Master

Beleidsplan Master 2020-2021

Master 1

Lijn klinische verdieping I, endodontologie

De lijn klinische verdieping I, onderdeel endodontologie is volgens veel studenten te krap in het curriculum geïmplementeerd. Tijdens deze lijn ervaren studenten veel tijdsdruk en zijn veel studenten van mening dat er te weinig (klinische) tijd voor dit onderdeel in het onderwijs wordt gereserveerd. Als commissarissen master willen we ervoor zorgen dat je langer de tijd per element krijgt en dat je meerdere elementen kunt behandelen om het begrip voor endodontische behandelingen te vergroten. Mogelijke oplossingen zijn uitbreidingen naar de prekliniek (waar mogelijk i.v.m. corona) of het inkorten van de preklinische tijd van andere vakken (bijvoorbeeld uitneembare voorzieningen).

Lijn uitneembare voorzieningen

De lijn uitneembare voorziening is naar onze mening te weinig gericht op de praktijk. Er is veel tijd voor preklinische oefeningen maar de stap naar de kliniek blijkt vaak nog te groot.

Wij hopen in de komende jaren meer patiënten te mogen verwelkomen voor de lijn uitneembare voorzieningen, want we merken dat er onvoldoende wordt geoefend waardoor vaak met een achterstand in Ma2 wordt begonnen. Wellicht dat de externe stage uitneembare voorzieningen van Ma3 en Ma2 in de toekomst naar Ma1 uitgebreid kan worden, zodat studenten toch genoeg ervaring weten op te bouwen.

 

Master 2

EBK/Lijn integrale mondzorg

Het is belangrijk een zo evenwichtig mogelijk aantal specifieke verrichtingen per student te behalen. Hierbij niet op zorgpunten focussen maar puur op het aantal specifieke verrichtingen. Als de mogelijkheid binnen Axium bestaat om behandelingen toe te kennen aan studenten die weinig verrichtingen hebben, dit uitvoeren. Daarnaast willen we graag de praktijkmanagers terugbrengen. Deze kunnen een betere organisatie bewerkstelligen, het aantal verrichtingen in de gaten houden en beter overzicht houden van problemen die zich voordoen op de kliniek.

Portfolio

Het nieuwe portfolio moet een nuttige tool zijn waarmee een student kan reflecteren en feedback kan krijgen op zijn of haar behandeling. Dit gaat hand in hand met het invoeren van de nieuwe EPA’s, waardoor studenten niet reflecteren omdat het moet maar omdat het een nuttige toevoeging is van hun onderwijs. Het is belangrijk om dit te gaan monitoren en eventuele problemen van studenten terug te koppelen naar de opleidingsdirecteuren.

Externe stage uitneembare voorzieningen

De externe stage uitneembare voorzieningen is recentelijk van Master 3 uitgebreid naar Master 2. Dit biedt studenten de mogelijkheid om hun ervaring in uitneembare voorziening aanzienlijk te verbreden. Momenteel is de samenwerking met 4Dental. Studenten kunnen stages lopen op allerlei verschillende locaties in Nederland, maar veel studenten vinden de meeste praktijken nog te ver. Wij hopen in de toekomst met meerdere protethici de samenwerking aan te gaan zodat er meer locaties (in en rond Amsterdam) zijn voor studenten om de stage te lopen.

 

Master 3

LAG

De externe stage biedt de student de mogelijkheid om buiten ACTA ervaring op te doen in de praktijk en daarbij meer specifieke verrichtingen uit te voeren. Veel studenten lopen echter tegen het probleem aan dat zij geen endodontische behandeling uit mogen voeren buiten ACTA, tenzij zij op ACTA 1 wortelkanaal hebben geopend en gevuld. In de praktijk blijkt het toch vaak lastig om dit op ACTA te doen wegens een patiëntentekort, waardoor zij geen wortelkanaalbehandeling op de externe stage kunnen doen. Hier hopen we een praktische oplossing voor te kunnen vinden. Tevens willen we kijken of het administratieve werk door minder docenten afgehandeld hoeft te worden om zo sneller aan het werk te kunnen gaan op een stageplek. Bovendien moeten veel praktijken nog geïnventariseerd worden. Mogelijk kan volledige inventarisatie van protocol en materiaal er voor zorgen dat er toch wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd mogen worden onder toezicht.

 

Master algemeen

  • Coronamaatregelen en kwaliteit onderwijs: het is erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs niet ten kosten gaat van de corona maatregelen. Hierbij moet voorkomen worden dat delen van het onderwijs overgeslagen worden of onderbelicht raken. Daarnaast is het belangrijk dat studenten toegang hebben tot het theoretische onderwijs in de vorm van online colleges, werkgroepen en tentamens. Het opnemen en publiceren van colleges speelt hierbij een cruciale rol. Indien dit niet mogelijk is vanwege persoonsgegevens of auteursrecht gaat de voorkeur uit naar aangepaste colleges.
  • Communicatie naar studenten: het verbeteren van de communicatie tussen docenten en studenten.
  • Axium: Gebruiksvriendelijke en nuttige opties van Axium benutten, waarbij administratie thuis uitgevoerd kan worden of in ieder geval de Scheduler en de ASA score inzichtelijk te maken vanuit huis. In deze tijd is dit al helemaal van belang om de bezoeken aan ACTA zoveel mogelijk te beperken.
  • Monitoren van de harmonisatie master.
  • Specifieke verrichtingen: Op dit moment loopt het project Specifieke Verrichtingen waarbij patiënten gratis zorg kunnen krijgen. Hierdoor kunnen studenten meer specifieke verrichtingen uitvoeren. Wij hopen hiervoor een duurzame lange termijn oplossing voor te kunnen vinden.
  • Her-accreditatie: monitoren en soepel laten verlopen van de heraccreditatie.