Sample

Welkom op de website van de facultaire studentenraad!

Welkom op de website van de facultaire studentenraad!  De facultaire studentenraad zet zich in voor een zo goed mogelijk onderwijsklimaat  voor alle studenten op de FNWI. Lees dit artikel om meer te weten te komen over de FSR!

Wij vergaderen elke week op woensdag om 18:00 in B1.25 (BetaLounge). Klik hier om onze agenda voor de komende vergadering te bekijken!

______________________________________________

Lees dit artikel
Sample

Verkiezingsuitslag FSR Tandheelkunde

Op 30 mei 2022 werd de uitslag van de verkiezingen voor de Facultaire Studentenraad van 2022-2023 in het Maagdenhuis door de Rector Magnificus en het Centraal Stembureau bekend gemaakt. In totaal zijn er voor ACTA 8 zetels op te vullen.

Lees dit artikel
Sample

Plenaire vergadering CSR 20 januari 2022

Op 20 januari is de volgende plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam.

Lees dit artikel
Sample

Vacancy council assistant 21/22

Are you interested in how the Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG) works administratively? Curious about what students can actually change at the FMG? Do you have an affinity with representative advisory bodies (medezeggenschap) and do you like to work together in a team of motivated students? Then apply for the vacancy of council assistant for the Faculty Student Council (FSR) 2021-2022!

 

Lees dit artikel
Sample

PPLE Alumni Network

In collaboration with the PPLE Study Association AIM, we have presented a proposal on establishing Alumni structures for PPLE graduates. The aim of our proposal is to create an online Alumni network that connects PPLE Alumni and facilitates events with current students.

To do so, a PPLE Alumni Network Board will be installed in October who will be responsible for the creation, maintenance and strengthening of this network. This Board will consist of an AIM Board member, a regular PPLE student/Alumni and a student representative. Read our proposal to find out more about our plan! We are also working on a proposal for a PPLE Alumni coordinator to support this process from the staff-side.

See the proposal here

Lees dit artikel
Sample

De Drie-eenheid van Studentenhulp- The Trinity of Student Welfare 

Heb je problemen met je studievoortgang?

Loop je door persoonlijke omstandigheden studievertraging op?

Heb je last van concentratieproblemen, stress of depressieve gevoelens?

Lees hoe u contact kunt opnemen met studieadviseurs, studentendecaan en studentenpsychologen!

_____________________________________________________________________________

Are you facing problems with your academic progress?

Are you facing study delays due to personal circumstances?

Are you struggling with your mental health ?

Find out how to get in contact with studyadvisors, student councillors and student psychologists.

Lees dit artikel
Sample

Writing Help

If you struggling with writing your thesis, essay, paper or assignment, the Writing Centre at UvA offers writing support free of charge.

Writing Centre offers help for both English and Dutch speaking UvA students.

Find out how to participate in Individual tutoring sessions, Workshops and/ or the Writing Centre Thesis Week. 

Lees dit artikel
Sample

Vind je het moeilijk dat je studieplek je kamer is? - Trouble with your study place being your room?

Vind je het moeilijk dat je studieplek je kamer is? 

Kijk wie als ‘kwetsbare student‘ gebruik mag maken van de UvA-faciliteiten.

Trouble with your study place being your room?

Find out who is eligible to use the UvA facilities as a ‘vulnerable student‘.

 

Lees dit artikel
Sample

Ervaar je problemen met thuis studeren? - Having trouble with studying from home?

Wist je dat? 

Als je problemen ervaart met het studeren vanuit huis kan de UvA je misschien helpen

Having trouble with studying from home?

If you are having trouble with studying from home the UvA might be able to assist and support you

 

Lees dit artikel
Sample

Meet the '20-'21 FSR FMG!

We would like to introduce you to the new student council!

Lees dit artikel
Sample

De raadsleden van de Facultaire Studentenraad 2020-2021:

Zazie van Dorp (Voorzitter)
David Batelaan (Vice-voorzitter)
Chimira Obiefule
Subhashree Choudhury
Olaiya Aro
Tammie Schoots
Liesje Verhave
Gabriel Sojo Perez
Kauthar Bouazzati
Robbert Verheul
Lotus Friede
Sara Kemper
Angelina Senchi (Ambtelijk Secretaris)

Lees dit artikel
Sample

Facultaire Studentenraad AMC

Welkom op de site van de Facultaire Studentenraad Geneeskunde! Op deze site tref je een heleboel informatie over de Studentenraad, van vacatures tot aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en van mastervoorlichting tot aan de enquête uitslagen. De website dient er om jou als student meer informatie te bieden waar nodig. Indien je informatie mist of er toch niet helemaal uit komt, schroom dan niet om ons te mailen of door een berichtje te sturen via onze Facebookpagina of Instagram account.

Benieuwd naar wie wij zijn en wat we doen? Neem dan een kijkje op de pagina’s ‘’Wie zijn wij?’’ of ‘’Wat doen wij?’’, of blader onze notulen door; zo maak je al snel kennis met de Studentenraad. Daarnaast delen we veel belangrijke, nuttige informatie via onze social media, i.e. Facebook en Instagram. Volg beide accounts om helemaal up to date te blijven van wat er speelt binnen het onderwijs en op de faculteit!

Facebook: https://www.facebook.com/studentenraadamc/
Instagram: https://www.instagram.com/studentenraadamc/
E-mail: studentenraad@amc.uva.nl

Lees dit artikel
Sample

FSR FGw 2019-2020

De 28ste Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen zet zich komend studiejaar wederom met hart en ziel in als gekozen vertegenwoordigers van de ruim 6000 studenten aan onze Faculteit. The Student Council is a bilingual body, with its meetings in English, while the working language of the board is in Dutch.

Gevraagd en ongevraagd schrijft zij adviezen over uiteenlopende onderwerpen.
Brieven

Elke week beleggen de 12 raadsleden een plenaire vergadering en elke zes weken spreken zij met de Decaan en het Dagelijks Bestuur van de Faculteit in een overlegvergadering.
Plenaire Vergaderingen
Overleg Vergaderingen

Om de studenten op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen publiceert zij regelmatig een wand- en wckrant en is de studentenraad te volgen via onder meer Facebook.
https://www.facebook.com/fsr.fgw/

Lees dit artikel
Sample

FSR FGw 2019-2020

De raadsleden van de Facultaire Studentenraad 2019-2020
Freya Chiappino (Voorzitter)
Rijk van Beek (Vice-voorzitter)
Tjibbe Valkenburg
Ömur Kirli
Devrim Aslan
Thirza Tiel
Luana Lenz
Olaiya Aro (raadsassistent)
Liesje Verhave (raadsassistent)
Roxane Erni (raadsassistent)
Zazie van Dorp (raadsassistent)
Nicolle Bötcher (ambtelijk secretaris)

Lees dit artikel
Sample

De Centrale Studentenraad zoekt een lid en plaatsvervangend lid voor de Klachtencommissie van de UvA. 

(Zie voor meer informatie de vacature op de UvA-website.)

De Klachtencommissie heeft tot taak:

 • het onderzoeken van klachten (dossiers lezen, vragen daaruit destilleren om ter zitting te stellen, reconstructie van het verloop van het conflict), waarbij rekening wordt gehouden met de vertrouwelijkheid van de procedure;
 • het op basis van het klachtenonderzoek adviseren aan het College van Bestuur over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht, als ook over eventueel te nemen maatregelen;
 • het registreren van aard en inhoud van klachten, van de bevindingen van het klachtenonderzoek alsmede van de geadviseerde maatregelen;
 • indien zij dit nodig acht, beleidsaanbevelingen te doen aan het College van Bestuur;
 • indien zij dit nodig acht, advies uitbrengen aan het College van Bestuur om een nader individu overstijgend onderzoek in te stellen.

Profiel voor het student-lid:

 • is ingeschreven als student aan de Universiteit van Amsterdam;
 • is beschikbaar voor een periode van twee jaar;
 • heeft aantoonbare beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • kan omgaan met vertrouwelijke gegevens en vertrouwelijke informatie;
 • heeft interesse in klachtenvoorzieningen, -regelingen;
Lees dit artikel
Sample

The FSR is looking for a new secretary!

The FSR is looking for a new secretary! Want to work in a fun team of ambitious, motivated students? Don’t wait and apply for this job before the 10th of December!

Lees dit artikel
Sample

Meet the new student council!

We would like to introduce you to our new student council!

Lees dit artikel
Sample

De Studentenraad 2018-2019

De raadsleden van de Facultaire Studentenraad 2018-2019

Van links naar rechts:
Loekie van Dinther (Algemeen Raadslid), Roeland Voorbergen (Afgevaardigde naar de CSR), Claire Dijkman (Algemeen Raadslid), Nuria Zantman (Voorzitter), Thirza Tiel (Algemeen Raadslid), Nualla Vlogman (Algemeen Raadslid), Tjibbe Valkenburg (Vice-voorzitter), Quinty de Nobel (Ambtelijk Secretaris). Niet op de foto: Iris Kok (Raadassistent).

