Financiën

Ieder jaar stelt de FdR de begroting vast voor het aankomende jaar. De medezeggenschap, waaronder wij, de Facultaire Studentenraad, heeft hier adviesrecht op.
Dossier financiën heeft zich de afgelopen tijd voornamelijk beziggehouden met de begroting en de bezuinigingen. Een bezuinigingsmodel tegelijkertijd met een verhuizing naar Roeterseiland is niet ideaal en de kans dat dit de studentenbelangen (negatief) raakt, is dan ook aannemelijk. De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (hierna: de raad) heeft december jl. na veel wikke en wegen mede om de bovengenoemde redenen negatief geadviseerd op de begroting van 2016-2020. De raad was van mening dat de studentenbelangen te weinig in acht waren genomen door het bestuur met de begroting. Inmiddels is er op centraal niveau ingestemd met de begroting van de gehele universiteit en zijn de punten van de raad meegenomen in de universiteitsbegroting.