Huisvesting

De verhuizing is in zicht, nog een aantal maanden en dan verhuist de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar REC A op Roeterseiland. Wij als raad doen ons best de belangen van de student te behartigen bij dit proces. Afgelopen weken hebben we tijdens het Facultair Overleg voor Juridische Studieverenigingen (FOJS) een aantal keer om de tafel gezeten met studieverenigingen en de rechtswinkeliers. Tijdens het FOJS hebben alle studieverenigingen de kans gekregen om hun wensen en ideeën te delen met de huisvestingmanager Daan Dutilh. Na veel gepraat is er een tijdelijke indeling gemaakt zodat de studieverenigingen en rechtswinkeliers een fijne plek krijgen in REC A. 

Verder zijn we op het moment bezig met de studieplekken die in REC A komen, we vinden het belangrijk dat de studenten een fijne plek krijgen om te studeren. Ook proberen we mee te denken met praktische zaken zoals niet te zware deuren, kluisjes, kapstokken etc.