Lees dit artikel
Sample

UvA Health Week

UvA Health Week
16-20 April 2018

The UvA Health Week is all about health and wellbeing. Sports, movement, nutrition but also stress, burnout and other mental health issues. It’s about maintaining a healthy lifestyle and why this isn’t always easy. It’s a week for UvA students and PhD researchers to make time for their health.

Let’s talk health

From 16-20 April 2018 activities will take place across the UvA campus and online, focused on mental and physical well-being of students and PhD students. This week we will enter into a critical dialogue with each other, and ourselves, about health. There will be interviews, lectures and debates, but also sports activities, coach cafés, documentary screenings and workshops. Which conversation will you start?

See the programme and register for activities via www.uva.nl/healthweek

Lees dit artikel
Sample

Wat hebben wij gedaan in het eerste semester?

Waar zijn we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest?

 

Lees dit artikel
Sample

Meldpunt Tentamenbeleid
http://meldpunt-tentamenbeleid.nl/
Is je toegang onterecht geweigerd tot een tentamen, waren er te weinig tentamens afgedrukt, heb je recht op extra tijd en heb je dat niet gekregen, of heb je het idee dat je rechten bij je tentamen op een andere manier zijn geschonden? Vul dan dit formulier in, dan kan er werk van worden gemaakt!
Let op: voor inhoudelijke klachten over het vak / het tentamen kun je het beste terecht bij je Opleidingscommissie of je Examencommissie.
—-
Examination Policy Hotline
http://meldpunt-tentamenbeleid.nl/
Have you unfairly been denied access to your exam, was there a too little number of printed exams available, are you entitled to a time extension which you didn’t get, or are you of the opinion your rights at your exam have been violated otherwise? Then fill out this form so the student council can follow up on this!
Note: for content related complaints regarding your course / your exam, it’s best to contact your Opleidingscommissie (Programme Committee) or your Examencommissie (Examinations Board).

Lees dit artikel
Sample

Verslag brainstormsessie over diversiteit

Op 21 februari 2018 organiseerde de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid in samenwerking met Marjoleine Zieck (bestuur van de rechtenfaculteit en diversity officer van de rechtenfaculteit) een brainstormsessie over diversiteit op onze faculteit. Tijdens deze sessie zijn wij in gesprek gegaan met studenten over alles wat met diversiteit te maken heeft. De volgende onderwerpen zijn ter sprake gekomen: veiligheid op de faculteit (in hoeverre voel je je thuis op de faculteit), studenten/docenten met een niet-westerse achtergrond op de faculteit, vertrouwenspersonen, differentiatie in het onderwijs (het verdelen in onderwijsgroepen (ALF, honours, regulier) etc. Wij hebben alle meningen en opmerkingen van de studenten op een rijtje gezet, zoals is terug te lezen in dit verslag. Als je vragen hebt over de (uitkomst van de) brainstormsessie of over iets anders dan kun je altijd contact met ons opnemen via fsr-fdr@uva.nl.

 

Lees dit artikel
Sample

Werkgroep Sterke Medezeggenschap

‘Sterke medezeggenschap is geen vanzelfsprekendheid. Er moet steeds aandacht voor zijn binnen de universiteit; zowel voor het functioneren van de medezeggenschap als voor het belang dat eraan wordt toegekend.’ zo luiden de eerste zinnen van het eindadvies van de werkgroep Sterke Medezeggenschap. De FSR FGw heeft gereageerd op het rapport van de werkgroep. Zowel de reactie als het advies van de werkgroep zijn hier te vinden.

Lees dit artikel
Sample

Wat is de studentenraad?

Wat is de studentenraad? En hoe kan jij eraan bijdragen?
De huidige facultaire studentenraad nodigt de studenten aan de FGw uit voor een informatieve bijeenkomst. Op deze bijeenkomst zullen we wat vertellen over wat de raad doet, een korte geschiedenis van studentenpolitiek en -partijen, en hoe je zelf raadslid kan worden volgend jaar. Op het eind is er nog een borrel waar je kunt praten met de raadsleden onder het genot van een drankje. De bijeenkomst is in het Engels.

Lees dit artikel
Sample

Update Studentenraad (English below)

Het is weer tijd voor een korte update over de bezigheden van studentenraad van de afgelopen tijd:

Brainstormsessie over diversiteit

Afgelopen woensdag was het zover. In samenwerking met de diversity officer van onze faculteit (Marjoleine Zieck) organiseerden wij een brainstorm sessie over diversiteit binnen de Rechtenfaculteit. We waren erg tevreden met de opkomst en willen alle studenten die aanwezig waren hartelijk bedanken voor het delen van hun mening over verschillende onderwerpen. We hebben oa gepraat over je thuis voelen op de faculteit, diversiteit onder docenten en studenten, vertrouwenspersonen, onderwijsdifferentiatie, rolmodellen, de toegankelijkheid van de opleidingen en ga zo maar door. Kon je niet bij de brainstorm sessie aanwezig zijn maar wil je wel graag je mening kwijt over dit onderwerp? We willen graag met je in gesprek gaan. Mail naar fsr-fdr@uva.nl of kom langs op onze kamer (REC A0.04).

Lees dit artikel
Sample

Update Financiën / Update Financial Situation

(English follows Dutch)

Via de link hieronder kun je de antwoorden van de decaan lezen die hij gegeven heeft tijdens de bijeenkomst van actiegroep NU! over de bezuinigingen op de FMG. Hopelijk zal dit meer van jullie vragen over de bezuinigingen beantwoorden!

In the link below you can find the written answers of the dean in response to the meeting of the action group NU! about the budget cuts on the FMG. We hope this will clarify some of the questions you have about the budget cuts!

Lees dit artikel
Sample

Brainstormsessie Diversiteit op de rechtenfaculteit / Brainstorm session diversity at law faculty

Op woensdag 21 februari organiseert de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid een brainstormsessie over diversiteit op de Rechtenfaculteit, voor alle rechtenstudenten en PPLE studenten. Als studentenraad zijn wij, in samenwerking met het bestuur, al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid voor onze faculteit. Om dit beleid succesvol te kunnen opstellen hebben wij de mening van studenten nodig: JULLIE dus!

Lees dit artikel
Sample

Tweetaligheid Studentenraad.nl / bilingualism Studentenraad.nl

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent steeds meer internationale studenten en dat betekent dat onze website ook toegankelijk moet zijn voor niet Nederlands sprekenden. Ons PR team is daarom druk bezig met het vertalen van de website. Nog niet alle pagina’s zijn vertaald, maar dat zal binnenkort wel zo zijn.

Als er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met ons via fsr-fdr@uva.nl.


The Faculty of Law knows more and more international students and that means that the website should also be accessible for non-Dutch speakers. Our PR team is busy with translating the website at the moment. Not yet all pages have been translated, but this will soon be the case.

If you have any questions in the mean time, you can always contact us via fsr-fdr@uva.nl.

Lees dit artikel
Sample

Update Studentenraad (English below)

OER

We zitten alweer halverwege de maand januari en de dossiers vliegen ons om de oren. Na een welverdiende vakantie is het nu tijd om in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) te duiken. In de OER staan de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering van elke opleiding binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De OER wordt ieder jaar gewijzigd en dit is een uitgebreid proces. Ook de Facultaire Studentenraad en de Opleidingscommissies houden zich bezig met de OER en hebben op bepaalde delen van de OER instemmings- en adviesrecht. De OER is ook voor jou als student een handig reglement. Zo staan er bijvoorbeeld bepalingen in over de hoeveelheid studiepunten die je nodig hebt om je studie af te ronden, de vakken die worden aangeboden en het aantal tentamenkansen. Je kunt je dus altijd op dit document beroepen.

Lees dit artikel
Sample

Vacature Facultaire Studentenraad: Raadsassistent

Wil jij meepraten over het onderwijs aan de Faculteit der Geesteswetenschappen? Wil je de studentenraad ondersteunen door het vertegenwoordigen van studenten? Wil je leren waar de faculteit zich mee bezighoudt? Solliciteer dan voor de functie van raadsassistent bij de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw). Wil je reageren? Stuur dan uiterlijk 1 februari 2018 een motivatiebrief met cv naar fsr-fgw@uva.nl o.v.v. Sollicitatie raadsassistent FSR FGw.

Lees dit artikel
Sample

Vacature: Ambtelijk Secretaris FSR FdR (Dutch)

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is per 1 maart 2018 op zoek naar een Ambtelijk secretaris voor ondersteunende werkzaamheden voor gedurende een jaar.

