Studentenraad

Studieverenigingen onmisbaar in de academische gemeenschap

De afgelopen weken zijn er veel protesten geweest op de Universiteit van Amsterdam. Deze zijn gericht op onder andere meer inspraak en democratie. De Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen is van mening dat de studieverenigingen een belangrijke rol spelen in deze democratie.

De studieverenigingen aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De studieverenigingen, sommige al decennia oud, vormen een belangrijk onderdeel in de sociale, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Daarnaast spelen de studieverenigingen een belangrijke rol in het bevorderen van het gekoesterde academische klimaat en daarmee de sociale cohesie. Ondanks deze essentiële functie wordt de positie van de studieverenigingen niet genoeg erkend. Het is daarom van groot belang dat de positie en de rechten van studieverenigingen gewaarborgd en vastgelegd worden in het facultair reglement zodat ze de erkenning krijgen die ze verdienen.

Binnen de FMG zijn acht verschillende studieverenigingen actief: Comenius (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde), Kwakiutl (Culturele Antropologie) Machiavelli (Politicologie), Mercurius (Communicatiewetenschap), Pegasus (Algemene Sociale Wetenschappen), Sarphati (Sociale Geografie- en Planologie), SEC (Sociologie), VSPA (Psychologie).

Elke studievereniging is sinds haar oprichting zeer actief en betrokken bij haar leden. Sinds 2010 werken de studieverenigingen nauw met elkaar samen binnen de faculteitsvereniging FMG (FV-FMG).

Studieverenigingen hebben een faciliterende rol.  Zo organiseren ze uiteenlopende activiteiten, variërend van workshops tot themaborrels en van studiereizen tot symposia. Het creëren van sociale cohesie is een belangrijke functie van de studieverenigingen. Als nieuwbakken student, in een onbekende stad zijn studieverenigingen de plek waar je vanaf het begin van je studieloopbaan terecht kunt voor het ontmoeten van medestudenten. Daarnaast geldt het principe voor studenten en door studenten: studieverenigingen bieden tal van mogelijkheden voor studenten om nuttige ervaring op te doen, hetzij in commissies of in de vorm van een bestuursfunctie. Naast het feit dat het sociale aspect er voor zorgt dat studenten een boeiende studententijd kunnen beleven, hebben studieverenigingen ook een vormend karakter. Het opbouwen van een netwerk en de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen bereid de student voor op de arbeidsmarkt. Door te voorzien in deze activiteiten en informatie, dragen de studieverenigingen bij aan de betrokkenheid van de studenten bij de opleidingen en het creëren van een prettige sfeer binnen de studieloopbaan.

Kijkend naar de geplande bezuinigingsmaatregelen in het hoger onderwijs met de steeds hogere prestatiedruk, wordt de universiteit en de faculteit verplicht om het onderwijs efficiënter in te richten. Hierin spelen studieverenigingen eveneens een grote rol door bijv. het faciliteren van bijlessen, studie gerelateerde activiteiten te organiseren en de verkoop van de benodigde boeken. Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren en de functie als bruggenbouwer te behouden is hechte samenwerking met de opleidingen, de faculteit en de universiteit als geheel van groot belang.

 In aanloop naar de verhuizing van de FMG naar het Roeterseilandcampus (REC) bleek dat er nog veel onduidelijkheid bestond over de huisvesting van de studieverenigingen. Daarnaast kwam de rol van de studieverenigingen omtrent het nieuwe REC niet duidelijk naar voren. Dit was in november 2012 de aanleiding voor de FV-FMG voor het schrijven van hun visie over het algemeen belang en de noodzaak voor ruimte van studieverenigingen in het nieuwe REC. Nu de FMG, en de studieverenigingen zijn verhuisd gaan er nog veel dingen mis. Er is voorafgaand aan de verhuizing geen rekening gehouden met veel praktische zaken omtrent de huisvesting van de studieverenigingen.  Denk hierbij aan verlichting, geluidsoverlast, bestickering en de indeling van de kamers. Daarnaast kon door een programmawijziging ten opzichte van de oorspronkelijke bouwplannen pas na de oplevering van het gebouw gestart worden met de verbouwing van de nieuwe individuele bestuurskamers .

Het is van belang dat iedere studievereniging zijn eigen karakter, wat onlosmakelijk met de geschiedenis van de opleiding verbonden is, behoudt.  Een aparte bestuurskamer is voor elke vereniging van groot belang. Hierbij is het van belang dat studieverenigingen tijdig betrokken worden bij dit proces.  Het is daarom essentieel dat de rechten van de studieverenigingen goed gewaarborgd worden.

Daarbij is ook privacy van de studenten een belangrijk punt. De verenigingen moeten een veilige en private ruimte aan hun leden kunnen bieden. Met de hedendaagse geluidsoverlast van de bestuurskamers is waarborging van privacy minimaal.

 Pas in 2014 -2015 zijn rechten voor de studieverenigingen in het studentenstatuut opgenomen. Hoewel er eindelijk rechten zijn vastgelegd, werden deze met de verhuizing niet zorgvuldig nageleefd. Veel faciliteiten van studieverenigingen waren niet op orde. Zo zijn de studieverenigingen pas in januari 2015 in hun nieuwe ruimte ingetrokken en hebben zij essentiële voorzieningen zoals laptops pas in februari van de faculteit gekregen. Wij als studentenraad vinden dat studieverenigingen meer verankering verdienen door hun verbindende capaciteiten voor studenten en de academische gemeenschap. Om die reden zetten we ons in voor de rechten van studieverenigingen.

 Door een scala aan activiteiten en diensten te bieden kunnen de verenigingen worden gezien als belichaming van de Amsterdamse student. Door de rechten en de positie van de verenigingen in het facultair reglement op te nemen, hebben studieverenigingen altijd iets om op terug te vallen en is hun lot niet verbonden aan de bestuurlijke waan van de dag. Dit is van levensbelang om in deze roerige tijden, waar onderwijs onder druk staat, het unieke karakter van de studievereniging te behouden.

Door Gamze Ülker, afgevaardigde van de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.