Studentenraad

Studentenraadverkiezingen 21/22! Student council elections 21/22

For English read below


De verkiezingen 21/22 komen er weer aan!

In de week van 31 mei t/m 4 juni vinden de studentenraadsverkiezingen weer plaats, en dus ook die voor de FSR van het FNWI! De partijen Lief, Slaafs en DVS hebben weer mooie kandidatenlijsten aangedragen voor deze verkiezingen.

De leden van de studentenraad zetten zich in voor het welzijn en de rechten en plichten van de studenten aan de faculteit en het creëren van een optimale leeromgeving. Het is dus van groot belang dat jij gaat stemmen op de partij/kandidaat die in jou ogen het beste jouw standpunten gaat vertegenwoordigen op de faculteit!

Voor een beknopte samenvatting over de standpunten van iedere partij wil ik jullie graag naar de website verwijzen van de UvA.

Nu zie ik jullie denken “hoe kan ik stemmen aankomende week?”. Het antwoord is heel simpel! Om het allemaal zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen ontvangen alle stemgerechtigden een mail van WebElect op 31 mei a.s., deze mail bevat jouw stemoproep. De mail bevat een speciale persoonlijke link waarmee jij je stem kunt laten gelden tot uiterlijk 4 juni! Naast stemrecht voor de FSR van jouw faculteit bezit je ook stemrecht voor de Centrale Studentenraad

Heb je het druk op het moment dat je de mail ontvangt? Niet getreurd! Om te voorkomen dat je spontaan vergeet te stemmen ontvangt op 3 juni nog een herinnering van WebElect om toch nog even te klikken op die link!

De raad van 20/21 wenst de kandidaten heel erg veel succes met de campagne, en vooral een leuke verkiezingsperiode toe!


Elections 21/22 are on their way!

In the week of May 31 until June 4, the student council elections will take place again, and therefore also those for the FSC of the FNWI! The parties Lief, Slaafs andDVS have again put forward beautiful lists of candidates for these elections. The members of the student council are committed to the well-being and the rights and obligations of the students at the faculty and to creating an optimal learningenvironment. It is therefore very important that you vote for the party/candidate that you think is the best person to represent your points of view at the faculty!

For a brief summary of the points of view of each party, I would like to refer you to the UvA website.

Now I see you thinking “how can I vote next week?”. The answer is quite simple! To make it all as easy as possible for everyone, all voters will receive an email from WebElect on May 31st, this email contains your voting request. The e-mail contains a special personal link with which you can vote until June 4 at the latest! In addition to voting rights for the FSR of your faculty, you also have voting rights for the Central Student Council!

Are you a bit occupied when you receive the email? No worries! To prevent you from forgetting to vote spontaneously, you will receive a reminder from WebElect on 3 June to click on that link and vote!

The council of 20/21 wishes the candidates much success with the campaign, and most of all a wonderful election period!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.