De FSR FdR  behartigt de belangen van de studenten aan de faculteit en oefent instemmings- en adviesrecht uit over bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examenregeling, het instellen of afschaffen van opleidingen en het honoursprogramma.

Lees dit artikel
Sample

FSR FEB is hiring!

Hello fellow students! The Student Council is looking for two Council Assistants to take a sit at the table. Are you interested in how the university works behind the scenes? Are you motivated enough to tackle ongoing educational issues in the Faculty? If so, then it is your time to apply!

Lees dit artikel
Sample

Wij zijn de nieuwe raad

Hallo allemaal,

Wij willen ons als de Facultaire Studentenraad (FSR) van FMG ’17-’18 graag aan jullie voorstellen

Lees dit artikel
Sample

Dit is de raad van 2017 - 2018!

Dit is de nieuwe Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen! Met directe vragen, opmerkingen of klachten kun je altijd binnenlopen in de raadskamer van de FSR. Deze bevindt zich in het P.C. Hoofthuis in kamer 3.02. De FSR is ook te bereiken via e-mail: fsr-fgw@uva.nl.

 

Lees dit artikel
Sample

Vacature Raadsassistent / Job Opening Councilassistant

English follows Dutch.

De CSR (Centrale Studentenraad) is op zoek naar een raadsassistent die ons tot september 2018 kan ondersteunen en zich wil inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en de faciliteiten op de UvA.

LET OP! De einddatum is verlengd naar 27 september. TAKE NOTICE! The end date has been postponed to the 27th of september.

Lees dit artikel
Sample

Studenten UvA roepen op tot boycotten landelijke koepel universiteiten

Naar aanleiding van de benoeming van Pieter Duisenberg als nieuwe voorzitter van de VSNU roept de Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de UvA op om uit deze koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten te stappen. In zijn jaren als onderwijswoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer heeft Duisenberg zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over de gang van zaken op de UvA en beleidsvoorstellen gedaan die de UvA ernstig benadelen. CSR-voorzitter Alex Tess Rutten: “Deze uitlatingen geven de CSR niet het vertrouwen dat Duisenberg, en daarmee de VSNU, voor de belangen van de UvA op zal komen in de landelijke politiek.”

Lees dit artikel
Sample

Jaarverslag '16-'17

Hier vind je het jaarverslag van de FSR FMG ’16-’17, dat dient als reactie op het beleidsplan dat is opgesteld aan het begin van het studiejaar.

Lees dit artikel
Sample

Invullen! Enquête over functiebeperking

Heb jij te maken (gehad) met een functiebeperking? Wij doen een inventarisatie naar zowel fysieke als mentale functiebeperkingen onder studenten en hun ervaringen. Help ons door de enquête in te vullen:

https://goo.gl/forms/VCyKRlMdfOab1uOD2

Lees dit artikel
Sample

The results of the elections are here!

The elections have passed and now it is time to see the results! On our faculty, 15.7% of the people have voted. Out of the 10 seats, 7 are for List Sefa and 3 are for UvASociaal.

For the elections in total, 20.19% of all students voted, which is the first time the percentage exceeds 20% since the occupation of the Maagdenhuis.

What will the outcome of the elections mean for you?
First, the elected members have to decide whether they actually want to be in the council. After this, they will go through a transfer week and weekend in which they will learn everything about the important files and documents and get to know each other and the faculty well. Also, the different positions will be divided along the council members.

Their period officially starts in September, until that time the current council is still here to answer all your questions and help you with any problem!

 

Lees dit artikel
Sample

Details about the Bachelor Split

As you might know, starting in September 2017 new students will enroll in either the bachelor Economics & Business Economics or the bachelor Business Administration. This means that they can no longer enroll in the bachelor our students are currently following. Read this article to gain more insight about the details of this change, and how this change affects your programme.

 

Lees dit artikel
Sample

Studentenraadsverkiezingen 10-16 mei / Student Council Elections 10-16 May


Van woensdag 10 mei tot dinsdag 16 mei kunnen alle studenten van de Universiteit van Amsterdam stemmen op hun vertegenwoordiging in de studentenraad.

From Wednesday 10th of May until Tuesday 16th of May all students of the University of Amsterdam can vote for their representation in the Student Council.

Lees dit artikel
Sample

Monthly update: April

Take a look at our second vlog! In this vlog we will discuss flexstudying, the teacher of the year, we will tell you about why you should join the FSR and inform you about our upcoming events and the bikes for likes contest which started in April.

Lees dit artikel
Sample

Doe mee aan onze enquête over talent- en honoursprogramma's!

De UvA biedt tal van talent-, excellentie- en honoursprogramma’s aan. De Facultaire Studentenraad (FSR FMG) wil graag weten of deze programma’s aansluiten bij jouw wensen en behoeften. Doe daarom mee aan de enquête van de FSR via deze link!

https://goo.gl/forms/KaorFOQ3NQkCH9I83

Bij voorbaat dank!

Lees dit artikel
Sample

Studenten gezocht voor de klachtencommissie.

VACATURE

De CSR zoekt naar één student die namens de studenten plaats wil nemen in de officiële klachtencommissie van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Numerus Fixus

Steeds meer opleidingen overwegen een Numerus Fixus. Dit betekent dat voor steeds meer studies studenten de decentrale selectie moeten doorlopen om te worden aangenomen. De CSR maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van de universiteit. Is dat terecht of is dit de ideale manier om goede en gemotiveerde studenten aan te trekken?

Lees dit artikel
Sample

Vakevaluaties

Je kent ze wel; die formulieren die je aan het einde van je tentamen nog even invult of langzaam verdwijnen in je mailbox. Vakevaluaties. De uitkomsten van deze evaluaties worden besproken door je opleidingscommissie en gebruikt om het curriculum te verbeteren. Tegenwoordig vind je bij sommige vakken ook een evaluatierapport op blackboard. Wat vind jij van dit type evaluaties? Geef je mening!

Lees dit artikel
Sample

Monthly update: March

Read the article to miss nothing on this faculty! This month the student council started a vlog, a competition for a bike, and will tell you about the results of the D&D referendum and the bachelor split.

Lees dit artikel
Sample

VACATURE STUDENT-LID CENTRAAL STEMBUREAU UVA

VERLENGD TOT 27 APRIL

Draag jij de medezeggenschap een warm hart toe?! Wil jij er komende paar jaar op toezien dat de verkiezingen van de ondernemingsraden en de studentenraden van de Universiteit van Amsterdam (UvA) democratische, eerlijk en ordelijk verlopen (en wil je stiekem ook gewoon als één van de eersten de verkiezingsuitslag weten?)

Solliciteer dan voor de functie student-lid van het Centraal Stem Bureau (CSB) van de Universiteit van Amsterdam. Het CSB vervult een onafhankelijke positie ten opzichte van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Verengelsing van het onderwijs / Anglicisation of education

Vanaf volgende studiejaar beginnen 16 bachelor opleidingen met een Engelse voertaal binnen de opleiding. Op het moment worden ruim 80 procent van de masteropleidingen al in het Engels aangeboden. De universiteit wordt steeds internationaler. Is dit een goede ontwikkeling of is het beter als we in het Nederlands les krijgen?

Click for English

Lees dit artikel
Sample

Visie op onderwijs / Vision on education

Verengelsing, arbeidsmarktperspectief, masterselectie: heb jij een sterke mening over het onderwijs aan de UvA? Heb jij visie en wil je graag input leveren waar de UvA over 5 jaar moet staan met haar onderwijs? Dan is dit nu het juiste moment: de onderwijsvisie wordt herzien.

Click here for English

Lees dit artikel
Sample

Wat vind jij van het BSA? / What do you think about your BSA?

De CSR vraagt zich af wat jij van het Bindend Studieadvies (BSA) vindt. Is dit een goede stok achter de deur om studenten aan het studeren te krijgen? Of is het een schoolse maatregel? En ga je er eigenlijk wel harder van studeren? Heb je nog wel genoeg tijd voor je bijbaan, bestuursfunctie of vrijwilligerswerk?


The CSR is interested in your opinion about Bindend Studieadvies (BSA). Is this measure a positive way to make students study? Or is it something that would be more in place on a high school? An more importantly; does it even work? Are students studying harder now that this measure is in place? Do you even have enough time for a job, being a member of a board or doing volunteer work?

Lees dit artikel
Sample

Wist je dat...

Wisten jullie dat .. 

De recent door de Tweede Kamer aangenomen Wet Versterking Bestuurskracht zorgt voor een aanmerkelijke versteviging van de positie van de opleidingscommissie. Mede door amendementen van de Kamer wordt de opleidingscommissie naast adviesorgaan, nu ook gekwalificeerd als medezeggenschapsorgaan. 

