Diversiteit

De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (hierna: de raad) heeft februari jl. Een ongevraagd advies uitgebracht naar aanleiding van het rapport van de Commissie Diversiteit. De raad heeft in zijn advies voornamelijk gefocust om de studie Rechtsgeleerdheid meer perspectief te bieden. Vakken en onderwerpen over ras/gender en etniciteit zullen het curriculum meer reflectie bieden en ontbreken momenteel. Tevens dient de voorgeschreven literatuur meer te variëren. De raad is ervan overtuigd dat met alternatieve denkwijze de universiteit meer het creatieve denken van jonge juristen zal bevorderen. Tevens zal dit meer bewustheid creëren bij de studenten en medewerkers over de samenleving. Daarnaast is de raad van mening dat de toenemende internationalisering van de faculteit erg positief is. De raad hoopt uiteindelijk dat de jonge juristen zich allemaal thuis voelen op de faculteit, om dit te realiseren dient er zo snel mogelijk een ‘diversiteitsofficer’ zal worden aangesteld waarbij medewerkers en studenten terecht kunnen met klachten, over diversiteit gerelateerde onderwerpen.