hebben wij de mening van studenten nodig: JULLIE dus!

Lees dit artikel
Sample

Tweetaligheid Studentenraad.nl / bilingualism Studentenraad.nl

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent steeds meer internationale studenten en dat betekent dat onze website ook toegankelijk moet zijn voor niet Nederlands sprekenden. Ons PR team is daarom druk bezig met het vertalen van de website. Nog niet alle pagina’s zijn vertaald, maar dat zal binnenkort wel zo zijn.

Als er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met ons via fsr-fdr@uva.nl.


The Faculty of Law knows more and more international students and that means that the website should also be accessible for non-Dutch speakers. Our PR team is busy with translating the website at the moment. Not yet all pages have been translated, but this will soon be the case.

If you have any questions in the mean time, you can always contact us via fsr-fdr@uva.nl.

Lees dit artikel
Sample

Update Studentenraad (English below)

OER

We zitten alweer halverwege de maand januari en de dossiers vliegen ons om de oren. Na een welverdiende vakantie is het nu tijd om in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) te duiken. In de OER staan de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering van elke opleiding binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De OER wordt ieder jaar gewijzigd en dit is een uitgebreid proces. Ook de Facultaire Studentenraad en de Opleidingscommissies houden zich bezig met de OER en hebben op bepaalde delen van de OER instemmings- en adviesrecht. De OER is ook voor jou als student een handig reglement. Zo staan er bijvoorbeeld bepalingen in over de hoeveelheid studiepunten die je nodig hebt om je studie af te ronden, de vakken die worden aangeboden en het aantal tentamenkansen. Je kunt je dus altijd op dit document beroepen.

Lees dit artikel
Sample

Vacature: Ambtelijk Secretaris FSR FdR (Dutch)

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is per 1 maart 2018 op zoek naar een Ambtelijk secretaris voor ondersteunende werkzaamheden voor gedurende een jaar.

De FSR FdR  behartigt de belangen van de studenten aan de faculteit en oefent instemmings- en adviesrecht uit over bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examenregeling, het instellen of afschaffen van opleidingen en het honoursprogramma.

Lees dit artikel
Sample

Wist je dat...

Wisten jullie dat .. 

De recent door de Tweede Kamer aangenomen Wet Versterking Bestuurskracht zorgt voor een aanmerkelijke versteviging van de positie van de opleidingscommissie. Mede door amendementen van de Kamer wordt de opleidingscommissie naast adviesorgaan, nu ook gekwalificeerd als medezeggenschapsorgaan. 

Lees dit artikel
Sample

De FSR-FdR reageert op de brief van de decanen van de FEB/FdR/FMG omtrent D&D

Op 22 november heeft de FSR-FdR een (open) brief ontvangen namens de decanen van de FMG, FEB en FdR. In deze brief worden 7 punten naar voren gebracht ten aanzien van het referendum omtrent Decentralisering en Democratisering (D&D). De FSR-FdR wil via deze brief graag reageren.

 

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad 2016-2017

Ben jij benieuwd wie de nieuwe leden zijn van de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid? Kijk snel verder!

Lees dit artikel
Sample

De kans om jouw stempel te drukken op het aanbod van keuzevakken!

Lees dit artikel
Sample

Ben je benieuwd waar wij ons het afgelopen half jaar allemaal mee bezig hebben gehouden?

Lees dan de volledige tekst hier!

Lees dit artikel
Sample

Beste faculteitsgenoten,

Zoals jullie weten heeft er binnen onze faculteit op het hoogste niveau een wisseling van wacht plaatsgevonden. Hieronder leest u meer over onze nieuwe decaan.

Lees dit artikel
Sample

Lees hier meer over de bezuinigingsplannen op onze faculteit!

Lees dit artikel
Sample

Ben jij ook benieuw of dhr. prof. dr. J. Legemaate Docent van het Jaar wordt? Meld je dan nu aan voor de Dies Natalis en kom naar de bekendmaking!

http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2010/11/dhr-prof-dr-j-legemaate.html

 

 

Lees dit artikel
Sample

Een hele fijne Kerst toegewenst & een geweldig 2016!