Lees dit artikel
Sample

Verbeter jouw universiteit! Kom bij de studentenraad.

Click for English

Wil jij de UvA verbeteren? Wil je meedenken over onderwijs, catering, de begroting en nog veel meer onderwerpen? Wil je in discussie met de decaan of de rector? Stel je dan kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen. Meer informatie vind je op onze nieuwe website: uvaverkiezingen.nl

Lees dit artikel
Sample

Docent van het jaar nominatie-week / Teacher of the year nomination week

“Nomineer tot 28 februari je favoriete docent! Welke docent wil jij in het zonnetje zetten en bedanken voor al zijn/haar harde werk, of wie heeft voor jou een vak onvergetelijk gemaakt door de stof echt tot leven te brengen? Laat het weten en stem nu op www.uva.nl/docentvanhetjaar. “

“Nominate your favorite teacher until the 28th of February! Who do you want to say thanks to for being dedicated and enthousiastic, having great didactic skills, or for always being supportive and helpful? Let them know by sending them a message and voting for them as UvA Teacher of the Year at www.uva.nl/docentvanhetjaar.”

 

Lees dit artikel
Sample

Het Senaat

Één van de uitkomsten van het referendum is de instelling van het senaat: een plek waar de academische gemeenschap met zichzelf in gesprek kan. Een groep van rond de 60 mensen uit allerlei verschillende hoeken van de UvA gaat met elkaar praten over de grote vraagstukken zoals: hoe zorgen we dat onderwijs meer gewaardeerd wordt op de UvA? Hoe blijven opleidingen toegankelijk? Hoe verhoudt de universiteit zich tot de maatschappij en de stad Amsterdam? De CSR denkt na over de samenstelling en taken van het senaat. Ideeën hierover? Laat het ons weten!

Lees dit artikel
Sample

Flexstuderen / Flex-studying

Vanaf volgend jaar is het voor sommige opleidingen mogelijk om te betalen per studiepunt in plaats van een heel collegejaar. Lees hier meer over de pilot flexstuderen.

Click for English

 

Lees dit artikel
Sample

UvA-VU: nieuwe bètasamenwerking?

Er zijn nieuwe plannen voor samenwerking tussen te bètafaculteiten van de UvA en de VU. De Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraad van de FNWI proberen ervoor te zorgen dat de onderwijskant niet onderbelicht wordt.

Lees dit artikel
Sample

Tevreden over de nieuwe cateraar?

Het kan je niet ontgaan zijn; er is een nieuwe cateraar op de UvA. Het eten, de inrichting, de prijzen, alles is anders. Op enjoytoday.amsterdam vind je meer informatie over de catering. De CSR probeert een oogje in het zeil te houden. Heb je een mening? Laat het ons weten!

Lees dit artikel
Sample

Uitslagen Referendum Democratisering en Decentralisering

Op woensdag 25 januari werden de uitslagen van het D&D-referendum gepresenteerd. Behalve een duidelijke voorkeur voor invoering van een charter en een senaat waren de uitslagen niet helemaal eenduidig. Lees hier meer over de uitkomsten en wat de CSR hiermee gaat doen.  Je kunt de uitgebreide resultaten (ook uitgesplitst naar oa faculteit, opleiding of type werknemer) vinden via democratisering.uva.nl.

 

Lees dit artikel
Sample

Evaluatie studiesucces

Herkansingen in de zomer, betere studiebegeleiding, semesterindeling 8-8- 4: de 20 aanbevelingen om studenten succesvoller te laten studeren worden geëvalueerd. Dat geeft ruimte voor andere ideeën over onderwijs. De volledige evaluatie vind je hier: Rapport evaluatie studiesucces 2017

Lees dit artikel
Sample

De FSR FGw is op zoek naar jou!

De FSR FGw is per 1 maart op zoek naar een raadsassistent! Ben jij student Geesteswetenschappen en heb jij affiniteit met medezeggenschap? Dan is dit wellicht de functie voor jou!

 

 

 

 

Lees dit artikel
Sample

De FSR-FdR reageert op de brief van de decanen van de FEB/FdR/FMG omtrent D&D

Op 22 november heeft de FSR-FdR een (open) brief ontvangen namens de decanen van de FMG, FEB en FdR. In deze brief worden 7 punten naar voren gebracht ten aanzien van het referendum omtrent Decentralisering en Democratisering (D&D). De FSR-FdR wil via deze brief graag reageren.

 

Lees dit artikel
Sample

Personalia & dossiers

Benieuwd hoe de leden van de FSR FMG ’16-’17 eruit zien? Kijk dan verder!

Lees dit artikel
Sample

Antwoord op decanen FEB, FdR en FMG

Benieuwd wat er op de achtergrond speelt omtrent het raadgevend referendum D&D?

Lees dit artikel
Sample

A video explaining the referendum

A video has been created to explain what the referendum of democratization & decentralization is about! 🙂 Check it out here:

 

Lees dit artikel
Sample

Referendum Diversiteit & Decentralisering van 23 november tot en met 11 december

Van 23 november tot 11 december is er op de UvA een referendum. Studenten en medewerkers kunnen hier stemmen over de drie voorstellen van de commissie Democratisering & Decentralisering.

 

 

Lees dit artikel
Sample

D&D Referendum

Dear students,

Between the 23rd of November and the 11th of December we all have a great chance to make a contribution to the structure of our University. The so-called Democratisation and Decentralisation (D&D) referendum is taking place …

 

Lees dit artikel
Sample

The FSR FEB is looking for a new secretary!

Currently we are looking for a new Secretary to support our council. The main task of the Secretary is to manage the administrative duties (writing minutes, arranging rooms, and checking daily mail). You will get to work with an enthusiastic group of young and motivated students who are actively involved in improving UvA’s faculty of Economics and Business.

Lees dit artikel
Sample

CSR dankbaar voor rapport Diversiteit

Vanmorgen presenteerde de Commissie Diversiteit haar rapport. De CSR was erbij en is de commissie dankbaar en ziet het rapport als een goede basis voor een toekomstig diversiteitsbeleid.

—————————————————————————————————–

Early this morning the diversity commission presented their report. The CSR was there this morning and wants to thank the commission and all those involved for the report, which the council sees as a solid foundation for future diversity policy making.

Lees dit artikel
Sample

De nieuwe FSR van de Faculteit der Geesteswetenschappen

De nieuwe FSR-FGw voor studiejaar 2016-2017 is aangesteld: de raadsleden voor dit jaar zullen zich bezig houden met verschillende dossiers die spelen op de Faculteit der Geesteswetenschappen, maar die ook UvA breed spelen. Ben jij benieuwd wie er in de Facultaire Studentenraad zitten? Kijk dan snel verder!

Lees dit artikel
Sample

Functiebeperkingen op de UvA

Vorige week bleek opnieuw dat de UvA heel slecht scoort op toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Dat vindt de CSR een groot probleem en gaat er mee aan de slag.

Lees dit artikel
Sample

Voorinvesteringen

Iedereen zit er natuurlijk over in dat hun studiefinanciering is afgeschaft. Zeker omdat die beloofde investeringen in onderwijs die ervoor terug zouden komen veel te laat komen voor ons, de vroege slachtoffers van Jet B’s beleid. Daarom heeft Jet in al haar gulheid universiteiten opgedragen wat extra van hun eigen geld uit te trekken dat vast naar universiteiten gaat.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad 2016-2017

Ben jij benieuwd wie de nieuwe leden zijn van de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid? Kijk snel verder!

Lees dit artikel
Sample

Het CvB-uurtje

Kritische vragen voor het bestuur? Of gewoon benieuwd wat voor mensen onze universiteit besturen? Elke donderdag van 13.00 tot 14.00: het CvB-uurtje (voorheen het ‘academisch uurtje’). De locatie wisselt. Deze week, op de 22e, kan je babbelen met Geert ten Dam bij de B/C ingang van de REC.

Lees dit artikel
Sample

Videocolleges. Bewaren en beschikbaar maken of niet?

De CSR is bezig met de vraag wat er moet gebeuren met alle colleges die worden opgenomen, maar slechts een keer gebruikt worden. Moeten die hergebruikt worden? Of beschikbaar gemaakt worden voor alle studenten? Of zelfs voor het hele land? Heb jij daar een mening over? Laat het ons weten.

Lees dit artikel
Sample

De kans om jouw stempel te drukken op het aanbod van keuzevakken!

Lees dit artikel
Sample

Feedback Sessions commissie Diversiteit

Voordat de commissie Diversiteit haar rapport presenteert overlegt zij graag nog eens met wie dit onderwerp aan het hart gaat. Heb je iets te melden over diversiteit? Ervaar je zelf uitsluiting? Kom naar de feedback sessions!

