Studentenraad

Statement FSR FNWI; bezetting Bungehuis

Persbericht:

Sinds 13 februari jongstleden is het Bungehuis bezet door De Nieuwe Universiteit. De idealen van de bezetters leven sterk binnen de academische gemeenschap en daarbuiten. Veel studenten en studentenorganisaties hebben zich reeds over die idealen uitgesproken. Omdat de eisen van de bezetters expliciet verwijzen naar onze faculteit, betrekking hebben op de dagelijkse praktijk van onze achterban en ons functioneren als medezeggenschapsorgaan raken, spreken ook wij, de facultaire studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), ons hierbij uit.

Zo weigert de decaan van de FNWI ons daadwerkelijke invloed te geven als het gaat om het samenvoegen van opleidingen. Opleidingen kunnen zonder instemming van de studentenraad inhoudelijk worden samengevoegd. Opleidingsinstituten kunnen van onze faculteit verdwijnen, zonder dat wij daarin überhaupt gehoord zijn. Dit raakt het op de FNWI aangeboden onderwijs direct.

Met de studentenraad wordt over gevoelige dossiers alleen gepraat wanneer de wet dit verplicht, niet wanneer dit ‘slechts’ logischerwijs de juiste gang van zaken is. Dit is een direct voorbeeld van de problemen die De Nieuwe Universiteit aan de kaak stelt.

Mede daarom herkent de FSR zich in de frustratie en het gevoel van machteloosheid dat bezorgde studenten ertoe gebracht heeft het Bungehuis te bezetten. De raad betreurt het dat een bezetting blijkbaar noodzakelijk en zelfs niet voldoende is om het debat omtrent deze kwesties open te breken.

De facultaire studentenraad van de FNWI deelt het streven van de bezetters om studenten vaker gehoord te laten worden en meer invloed te geven in het besluitvormingsproces op de UvA. De FSR is het met de bezetters eens dat het huidige financieringsmodel in het wetenschappelijk onderwijs leidt tot maatregelen die het onderwijs beschadigen.

De raad wil daarom dat de bezetting ertoe leidt dat studenten, in het bijzonder de medezeggenschap, veel meer inspraak krijgen op het beleid van onze universiteit. Wij zullen ons hiervoor hard maken, uiteraard in samenwerking met de gehele academische gemeenschap.

Facultaire Studentenraad FNWI spreekt zich uit | De Nieuwe Universiteit zegt:

[…] …De facultaire studentenraad van de FNWI deelt het streven van de bezetters om studenten vaker… […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.