Financiën

Ieder jaar stelt de FdR de begroting vast voor het aankomende jaar. De medezeggenschap, waaronder wij, de Facultaire Studentenraad, heeft hier adviesrecht op.

Finance

Every year the FdR establishes the budget for the coming year. The participation bodies, including us, the Faculty Student Council, have the right to advise on this.