Namens de FSR FdR,

Hannah van Kolfschooten
Julia Verheul
Lucas Wolthuis Scheeres
Catherine van Es
Lodewijk van Eeden
Alessandro Farris
Mathijs Ijkhout
Jorien Reestman
Sacha van Ligten
Emre Yüksel
Nina Visser

Lees dit artikel
Sample

Benoeming nieuwe decaan

Beste studenten,

Het profiel voor de functie van decaan van onze faculteit is bijgevoegd. Wij danken nogmaals iedereen die heeft meegedacht over het profiel. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 30 november direct melden bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, mw. prof. dr. D.C. van den Boom (tel. 525 2774, e-mail Secretariaat-rectormagnificus@uva.nl).

De rector van de UvA heeft ons als adviescommissie gevraagd om een lijst op te stellen van personen die in aanmerking zouden kunnen komen. Om deze lijst zo goed mogelijk samen te stellen, nodigt de adviescommissie u uit om, indien gewenst, namen van personen, zowel intern als extern, door te geven. De namen kunnen worden doorgegeven aan Yvonne Donders, kamer E313, tel. 525 2630, e-mail Y.M.Donders@uva.nl. De input kan worden gegeven tot en met donderdag 19 november.

De adviescommissie,

Tiny Dekker
Yvonne Donders
Lodewijk van Eeden
Mathijs IJkhout
Dirk J. Korf
Tesseltje de Lange
Marc de Wilde

Lees dit artikel
Sample

Praat mee over veranderingen aan de FdR

Het zal je niet ontgaan zijn. Het bestuur van de UvA is de laatste weken flink onder vuur komen te liggen. Naar aanleiding van radicale hervormingsplannen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zijn er verschillende studenten- en medewerkersgroeperingen in actie gekomen tegen het bestuur van de faculteit en de universiteit. Ze eisen meer inspraak in het beleid en verzetten zich tegen een financialisering van het onderwijs en onderzoek. Deze protesten zijn gestart aan de FGw maar hebben inmiddels alle faculteiten van de UvA en andere universiteiten in Nederland bereikt. Niet in de laatste plaatst klinkt er nu een hevig protest aan onze rechtenfaculteit. Ook hier wordt het onderwijs en onderzoek geraakt door bezuinigingen en voelen studenten en medewerkers zich onvoldoende gehoord. In de bijeenkomst van 5 maart jl. werd duidelijk dat er veel dingen moeten veranderen. De studentenraad deelt de zorgen die er tijdens de bijeenkomst zijn gedeeld en is druk in overleg met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat de huidige problemen zo snel mogelijk en op de juiste wijze worden aangepakt. Omdat ook wij, net als het faculteitsbestuur, transparanter moeten en willen zijn zullen we hier zoveel mogelijk informatie plaatsen.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad gaat niet akkoord met ingrijpende voorstellen faculteitsbestuur

De facultaire studentenraad van de FdR heeft niet ingestemd met een aantal voorstellen van het bestuur van de faculteit met betrekking tot het Onderwijs- en Examenreglement (OER). De faculteit kampt momenteel met een structureel tekort van enkele miljoenen en mede door deze financiële situatie heeft het faculteitsbestuur een aantal ingrijpende voorstellen gedaan betreffende het onderwijs. Deze maatregelen kunnen pas worden doorgevoerd als de studentenraad instemt met de plannen. In een eerste reactie laat de studentenraad weten vooralsnog niet akkoord te kunnen gaan met een aantal van de voorstellen.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad FdR akkoord met PPLE

16 juni jl. hebben de Facultaire Studentenraad (FSR) en de Ondernemingsraad (Or) van de FdR ingestemd met de oprichting van de nieuwe opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). De nieuwe opleiding is een samenwerkingsverband tussen de FdR, FEB en FMG en zal worden gehuisvest op de Roeterseilandcampus.

Lees dit artikel
Sample

Kosten voor na-inschrijving tentamen worden verlaagd tot €20,-

Tijdens de overlegvergadering van dinsdag 15 april jl. is de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid met de decaan, dhr. Du Perron, overeengekomen dat de kosten voor na-inschrijving worden verlaagd van 40,- naar 20,- euro. De aparte tentameninschrijving wordt mogelijk vanaf september afgeschaft.

Lees dit artikel