Opleidingscommissies

Het dossier Opleidingscommissies (OC) is erg belangrijk. De studentenraad is namelijk niet de enige die zich bezighoudt met de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OC heeft hierover ook iets te zeggen. Formeel noemt men dit adviesrecht en instemmingsrecht. Deze rechten heeft de opleidingscommissie erbij gekregen door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht (WVB) van 1 september 2017. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent zeven opleidingscommissies: de opleidingscommissie bachelor Rechtsgeleerdheid, de opleidingscommissie Notarieel recht, de opleidingscommissie Fiscaal recht, de opleidingscommissie masters Nederlandstalig, de opleidingscommissie masters Engelstalig, de opleidingscommissie onderzoeksmasters/promovendi-opleiding en de opleidingscommissie bachelor PPLE. Lees meer over de Opleidingscommissies op deze website.

Als dossierhouder van opleidingscommissies onderhoud je onder andere het contact met de coordinator van de opleidingscommissies en met de OC’s zelf. Je bent verantwoordelijk voor het invullen en coordineren van een buddysysteem, wat inhoudt dat bij elke opleidingscommissie een raadslid plaatsneemt, mits de opleidingscommisssie daarvoor toestemming heeft gegeven. Als er vanuit de studenten een klacht komt die het beste bij de opleidingscommissie aangekaart kan worden, ben jij de aangewezen coordinator om ervoor te zorgen dat de klacht goed wordt afgehandeld. Een nauw contact met de opleidingscommissies is belangrijk om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen binnen de opleidingen en zo het beste advies te kunnen geven richting het bestuur van de faculteit omtrent de studentenbelangen. Zeker met de invoering van de WVB kan steun vanuit de opleidingscommissies of naar de commissies toe van pas komen bij het uitbrengen van een advies en/of instemming omtrent bepaalde onderwerpen. Als dossierhouder ben je tevens vrij om zelf dingen te organiseren/bedenken of aan te kaarten die volgens jou en de raad belangrijk zijn voor studenten. 


Boards of Studies

The file concerning the Boards of Studies (BoS, in Dutch ‘OC’s’) at our faculty is an important one. The Faculty Student Council isn’t the only representative advisory board that concerns itself with the Education and Examination Regulations (OER). Just like the Faculty Student Council, the Boards of Studies have a right of consent and an advisory right on (parts of) the OER. As a result of a new law (de Wet versterking bestuurskracht), which came into force on the 1st of September, the Boards of Studies have gained more rights than they had before.

The Law Faculty has seven Boards of Studies (‘opleidingscommissies’ in Dutch): de opleidingscommissie bachelor Rechtsgeleerdheid, de opleidingscommissie Notarieel recht, de opleidingscommissie Fiscaal recht, de opleidingscommissie masters Nederlandstalig, de opleidingscommissie masters Engelstalig, de opleidingscommissie onderzoeksmasters/promovendi-opleiding en de opleidingscommissie bachelor PPLE. For more information about the Boards of Studies visit this website

As a file holder ‘Boards of Studies’ it’s your task to remain in contact with the coordinator of the Boards of Studies, and with the different Boards of Studies listed above. It’s your responsibility to be involved in the ‘buddy system’ which is set up by the Student Council. It entails that a council member of the Student Council participates in meetings of every Board of Studies, after the Board of Studies has given their consent. It could happen that the Student Council receives a complaint from a student, which is best answered by a particular Board of Studies. As a file holder you are responsible for making sure to forward this complaint to the Board of Studies. It’s important to be up to date with the things that are happenings in the different Boards of Studies in order to serve students interests in the best way possible. Now that the Boards of Studies have gained more rights due to the implementation of the new law (WVB) extra support for these committees could be of value (for example writing advices on certain topics). Last but not least, as a file holder of this dossier you are free to organise events on topics that you think are important for the students at our faculty.