Democratisering

Een belangrijk onderwerp voor de FSR is democratisering. Wij willen het beleid van de faculteit zo democratisch mogelijk maken, wat inhoudt dat we proberen te zorgen dat elke student een stem heeft. Dit proberen we te bereiken door onder andere surveys te houden onder studenten, maar ook door continu bereikbaar te zijn zowel in persoon als digitaal.

————————————————————————————————————–

Democratisation

An important topic for the faculty student council is democratisation. We strive to make faculty policy as democratic as possible, which means making sure every student has a voice. We look to achieve this by often holding surveys to gage student opinions, but also to be reachable and approachable a large amount of the time, both digitally and in person.