Studentenraad

Reglementen: AKTs - intermezzo - BYOD

In April 2015 werd de woordencombinatie ‘Facultaire studentenraad’ mij voor het eerst ten gehore gebracht. “Dat is echt iets voor jou, Johnny!” Waarom ook niet? Zo geschiedde. Melancholiek kijk ik terug op de afgelopen zeven maanden en hef ik het glas, santé dames en heren! Mijn koffie is al tot kamertemperatuur afgekoeld, een bittere smaak blijft aan mijn tong kleven. Ik zoek mijn laptop. Ergens in dit conglomeraat van wetboeken, papier en koffiemokken moet mijn laptop liggen. Het is tijd voor het SOG-moment van vandaag, ik mag de reglementenblog schrijven. Ouderwets, met pen en papier.

AKTs

De nieuwste trend op de Nederlandse Universiteiten is het invoeren van Additionele Kwalitatieve Toelatingseisen (AKTs) voor sommigen bekend als ‘de Selectieve Master’. De FNWI kent nu een tweetal jaren de AKTs ondanks principiële bezwaren die hiertegen zijn geuit. De meningen over AKTs zijn verdeeld, zowel binnen de studentenpolitiek  als in de landelijke politiek. De volkskrantpoll legt de verdeeldheid onder de lezers bloot, grofweg de helft vindt AKTs geen slecht idee. Gegrond onderzoek naar de impact van de AKTs hebben wij nog niet gevonden. Anarchie in universiteitenland, wie het laatst anticipeert, wordt het academisch afvoerputje!

Binnen de FNWI komen de AKTs grofweg hierop neer: studenten zijn toelaatbaar voor bepaalde masters mits deze studenten hun bachelor met het gemiddelde van meer dan een 6.5 hebben afgerond. Oh ja, en binnen 4 jaar graag! Voor enkele opleidingen wordt de ingangseis op een 7.0 gesteld, de zogeheten excellente masters.

Wat zijn de drijfveren van het Directieteam (het Faculteitsbestuur, in de raadsmond bekend als het DT) om deze AKTs in te voeren? Zijn de AKTs een manier om opleidingen kleiner te houden of is dit een (rendements)maatregel om alleen de beste studenten toe te laten? En wat gebeurt er met de studenten die niet worden toegelaten, waar kunnen deze studenten heen? Is er werkelijk sprake van anarchie in de VSNU? Deze vragen hebben wij afgelopen week aan het DT gesteld.

De mening van het DT zoals uitgesproken tijdens het afgelopen overleg zullen pas half Januari worden gepubliceerd in verband met het vaststellen van de notulen, maar we kunnen alvast op de feiten vooruitlopen. AKTs zijn een manier om instroomaantallen binnen de perken te houden en als men dan al instroomaantallen wilt beperken, neemt men liever de beste studenten aan. Het DT acht zich niet verantwoordelijk voor de afgewezen studenten, die zullen elders een plekje moeten vinden. De studentenraad vreest (en ziet) dat meer universiteiten aanvullende eisen gaan opleggen waardoor WO bachelor studenten naar de arbeidsmarkt worden geduwd. Als WO bachelor student is het arbeidsmarktperspectief onaantrekkelijk, dat in een uitspraak van de Raad van State.

Het is onterecht om het DT enkel te bekritiseren vanwege de invulling van AKTs, die voornamelijk gericht is op het gemiddelde cijfer en de studieduur. Er is sprake van een hardheidsclausule. Zo worden twijfelgevallen uitgenodigd voor een gesprek en is er ruimte voor uitzonderingen. Het uitzonderingsgebied is echter een vage zone, wat is wel een reden om in de uitzonderingengroep te vallen en wat niet? De FNWI kent nu voor haar tweede jaar AKTs bij de levenswetenschappen en wij willen de effecten hiervan bestuderen. Wat hebben twee jaar AKTs ons opgeleverd en hoe worden ze gehandhaafd in specifieke casussen?

Als je meer wilt weten, kom gerust langs of stuur een e-mail!

Intermezzo

Ingeklemd tussen twee wetboeken tref ik mijn laptop aan. Ik koop aankomende week een bladblazer om orde te scheppen in de papierberg op het bureau. Misschien huur ik er ook een secretaresse bij om de weggeblazen documenten weer bij elkaar te zoeken. ‘Sorteert u ook even de documenten? Graag op alfabetische volgorde in deze mappen stoppen.’ Zal mijn bevel luiden. De mappen plaats ik, wederom op alfabet, in mijn boekenkast. Ik rek me uit en ik onderga een korte hallucinatie. Mijn kamer is veranderd in een oase van rust. Het wit van mijn bureaublad reflecteert het zonlicht in mijn uitgeslapen ogen. Waar zijn de papierbergen? De boeken? Mijn koffiemokken? Ik kijk naar buiten, de contouren van ruige bergen bestaande uit koffiemokken, papier en wetboeken tekenen zich af tegen de lichtblauwe horizon. Man, wat ben ik aan het doen?! Ik open de laptop en ik werk mijn handgeschreven blog uit op mijn volautomatische typmachine.

BYOD

Het tweede dossier waarover Reglementen zich heeft gebogen is het Bring-Your-Own-Device beleid. De nieuwe lichting eerstejaars heeft op allerlei manieren te horen gekregen dat laptops verplicht zijn. Taakgroep reglementen heeft (samen met Financiën/IT) uitgezocht op welke manieren eerstejaars met deze verplichting worden geconfronteerd. Onze conclusie is dat studenten voornamelijk via introductiepowerpoints, introductiebrieven, e-mails en de Too dah Loo op de hoogte worden gesteld van deze verplichting. Echter ontbreekt de verplichting in de officiële documenten zoals de studiegidsen. Wij hebben het DT hiervan op de hoogte gebracht en voor het aankomende jaar zullen laptops ook in de studiegidsen worden opgenomen. Deze toezegging is van belang omdat enkel tegen rechtsgeldige verplichting een goede procedure kan worden gestart. Wij bedoelen hier niet mee dat dit ons plan is, maar het is in iedere geval mogelijk.

Het betekent dat laptops officieel verplicht zijn, er is geen ontkomen meer aan. Dat leidt weer tot het volgende probleem: zijn laptops dan ook aanvullende studiekosten? Het DT is van mening dat laptops geen aanvullende studiekosten zijn omdat iedere moderne student een laptop heeft, de studentenraad is van mening dat laptops aanvullende studiekosten zijn wanneer laptops verplicht worden gesteld. Omdat de UvA een richtlijn heeft opgesteld voor de hoogte van aanvullende studiekosten is het wel of niet meetellen van laptops van wezenlijk belang! Veel opleidingen gaan over de UvA richtlijn heen wanneer laptops worden meegerekend als aanvullende studiekosten. Over de vraag of laptops aanvullende studiekosten zijn, is een hardnekkig meningsverschil ontstaan waar uiteraard enige nuance bestaat vanuit beide partijen. Ben je benieuwd naar deze nuance? Stap de raadskamer binnen of wacht op de notulen van het BO 18-11-2015.

De komende tijd gaan we onder meer met deze twee dossiers verder, maar er is nog meer te doen! Binnenkort begint het Onderwijs-en-Examenregelingen-seizoen weer! Natuurlijk zijn we er altijd voor jou, mail ons wanneer je problemen ondervindt, dan pakken wij het op (of sturen we je verder ;)!

Liefs,
Reglementen: Johnny, Ivo & Catharina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.