Lees dit artikel
Sample

Afgelopen week heeft de Raad van Toezicht van de UvA laten weten hun functies neer te leggen. Ze zullen voorlopig hun taken blijven uitvoeren tot er vervanging gevonden is. Dit is naar aanleiding van een langlopend conflict tussen de medezeggenschap en de RvT.

Op de de Folia staat een uitgebreid bericht over deze situatie.

http://www.folia.nl/actueel/101670/update-raad-van-toezicht-uva-biedt-ontslag-aan

Lees dit artikel
Sample

Vacancy: Student-assistant Course Evaluations

Since two years we are organizing a new form of course evaluations. On top of the evaluation forms, we arrange evaluation meetings where students interact with coordinators in order to improve the quality of the course.

Apply before Monday the 20th of June 23:59 by sending your CV and motivation letter (max. 400 words) to fsr.feb@gmail.com and courseevaluations.feb.uva@gmail.com.

 

Lees dit artikel
Sample

Toezichthouders gezocht

Nu de huidige Raad van Toezicht zijn posities vrijstelt, is het zaak er gezocht wordt naar nieuwe leden. Hiervan zal een profielschets opgesteld moeten worden, waar de CSR bij betrokken wordt. Hiertoe gaan wij zelf een profielschets opstellen, waarbij jouw hulp zeer welkom is! De profielschets wordt gebruikt als kader op basis waarvan nieuwe leden gevonden worden. Heb jij ideeën over hoe dit eruit moet zijn en welke eigenschappen een lid van de RvT moet bezitten? Stuur je suggesties dan naar csr@uva.nl, of laat een reactie achter in de commentsectie.

Lees dit artikel
Sample

Studieplekken, waarom zijn ze er toch soms niet?

Het is een hardnekkig probleem; het schrijnend tekort aan studieplekken op de UvA. Zijn er gewoon te weinig studieplekken? Of studeren studenten steeds meer op de campus? In ieder geval houdt de UB een ratio van 1 studieplek op 10 studenten aan, de faculteiten hebben daarnaast ook zelf studieplekken bijvoorbeeld in de gangen van REC B/C. Er zijn ook uitzonderingsgevallen, de studie PPLE  bijvoorbeeld heeft voor iedere student een eigen studieplek.
Voor de studieplekken van de UB betaalt jouw faculteit aankomend jaar 259,81 euro per student. Die prijs stijgt ieder jaar, omdat de vierkante meterprijs die de UvA doorberekend aan de UB ook stijgt. Relatief gezien gaan de faculteiten dus meer betalen voor studieplekken. Je zou denken dat het creëren van studieplekken niet heel ingewikkeld hoeft te zijn: een tafel, een stoel en een stopcontact. Maar een studieplek op een gang zonder daglicht zou misschien niet mogen meetellen als volwaardige studieplek. En studeert het net zo fijn in en leegstaande werkgroepzaal als in het LLB? De CSR zet zich onverminderd in om zoveel mogelijk studieplekken beschikbaar te maken. Heb je tips of klachten? Reageer op de site of mail naar csr@uva.nl.

Lees dit artikel
Sample

Woon een cirkeldiscussie van de commissie diversiteit bij

Het gaat er bij diversiteit om dat het onderwijs en de onderwijservaring beter worden. Met dit op het oog is de commissie Diversiteit op zoek naar studenten om zich uit te spreken over diversiteit. In de door de commissie georganiseerde cirkeldiscussie krijgen alle studenten een kans hun opvattingen, ervaringen en voorstellen omtrent het thema in een veilige omgeving te bespreken. Kom naar de eerstvolgende cirkeldiscussie vanmiddag van 17:00 tot 18:30 in REC B1.02, of lees hier verder.

Lees dit artikel
Sample

Meld je nu aan voor allocatiemodeldiscussies!

Het allocatiemodel gaat na veel klachten en allerlei beloften eindelijk op de schop. Wil jij hierover meepraten? Dat kan! Woon één van de thema-discussies bij, of stuur zelf voorstellen op. Ga direct naar allocatie.uva.nl of lees verder.

Lees dit artikel
Sample

Agenda GV 10 juni

Vrijdag 10 juni 2016 zal de GV van 10:00 tot 12:00 vergaderen in het Universiteitstheater 1.01A. Onderaan zijn de bijlagen en de agenda te vinden, en een uitleg op de agenda punten volgt hier:

1) Kaderbrief 2017.

Op 10 juni zal de GV een besluit moeten nemen over de kaderbrief om het instemmingstermijn te kunnen halen. Als er nog aanvullende punten zijn is daar ruimte voor, maar de eerder genoemde punten staan in de bijlage

2) Binnenstadscampus.

Op de afgelopen GOV is gesproken over de binnenstadscampus en de manier waarop de academische gemeenschap en de medezeggenschap betrokken moet worden bij de plannen van voornamelijk de nieuwe UB. Hierover is een conceptbrief geschreven en die zal besproken worden. Deze brief is echter nog niet binnen en zal zo snel mogelijk naar iedereen verstuurd worden.

3) Samenwerking met de Raden van Toezicht.
Afgelopen GV is besloten de RvT de agenderen voor deze vergadering. Bijgevoegd is een groot aantal stukken te vinden die betrekking hebben op de situatie waar we nu in zitten. Ook is, zoals verzocht op de vorige GV, een lijst met bespreekpunten opgesteld. Als er nog aanvullende stukken of bespreekpunten zijn kan dat altijd aangegeven worden.

Lees dit artikel
Sample

Nieuwsbrief FSR FMG / Newsletter FSR FMG

Beste studenten van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen,

Kortgeleden waren er verkiezingen voor de nieuwe studentenraad van onze faculteit. Zij die verkozen zijn zullen vanaf september het stokje van ons overnemen. Tot die tijd blijven wij natuurlijk de belangen van de studenten van deze faculteit behartigen, wat betekent dat wij ook de afgelopen tijd niet hebben stilgezeten. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie dan ook graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen die op dit moment spelen en waar wij ons mee bezighouden. Heb je nog vragen, opmerkingen, klachten of anderszins? Schroom niet een mail te sturen naar fmg@studentenraad.nl. Je kunt ook altijd even langskomen op ons kantoor, we zitten in kamer D2.00 op Roeterseiland.


Dear students of the Faculty of Social and Behavioural Sciences,

The elections for the Faculty Student Council took place very recently. But until the new Council takes over in September we will, of course, keep on representing the interests of the students of this Faculty. With this newsletter we would like to keep you informed about the things that we do and also give you an update on some recent developments. Do you have any question or remarks? Do not hesitate to e-mail us at fmg@studentenraad.nl or drop by our office in room D2.00 at the Roeterseiland complex.

Lees dit artikel
Sample

The Faculty Student Council is looking for council-assistants for the upcoming year!

Do you like to participate in defending the students’ rights? Do you want to acquire valuable experience and gain insight into the inner workings of the FEB? Do you have brilliant ideas on how to make your faculty a more beautiful place? Or do you have another motive to join the FSR? Apply for council-assistant for the upcoming year 2016-2017.

Lees dit artikel
Sample

Beste studenten,

Omdat de UB natuurlijk weer helemaal vol zit, zijn tot 26 mei

ook PCH en de GW-Collectie tot 22:00  open!

Alleen op vrijdag zal PCH alsnog om 18:00 dicht gaan.

Succes met de tentamens!

Lees dit artikel
Sample

Kaderbrief 2017 in Tha House

Beste student,

Inmiddels heeft de Centrale Studentenraad de conceptversie van de kaderbrief ontvangen. Dit document omvat het financiele plan voor het komende jaar, en vormt het beginsel voor de begroting. Het is hiermee één van de belangrijkste documenten van het jaar, en wij hebben er (samen met de Centrale Ondernemingsraad, COR) instemmingsrecht op. Bij de vorige kaderbrief hebben we weten te regelen dat het nominaal +1 beleid uit het allocatiemodel gehaald werd, dus er is ook wel wat mee te bereiken. Op het moment zijn we vooral geinteresseerd in wat jij hier veranderd zou willen hebben. Mail het ons naar csr@uva.nl, of reageer in de commentsectie!

Lees dit artikel
Sample

The Student Council Elections

Every year in May the Student Council elections take place. As a student at this university you have two votes. Your first vote applies to the Faculty Student Council and your second vote to the Central Student Council. This year the elections will take place from the 9th of May until the 13th of May. An entire week you will be faced with all sorts of people campaigning for themselves or their party at our campus.

