SR

Studentenraad

Stel je verkiesbaar voor de medezeggenschap

Denk je dat de UvA verbeterd kan worden? Wil je meepraten over onderwerpen als studieplekken, digitalisering, nieuwbouw, catering, afstudeervoorwaarden, toetsvormen en opleidingshervormingen? Wil jij je medestudenten vertegenwoordigen bij de decaan of de rector?  Wil je studenten betrekken bij het beleid van de UvA? Stel je dan verkiesbaar voor de studentenraad!

De studentenraad is het medezeggenschapsorgaan waar studentenbelangen worden behartigd bij het bestuur van de UvA. De facultaire studentenraad praat regelmatig met de decaan van de faculteit en heeft verschillende advies- en instemmingsrechten op bijvoorbeeld de OERen (opleidings- en examenegelementen), opleidingshervormingen en de facultaire begroting. De centrale studentenraad spreekt met de rector over het beleid van de UvA als geheel. Ook zij hebben advies- en instemmingsrechten op veel UvA-brede onderwerpen  en betrekken zich bij bijvoorbeeld huisvesting, flexstuderen en benoemingsprocedures. Naast inhoudelijk beleid houd je je in de studentenraad ook bezig met het betrekken van studenten bij de studentenraad en de UvA als geheel door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief te schrijven of de Docent van het Jaar Verkiezing te organiseren.

Lijkt de studentenraad je wat? Stel je dan verkiesbaar door je aan te sluiten bij één van de bestaande partijen of richt je eigen partij op.  Meer informatie? Kijk op http://new.studentenraad.nl/verkiezingen/

English:

Do you think the UvA can be improved? Do you want to get involved in topics like study spaces, digitalization, housing, catering, graduation conditions, testing and program reforms. Do you want to represent fellow students in conversation with the dean or the rector? Do you want to get students involved with UvA policy? Stand for election in the coming Student Council elections!

The student council stands for the interests of students of the UvA and represents the student population of the UvA in its contact with the executive board of the university. The faculty student council regularly talks with the dean of the respective faculty and has several advising rights as well as rights of approval on, for example, OER’s, study reforms, and the faculty budget. The Central Student Council talks to the Rector Magnificus on the central policy. This council has several advising and approval rights as well, though on topics relevant for the entire organisation. These topics include, among others, housing projects, ‘flexstuderen’, and several selection procedures. Apart from UvA policy, as member of the student council, one tries to engage students in participating in the ‘medezeggenschap’ and the UvA as a whole. For instance, by writing these texts.

Are you interested in being joining the student council? Stand for election by joining one of the existing parties, or start one yourself. More information? View http://new.studentenraad.nl/elections/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.