Verkiezingen

Ieder jaar vinden in mei de studentenraadsverkiezingen plaats. Als jij interesse hebt in medezeggenschap aan de universiteit kan je je verkiesbaar stellen voor de studentenraad. Je kan bij een bestaande partij op de kieslijst of je kan een eigen partij oprichten. Meer informatie over de studentenraad,wat je doet als studentenraadslid en de bestaande partijen vind je hier. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen!


Elections

Every year the student council elections take place in May. If you are interested in participating in decision making at the university, you can stand as a candidate for the student council. You can join an existing party on the electoral list or you can set up your own party. More information about the student council, what you do as a student council member and the existing parties can be found here. For questions you can always contact us!