During this week you can cast your vote on the following website: https://stem.uva.nl

 

Lees dit artikel
Sample

Evaluatie UvA-HvA

Sinds 2003 worden de hogeschool en de Universiteit van Amsterdam bestuurd door een gezamenlijk college. Dit is indertijd besloten om het makkelijker te maken om samen onderwijs te geven, om de doorstroom te verbeteren en om diensten gezamenlijk en de dus goedkoper aan te kunnen bieden. Het is nu bijna 13 jaar later en de doorstroom tussen de HvA en de UvA is kleiner dan die tussen de HvA en de VU. Verder wordt er slechts een handjevol vakken samen aangeboden. Samenwerking heeft ook positieve kanten: er kan geld bespaard worden op ondersteuning, dat je kan investeren in onderwijs en onderzoek, maar hier wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. Om deze redenen zal er de komende maanden een evaluatie plaatsvinden waarin onderzocht moet worden of de nadelen van onze verbinding opwegen tegen de enkele voordelen. Als blijkt dat samenwerking niet werkt, wordt er niet geschroomd om de UvA weer een eigen College van Bestuur te geven dat beslissingen kan maken die passen bij de instelling waar het verantwoordelijkheid voor draagt.

Lees dit artikel
Sample

Ken uw bestuurder: Atzo Nicolaï

De afgelopen tijd heeft de CSR in verband met de benoeming van de nieuwe rector veel contact met de Raad van Toezicht (RvT), maar veel studenten hebben geen idee wie de RvT-leden zijn. Daarom introduceren wij nu: Atzo Nicolaï.

Atzo Nicolaï (1960) is voorzitter van de RvT van de UvA. Hij maakt dus niet zelf beleid maar controleert het CvB. Atzo Nicolaï heeft een indrukwekkend cv, maar was op zijn middelbare school nog geen hoogvlieger. Hij bleef zelfs twee keer zitten. Hij studeerde Politicologie en Rechten aan de VU. Na zijn studie werkte hij voor verschillende ministeries tot hij in 1998 als VVD-lid in de Tweede Kamer kwam. Hij was Straatsecretaris voor Europese Zaken ten tijde van het referendum over de Europese Grondwet, daarna was hij minister voor Koninkrijksrelaties. Sinds 2011 is Nicolaï directeur van chemiebedrijf DSM Nederland. Naast lid de RvT van de UvA is hij lid van het bestuur van de Vogelbescherming, de Bachvereniging en werkgeversorganisatie VNO-NCW, tevens vervult hij functies voor het Conservatorium Amsterdam, het Bonnefantenmuseum en Chemelot Venture Fund. Wil je net zo’n uitgebreid succesvolle carrière als Nicolaï? Hij heeft nog wel een tip: “Kijk waar je gedrevenheid zit en volg dat tot grote hoogte. Ik heb zelf altijd gevolgd waar ik heel veel zin in had en wanneer dat niet meer zo was, ben ik wat anders gaan doen.”

Lees dit artikel
Sample

Denktank duurzaamheid 19 mei

De CSR is bezig centraal beleid te ontwikkelen op duurzaamheid. Het plan is om te zorgen voor minder uitstoot, minder elektriciteitsverbruik, zuinigere gebouwen (idealiter klimaatneutraal), hogere bewustwording onder studenten en medewerkers (alleen dan werkt het om gescheiden afvalbakken neer te zetten), meer onderwijs en onderzoek dat zich bezighoudt met thema. Dit alles wordt uitgewerkt in een rapport dat nog gemaakt wordt, maar in de tussentijd zijn wij benieuwd wat studenten vinden, en wat we over het hoofd zien. Praat dus met ons mee tijdens de denktank Duurzaamheid op donderdag 19 mei, om 18:00 in de Oudemanhuispoort C2.23!

Lees dit artikel
Sample

Beste Studenten Geesteswetenschappen,

Omdat we langzaam weer het einde van het Academisch jaar naderen zijn we weer opzoek naar een nieuw student-lid voor het Dagelijks Bestuur(DB).

Wil jij een jaar lang het DB adviseren over alle zaken aangaande onze Faculteit? Denk jij voor de studenten op te kunnen komen? Ben je niet bang voor bestuursplannen en begrotingen?

Solliciteer dan voor 2 mei door een brief en een CV naar: solliciteren2016-fgw@uva.nl

 

 

 

Lees dit artikel
Sample

Beste studenten van de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen,

Hierbij bieden we jullie graag de nieuwsbrief van de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) aan. De studentenraad is het enige democratisch verkozen studentenorgaan binnen de faculteit en komt op voor de belangen van alle studenten. En hoe beter wij jullie kunnen bereiken, des te makkelijker jullie je problemen bij ons kunnen aankaarten. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen die op dit moment spelen en waar wij ons mee bezighouden. Heb je nog vragen, opmerkingen, klachten of anderszins? Schroom niet een mail te sturen naar fmg@studentenraad.nl. Je kunt ook altijd even langskomen op ons kantoor, we zitten in kamer D2.00 op het Roeterseilandcomplex!

——————————————————————————————————————–

Dear students of the Faculty of Social and Behavioural Sciences,

Hereby we present you the newsletter of the Faculty Student Council of Social and Behavioural Sciences. The Faculty Student Council is the only democratic student body within the faculty and embodies the voice of all students. The better we can reach you, and you can reach us, the easier it will be to raise issues with us. In this first newsletter we would like to inform you about a few topics we are currently working on. Do you have any questions? Do not hesitate to e-mail us at fmg@studentenraad.nl or drop by at our office in room D2.00 at the Roeterseiland complex!

Lees dit artikel
Sample

Elk jaar in mei vinden de studentenraadverkiezingen plaats. Als student Geesteswetenschappen mag je elk jaar twee keer stemmen op een partij. Je stemt namelijk op zowel facultair niveau als op centraal niveau. De verkiezingen vinden plaats van maandag 9 mei tot en met 13 mei. Een week lang kan je in verschillende gebouwen studenten tegenkomen die zullen vertellen over de studentenraad en over waarom je op hem of haar partij moet stemmen.

Stemmen kan in verkiezingsweek via de website: https://stem.uva.nl/

Laat je stem horen en vergeet dus niet te stemmen!

Lees meer hier: http://new.studentenraad.nl/geesteswetenschappen/profiel-2016/studentenraadverkiezingen/

Lees dit artikel
Sample

Investeringsplannen en stop van de vacaturestop

Onlangs heeft de Facultaire Studentenraad twee memo’s gekregen van het faculteitsbestuur die wij natuurlijk graag met jullie delen.

 

Lees dit artikel
Sample

De voorinvesteringen: het wisselgeld voor jouw stufi

Nu de studiefinanciering is afgeschaft, heeft de minister de universiteiten geëist een specifiek bedrag aan de verbetering van het onderwijs uit te geven. Bij de UvA is dat 4 miljoen, hetgeen verdeeld wordt over de faculteiten naar rato van de studenten. Heb jij een idee over hoe het aan jouw faculteit besteed moet worden? Neem dan contact op met de facultaire studentenraad, te vinden op studentenraad.nl, of lees meer op de site.

Lees dit artikel
Sample

Hoe wordt de UvA zo divers als haar thuisstad

Steeds meer universiteiten voeren een diversiteitsbeleid. Op het moment is de CSR in gesprek met het College van Bestuur over het vormgeven van diversiteitsbeleid. Heb jij ideeën over hoe het diversiteitsbeleid aan de UvA moet zijn?

English:

More and more universities are introducing diversity policies. At the moment, the CSR is negotiation with the Board (CvB) on designing the diversity policy. Do you have an opinion on what the diversity policy at th UvA should look like? Please contact iris.kooreman@studentenraad.nl of the CSR or read further on our website  – and comment in the comment section.

Lees dit artikel
Sample

Cartoontentoonstelling Studeren met een functiebeperking

Op de UvA studeren ongeveer drieduizend studenten die hebben aangegeven een chronische ziekte of functiebeperking te hebben. Van iedere tien studenten die je op de UvA tegenkomt, valt er één onder deze categorie. Toch wordt er vaak niet open over gesproken en is er weinig bewustzijn. Veel mensen weten niet wat de handicap inhoudt of hoe ze daarop moeten reageren. Met deze tentoonstelling wil de Centrale Studentenraad (CSR) de dialoog over studeren met een functiebeperking aanwakkeren.

Lees dit artikel
Sample

Criteria voor draagvlakadviezen Voorzitter en Rector Magnificus

De CSR heeft criteria opgesteld waaraan de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur moet voldoen om positief te kunnen adviseren. De draagvlakgesprekken met de beoogde kandidaten zijn weliswaar vertrouwelijk, maar wij kunnen wel deze criteria openbaar maken.

Lees dit artikel
Sample

Draagvlakbijeenkomst over nieuwe Collegeleden

Aanstaande maandag (21 maart) houdt de CSR een draagvlakbijeenkomst om met studenten te praten over wat wij willen van de te komen bestuurders. Wil jij hier dus iets over zeggen, kom dan maandag om 17:00 naar de Doelenzaal in de UB aan het Singel.

