Digitalisering

Er zijn veel ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van digitalisering in het onderwijs.

Blended Learning is een universiteitsbrede stimulans om een kwaliteitsslag te maken in het onderwijs door middel van onderwijsvernieuwing. Op dit moment zijn de faculteiten nagenoeg klaar met het uiteenzetten waar in hun onderwijs verbeteringen mogelijk zijn. In combinatie met een vernieuwde variant van Blackboard (i.e. Canvas) is het de bedoeling dat studenten beter in staat zijn om kennis op te doen en toe te passen. Daarnaast zal het onderwijs ook vele malen interactiever worden en daarmee ook leuker! Om er zeker van te zijn dat het onderwijs door bepaalde initiatieven beter gaat worden is het belangrijk zoveel mogelijk kritisch te zijn, relevante onderzoeksresultaten in ogenschouw te brengen en te evalueren. Om dit laatste mogelijk te maken wordt bijvoorbeeld gekeken in hoeverre het evaluatieformulier na je tentamen kan worden aangepast.


Digitalisation

As digitalisation remains an important topic for the future of our education, we try to work together with both faculty employees and people at a central level to remain up to date on what kind of digitalisation is occurring at our faculty. This also means keeping a close eye on the new programs that are being used such as Canvas and Turnitin, to make sure your privacy isn’t violated. Furthermore we also discuss the use of blended learning, and where the line should be drawn when it comes to these new developments.