Dossiers

De facultaire studentenraad komt op voor de belangen van alle studenten aan de FdR. Wij willen ervoor zorgen dat het onderwijs op onze faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

Binnen de studentenraad werken we met de onderstaande dossiers, dit om structuur en orde te scheppen en te zorgen dat er op ieder onderwerp voldoende focus ligt.

– Adviezen
– Democratisering
– Digitalisering
– Diversiteit
– Financiën
– Huisvesting
– ILSC
– Onderwijs- en Examenregeling
– Opleidingscommissies
– PPLE
– PR & Communicatie


Files

The faculty student council fights for the interests of all students at the faculty of law. We strive for the education at this faculty to be all it can be and that the necessary conditions are in place for it to be just that.

The faculty student council works with the following files, to maintain a structured and clear approach and to give each subject the attention it deserves.

-Advices

-Democratisation

-Digitalisation

-Diversity

-Finance

-Housing

-ILSC

-OER

-PPLE

-PR and communication