Lees dit artikel
Sample

Kieskompas bij de verkiezingen?

In de CSR wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is een kieskompas te introduceren voor de verkiezingen voor de medezeggenschap in mei. Het is belangrijk dat hierbij goed rekening gehouden wordt met de invloed die dit op de partijen heeft, om te voorkomen dat bepaalde groepen benadeeld worden. Daartegenover staat dat het er voor kan zorgen dat meer mensen betrokken raken in studentenpolitiek en –belangen. Heb jij een mening over dit plan? Mail dan naar csr@uva.nl, of comment hieronder.

English:
We are currently looking into the possibility of creating an electoral compass (dutch: Kieskompas) for the student council elections in May. It is important to consider the impact that this could have on the different parties and to prevent that certain groups are disadvantaged. On the other hand, the compass could lead to a higher turn-out, and involve new students in student politics and student interests. What do you think of an electoral compass? Mail us at csr@uva.nl, or state your opinion in the comment section.

Lees dit artikel
Sample

REC: jouw campus

Nu in de basisbehoeften is voorzien – de stopcontacten zijn geïnstalleerd, er mag geluncht worden op de designbanken en alle verdiepingen zijn ook voor studenten toegankelijk – is de vraag; hoe moet de Roetereilandcampus er eigenlijk uitzien? Wat willen studenten op hun campus: bomen, sportfaciliteiten, terrasvoorzieningen of een woonboot? Laat het weten!

English:
Now that our basic needs are fulfilled – the power sockets have been installed, eating on the design sofa’s is allowed and most floors are accessible for students – the question is: what should the Roeterseilandcampus look like? What do students want on their campus: trees, sports facilities, patio’s or house boats? Let us know!

Lees dit artikel
Sample

Tijd voor een UB-grade

Dat er een nieuwe UB gaat komen, weet u misschien. Het oude pand aan het Singel is verouderd. Daarom wordt er gesproken van een nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein. In één van de plannen krijgt die een koepel, zoals een tropisch zwemparadijs. Maar zoals afgesproken in het 10-puntenplan, mag jij meebeslissen!

English:
You might already know that there will be a new UB (University Library). The current building at the Singel is outworn. Therefore, plans are being made for a new library in the Binnengasthuisterrein. In one of these plans, the library will feature a dome, resembling a tropical aqua park. However, as is stated in the 10-point plan, you have a say in this.

Lees dit artikel
Sample

Masterplan bijeenkomst

Kom woensdag 9 maart om 17.00 uur naar de informatiebijeenkomst over het Masterplan. Lokaal wordt nog bekend gemaakt. Hier zit de FSR klaar om in gesprek te gaan met studenten over de toekomst van onze geliefde masters op de FGw!

Lees dit artikel
Sample

Facultair beraad Decaanbenoeming

Per 1 september verlaat Frank van Vree de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) als decaan. De zoektocht naar een nieuwe decaan is daarom in volle gang. Op maandag 7 maart, 16.00-17.30, vindt er een facultair beraad plaats waar zowel de benoemingsprocedure als het profiel voor de nieuwe decaan worden besproken.

Wil jij graag aan de benoemingsadviescommissie laten weten hoe jij over deze zaken denkt? Schroom dan niet om je te laten horen tijdens het facultair beraad!

Maandag 7 maart
16.00-17.30
OMHP A0.08

Meer info over de benoemingsadviescommissie, de procedure en het voorlopige profiel vind je hier: http://goo.gl/ANbGzM

Lees dit artikel
Sample

Ben je benieuwd waar wij ons het afgelopen half jaar allemaal mee bezig hebben gehouden?

Lees dan de volledige tekst hier!

Lees dit artikel
Sample

Beste studenten van de Geesteswetenschappen,

Vanwege het verengelsen van een aantal studies op onze faculteit hebben wij een enquête opgesteld om jullie mening hierover aan te horen. Naast dat er vanaf dit jaar een Engelse track bij Europese Studies bestaat, wil het Facultair Bestuur bij Literatuurwetenschappen en Media & Informatie ook Engels als voertaal gaan gebruiken. Wat vinden jullie van deze ontwikkeling? De FSR FGw zou graag willen dat jullie onderstaande enquête invullen, om een gedragen mening hierover te kunnen vormen.

Nederlandse enquête: https://docs.google.com/…/1eo-zRP6gAduay-EC6ABX4S8…/viewform

Dear students of the Humanities,

Due to the increasing Anglicisation of education at our faculty, the Student Council of the Faculty of the Humanities (FSR FGw) has launched a survey to study the opinions of students on this matter. In addition to the new English track of European Studies, the Faculty Board has notified us that it would like to convert the studies Literary Studies and Media & Information into English-language programs. What is your opinion on this matter? The Student Council would very much like you to fill in this survey to form a well-funded opinion.

Survey in English: https://docs.google.com/…/1LOcV5tT5hJ0kSxHjlkafga9…/viewform

Lees dit artikel
Sample

Stel je verkiesbaar voor de medezeggenschap

Denk je dat de UvA verbeterd kan worden? Wil je meepraten over onderwerpen als studieplekken, digitalisering, nieuwbouw, catering, afstudeervoorwaarden, toetsvormen en opleidingshervormingen? Wil jij je medestudenten vertegenwoordigen bij de decaan of de rector?  Wil je studenten betrekken bij het beleid van de UvA? Stel je dan verkiesbaar voor de studentenraad!

De studentenraad is het medezeggenschapsorgaan waar studentenbelangen worden behartigd bij het bestuur van de UvA. De facultaire studentenraad praat regelmatig met de decaan van de faculteit en heeft verschillende advies- en instemmingsrechten op bijvoorbeeld de OERen (opleidings- en examenegelementen), opleidingshervormingen en de facultaire begroting. De centrale studentenraad spreekt met de rector over het beleid van de UvA als geheel. Ook zij hebben advies- en instemmingsrechten op veel UvA-brede onderwerpen  en betrekken zich bij bijvoorbeeld huisvesting, flexstuderen en benoemingsprocedures. Naast inhoudelijk beleid houd je je in de studentenraad ook bezig met het betrekken van studenten bij de studentenraad en de UvA als geheel door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief te schrijven of de Docent van het Jaar Verkiezing te organiseren.

Lijkt de studentenraad je wat? Stel je dan verkiesbaar door je aan te sluiten bij één van de bestaande partijen of richt je eigen partij op.  Meer informatie? Kijk op http://new.studentenraad.nl/verkiezingen/

English:

Do you think the UvA can be improved? Do you want to get involved in topics like study spaces, digitalization, housing, catering, graduation conditions, testing and program reforms. Do you want to represent fellow students in conversation with the dean or the rector? Do you want to get students involved with UvA policy? Stand for election in the coming Student Council elections!

The student council stands for the interests of students of the UvA and represents the student population of the UvA in its contact with the executive board of the university. The faculty student council regularly talks with the dean of the respective faculty and has several advising rights as well as rights of approval on, for example, OER’s, study reforms, and the faculty budget. The Central Student Council talks to the Rector Magnificus on the central policy. This council has several advising and approval rights as well, though on topics relevant for the entire organisation. These topics include, among others, housing projects, ‘flexstuderen’, and several selection procedures. Apart from UvA policy, as member of the student council, one tries to engage students in participating in the ‘medezeggenschap’ and the UvA as a whole. For instance, by writing these texts.

Are you interested in being joining the student council? Stand for election by joining one of the existing parties, or start one yourself. More information? View http://new.studentenraad.nl/elections/

Lees dit artikel
Sample

Perfect studieadvies, of Foucaultiaanse dystopie?

