Master

 Beleidsplan Master 2019-2020

EBK/LAG:

Als student zijn er veel vaardigheden die je moet beheersen om later met het volste vertrouwen van start te gaan als tandarts in een algemene praktijk. Helaas is er op ACTA sprake van een patiënten tekort, waardoor studenten afstuderen met minder (complexe) verrichtingen en zo wellicht met een achterstand beginnen aan hun loopbaan. Ons speerpunt is om het aantal (complexe) verrichtingen per student te verhogen. Deze verrichtingen dienen echter ook evenredig over studenten verdeeld te worden, hetgeen wij als FSR zorgvuldig zullen monitoren om scheve gezichten onder studenten te voorkomen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat elke student tenminste 1 dagdeel per dag behandeld.
Docenten:

Wij streven ernaar meer kalibratie tussen docenten te krijgen en dat docenten niet alleen feedback, maar ook daadwerkelijk onderwijs geven. Daarbij willen wij de wachtrijen bij docenten verkorten, wat zal resulteren in een betere kwaliteit van het onderwijs. 

Portfolio

Het Portfolio dient een nuttige tool te zijn waarmee de student kan reflecteren en feedback kan krijgen over zijn/haar handelen. Naar onze mening worden er teveel ontwikkel reflecties vereist van de studenten en kan het portfolio format ook geoptimaliseerd worden, hierdoor zal onder andere de kwaliteit van de reflecties omhoog gaan.
Wij willen dit probleem aanpakken door een nieuw format voor het portfolio te ontwikkelen, waarmee studenten goed kunnen reflecteren op hun handelingen en hierover op een efficiënte en nuttige manier feedback kunnen ontvangen van de docent. 

Simodont kroontoets

Wij willen de toets-setting m.b.t. de kroontoets in Master 1 veranderen door een kroonomslijping op een natuurlijk element te introduceren i.p.v. een kroonomslijping op Simodont. Deze situatie vinden wij praktijkgerichter en zal de behoeften van de studenten meer tegemoetkomen. Desondanks, vinden wij de Simodont wel een nuttige oefentool om de handvaardigheid van de studenten te verbeteren, waardoor wij deze graag zouden blijven gebruiken binnen het (pre)klinisch onderwijs op ACTA.

Blokonderwijs:

Master 1

Nieuwe inrichting van het Blok MTI II, omdat de zowel de colleges als de vorm van tentamineren niet aansloot bij de medisch tandheelkundige kennis die van een tandarts verwacht kan worden.