Beleidsplan Bachelor

Beleidsplan bachelor 2019-2020

Skillslab

 Begin vorig jaar zouden de studenten al de mogelijkheid krijgen om op vrijdagavond te kunnen skillen. Dit is helaas tot op heden nog steeds niet het geval. Alles is goedgekeurd, de vrijdag is beschikbaar, de ruimte voor skillslab ook, alleen een medewerker moet nog geregeld worden. In onze ogen moet dit dan ook zo snel mogelijk geregeld worden zodat onze nieuwe (en oude) studenten van een skillslab op vrijdag al kunnen profiteren!

 Kliniek 

De lessen op kliniek in de bachelor vereisen meer structuur. Het aanvankelijke tekort en niet op komen dagen van patiënten werkt demotiverend voor de studenten. Ons doel is dan ook om de kliniek lessen zo duidelijk en optimaal mogelijk te laten verlopen. Tevens zijn wij hard aan het werk om het patiënten tekort op te lossen! 

 Prekliniek

Om ervoor te zorgen dat studenten zo efficiënt mogelijk kunnen werken op de prekliniek moeten er ten alle tijden genoeg materialen aanwezig zijn, dit is helaas tot op heden niet altijd het geval. Ook moet erop gelet worden dat de pakketten die de studenten aan het begin van het jaar krijgen voldoende materialen bevatten. Komend jaar gaan wij dit goed in de gaten houden en monitoren. Tevens zijn wij momenteel bezig om een oplossing te bedenken voor de materialen die masterstudenten over hebben zodat deze gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

Tijdens een aantal lessen komt het wel eens voor dat er een tekort aan docenten is. Het gevolg hiervan is niet alleen ontevreden studenten maar ook zieke en overspannen docenten. Ten gunste van iedereen is het dan ook van belang dat wij dit komend jaar zo veel mogelijk vermijden. Dit zal dan ook strikt in de gaten worden gehouden en momenteel wordt er gebrainstormd over mogelijke maatregelen om dit in de toekomst te vermijden. 

Kalibratie docenten

In vergelijking met voorgaande jaren is de kalibratie onder de docenten al aanzienlijk verbeterd. Helaas merkt men nog steeds dat er wel eens verschillen zijn betreft beoordeling en de verkregen feedback van docenten. Om deze discrepantie zo klein mogelijk te maken, streven wij ernaar om per onderdeel binnen het onderwijs duidelijk op een rijtje te hebben wat de eisen en richtlijnen zijn.