Oude adviezen FSR-FDR // Old advices FSR-FDR

Onderstaand de adviezen die de FSR-FDR 2021-2022 heeft geschreven.

Advies Stilteruimte
Opinie inzake stilteruimte dd 1 oktober (1)

Advies Toegankelijkheid
Aanbevelingen inzake toegankelijkheid[8123]

Advies Corona
Advice on Covid

Advies inzake het opnemen van een codificatieverplichting in de OER aangaande hoorcolleges
Advies codificatie hoorcollegebeleid

Onderstaand de adviezen die de FSR-FDR 2016-2017 heeft geschreven.

Advies selectieprocedures OC’s                                                                                       Bijlage XXI. Advies selectieprocedure OC’s

Advies Juridische bibliotheek REC-A                                                                             Bijlage XX. Advies Juridische Bibliotheek REC-A

Advies refugee policy                                                                                                      Bijlage XIX. Advies Refugee Policy (English)

Advies KPIs                                                                                                                       Bijlage XVIII. advies KPIs

Advies diversiteit                                                                                                            Bijlage XVII. Advies Diversiteit

Advies nieuwe herkansingssystematiek en OER                                                                Bijlage XVI. Nieuwe herkansing-systematiek en OER

Advies Law and Finance                                                                                               Bijlage XV. Advies Law and Finance

Advies democratisering                                                                                                    Bijlage XIV. advies democratisering

Advies studiekosten                                                                                                        Bijlage XIII. Advies Studiekosten

Advies studentvoorlichting                                                                                              Bijlage XII. Advies studentvoorlichting

Advies student-welzijn                                                                                                    Bijlage XI. Advies Student-welzijn

Advies FSR kamer                                                                                                           Bijlage X. Advies FSR kamer

Advies meerjarenbegroting                                                                                           Bijlage IX. Advies Meerjarenbegroting

Advies voorlichting Rechtenfaculteit                                                                              Bijlage VIII. Voorlichting

Onderstaand de adviezen die de FSR FdR 2015-2016 heeft geschreven.

Advies stage in de bachelor
Bijlage VII – advies stage in de bachelor

Advies keuzeruimte in de bachelor
Bijlage VI – advies keuzeruimte curriculumherziening

Advies daglichtloze onderwijsruimtes op de Roeterseilandcampus
Bijlage V – advies daglichtloze onderwijsruimtes FdR

Advies extra tentamenvoorziening:
Bijlage IV – advies extra tentamenvoorziening

Advies werkgroep antwoordmodellen:
Bijlage III – advies antwoordmodellen

Advies digitale tentamens:
Bijlage II – advies digitale tentamens