Studentenwelzijn

Een van onze nieuwere dossiers is studentenwelzijn. Dit omvat meerdere onderwerpen, te weten mental health, fysieke gezondheid en work-life balance. Door deze facetten van het studentenleven te ondersteunen wordt het integrale welzijn van studenten bevorderd. Ook komt dit studieresultaten ten goede. Een concreet voorbeeld dit jaar is de mental health survey die wij als studentenraad hebben uitgezet. Wij hopen een advies te schrijven over mentale gezondheid op onze faculteit naar aanleiding van de resultaten van deze survey. Daarnaast heeft de raad allianties gezocht met andere studentenraden en gepraat over oa mental health op centraal niveau en de toegankelijkheid van studentenpsychologen.

Heb je een vraag over het dossier ‘studentenwelzijn’, neem dan vooral contact met ons op via fsr-fdr@uva.nl.


One of our newest dossiers is the well-being of students. There are multiple topics in this dossier: mental health, physical health and work-life balance. By supporting these facets of student life we hope to improve the overall well-being of students at our faculty. A concrete example of what we are working on within this dossier is the mental health survey we sent out in January. We hope to write an advice about mental health at our faculty in response to the results of this survey. The student council has also talked to other student councils of other faculties about mental health on a central level and about the accessibility of student psychologists.

Do you have a question about the dossier ‘well-being of students’? Contact us via fsr-fdr@uva.nl.