Iedereen heeft recht op studieadvies op maat. Momenteel is dat niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van data die de UvA heeft over ons studiegedrag. Stel dat je op Blackboard kon zien hoe groot de kans is dat je het aankomende tentamen gaat halen, op basis van je activiteit op Blackboard of je voortgang in de studiestof. In zo’n geval kun je voor zelf bepalen of je goed op weg bent of toch die ene verjaardag aan je voorbij moet laten gaan. Dit zou, in de verre toekomst, een van de toepassingen van learning analytics kunnen zijn. Aan de andere kant is er ook de kwestie van mogelijke privacyschendingen. Hierom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over welke gegevens van studenten verzameld en gebruikt mogen worden opdat er geen ethische lijnen worden overschreden of onze privacy geschaad wordt. Meer weten? Neem een kijkje op learning-analytics.uva.nl

English:

Everyone has the right to ‘made to measure’ study advice. Currently this is not always possible, for example because study advisors make not enough use of data concerning your study behavior. Imagine you could see on Blackboard how big the chance is you’d pass your exam, based on information on your activity on Blackboard or your progress on the material of the course.  Then you could decide for yourself whether you are well on your way to pass the course or that you might be better off by skipping a party that evening. This could be, in the far future, one of the applications of learning analytics. On the other hand, there is the matter of privacy of students. Therefore, clear protocols and agreements should be made on what data of students could be collected and used in order to avoid crossing ethical lines or harming the privacy of students.  Want to know more? Take a look on learning-analytics.uva.nl

Lees dit artikel
Sample

Benoemingsprocedure decanen

Met het aanstellen van de oud directeur van de VUmc als nieuwe decaan op de FMG en het vertrek van de decanen van de FGw en de FdR is het ook op facultair niveau een jaar met een hoop nieuwe bestuursleden. Dit is des te interessanter nu de FdR en de FGw op het punt staan flink te bezuinigen en hervormen. Lange tijd kwamen decanen “uit de hoge hoed” van het CvB maar dat is een praktijk die ietwat ondemocratisch genoemd kan worden. Daarom stelt de CSR de vraag: Hoe wil jij dat decanen benoemd worden?
Je kunt je antwoord mailen naar lucas.wolthuisscheeres@studentenraad.nl

English:

With the departure of the deans of the Faculty of Law and Faculty of Humanities and the fact that the old director of the VUmc will become the new dean of the Faculty of Social and Behavioral Science, it is safe to say this is, on a managerial level, a very dynamic year. Certainly since these faculties face severe budget cuts and reforms. For a long time deans have been appointed like rabbits pulled from a hat by the Central Board, a practice one might call at least a bit undemocratic. The Student Council is searching for other ways of appointing deans and could need a little help with that. So; how do you think deans should be appointed?
Send your ideas to:  lucas.wolthuisscheeres@studentenraad.nl

Lees dit artikel
Sample

Beste faculteitsgenoten,

Zoals jullie weten heeft er binnen onze faculteit op het hoogste niveau een wisseling van wacht plaatsgevonden. Hieronder leest u meer over onze nieuwe decaan.

Lees dit artikel
Sample

Lees hier meer over de bezuinigingsplannen op onze faculteit!

Lees dit artikel
Sample

Vanavond organiseren we in de Raadskamer een Collquium.

Er zullen drie promovendi vertellen over het onderzoek waar ze mee bezig zijn.

Verder zullen er drankjes zijn en de kans om met de raadsleden bij te praten!

Tot Vanavond!

Lees dit artikel
Sample

Ben jij ook benieuw of dhr. prof. dr. J. Legemaate Docent van het Jaar wordt? Meld je dan nu aan voor de Dies Natalis en kom naar de bekendmaking!

http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2010/11/dhr-prof-dr-j-legemaate.html

 

 

Lees dit artikel
Sample

UvA-chipkaart

Als er iets is dat de CSR graag doet, dan is het archiveren. Zo’n traditie zorgt er voor dat de CSR op het moment in bezit is van een ware schat aan pareltjes uit het verleden. Zoals het volgende ongevraagde advies, uitgezonden op 01-04-2014 (1 april, dus). In dit advies wordt opgeroepen tot het gebruik van een Hoger Onderwijs Reisproduct, waarmee studenten bij aanvang een chipkaart krijgen met 180 ECTS er op, die zij naar eigen willen kunnen uitgeven. Hoe dan ook, het korte advies is zeker het lezen waard.

Lees dit artikel
Sample

Een hele fijne Kerst toegewenst & een geweldig 2016!

Namens de FSR FdR,

Hannah van Kolfschooten
Julia Verheul
Lucas Wolthuis Scheeres
Catherine van Es
Lodewijk van Eeden
Alessandro Farris
Mathijs Ijkhout
Jorien Reestman
Sacha van Ligten
Emre Yüksel
Nina Visser

Lees dit artikel
Sample

Denktankmiddag Opleidingaccreditatie

De UvA doet mee aan een pilot van OCW om de mogelijkheden van instellingsaccreditatie te onderzoeken. In deze pilot wordt de beoordeling van opleidingen door de UvA zelf uitgevoerd, en niet door een externe partij. Wilt u hier meer over weten, leest u dan het bijgevoegde conceptvoorstel. Bovendien bent u van harte uitgenodigd om hierover mee te praten tijdens onze denktankmiddag op 18 december om 12:00 in CREA 3.12.

Lees dit artikel
Sample

Presentatie plan van aanpak commissie Financiën en Huisvesting UvA

De onderzoekscommissie Financiën en Huisvesting UvA, in de volksmond vaak simpelweg aangeduid als Commissie Finance, zal aanstaande vrijdag haar plan van aanpak presenteren. Deze commissie, die is ingesteld ter uitwerking van het tien-puntenplan, zal de UvA goed onder de loep nemen wat betreft haar financiële staat en verleden. Wilt u weten hoe ze dit precies gaan doen? Kom dan vrijdag om 10:00 naar REC B2.01!

Lees dit artikel
Sample

Talenbijeenkomst

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) organiseert op 1 december een informatiebijeenkomst over de recente ontwikkelingen betreffende de talen op de faculteit. De talen zijn wegens de aangekondigde bezuinigingen genoodzaakt om structureel te hervormen. ‘Talen in Transitie’, zo luidt de titel van het plan van het faculteitsbestuur. Maar wat gaat dit precies betekenen?

Alle opleidingscommissies, besturen van de studieverenigingen en de studenten van de talenopleidingen zijn van harte welkom om zich te laten informeren en mee te discussiëren over de aangekondigde plannen. De uitkomst van deze discussie is belangrijk voor de FSR FGw om mee te nemen in de verdere gesprekken met de decaan en het faculteitsbestuur.

De bijeenkomst vindt van 17.00 tot 19.00 plaats in PCH 5.55.

 

 

Kijk voor meer informatie over het nieuwe talenplan in het menu bij ‘Het talenplan‘.

Lees dit artikel
Sample

Ontwerpbegroting 2016 online en voorgelegd ter consultatie voor alle medewerkers en studenten

De UvA heeft de ontwerpbegroting online gezet voor geïnteresseerden, en stellen studenten en medewerkers in staat om een mail te sturen over de begroting, en dan zullen ze het ‘meenemen’ in de besluitvorming. Gelukkig heeft de Centrale Studentenraad ook instemming op (de hoofdlijnen van) de begroting, dus naast dat u de UvA kunt mailen met vragen of opmerkingen naar begroting2016@uva.nl, kunt u ook gewoon ons mailen (csr@uva.nl), of langskomen op de denktank volgende week dinsdag.

Daarvoor moet u echter natuurlijk wel de begroting kunnen lezen. Daarom vindt u die hier:

Concept ontwerpbegroting UvA 2016

Lees dit artikel
Sample

Benoemingsprocedure CvB

Op dit moment is er nog steeds geen document van de definitieve versie van de benoemingsprocedure voor de werving van twee nieuwe leden van het College van Bestuur (terwijl de procedure zelf wel vaststaat, en al nageleefd wordt). Wel zijn de oorspronkelijke procedure en de brief waarop de aanpassingen op die procedure aangekondigd worden openbaar gemaakt. Deze zijn hieronder bijgevoegd.

Aanpassingen benoemingsprocedure CvB UvA-HvA

Conceptversie benoemingsprocedure CvB UvA-HvA

Lees dit artikel
Sample

Benoeming nieuwe decaan

Beste studenten,

Het profiel voor de functie van decaan van onze faculteit is bijgevoegd. Wij danken nogmaals iedereen die heeft meegedacht over het profiel. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 30 november direct melden bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, mw. prof. dr. D.C. van den Boom (tel. 525 2774, e-mail Secretariaat-rectormagnificus@uva.nl).

De rector van de UvA heeft ons als adviescommissie gevraagd om een lijst op te stellen van personen die in aanmerking zouden kunnen komen. Om deze lijst zo goed mogelijk samen te stellen, nodigt de adviescommissie u uit om, indien gewenst, namen van personen, zowel intern als extern, door te geven. De namen kunnen worden doorgegeven aan Yvonne Donders, kamer E313, tel. 525 2630, e-mail Y.M.Donders@uva.nl. De input kan worden gegeven tot en met donderdag 19 november.

De adviescommissie,

Tiny Dekker
Yvonne Donders
Lodewijk van Eeden
Mathijs IJkhout
Dirk J. Korf
Tesseltje de Lange
Marc de Wilde

Lees dit artikel
Sample

FSR steunt de stilteruimte in PCH

Gister is door studenten een stilteruimte geopend in het PCH. De stilteruimte kan gevonden worden  op de begane grond naast het International Office. Deze ruimte was dan ook voorheen een stilteruimte voor internationale studenten. De nieuwe ruimte is voor alle studenten en docenten die zich in stilte willen terug trekken.

 

 

 

Lees dit artikel
Sample

Gevraagd: student, junior docent of promovendus (v/m) als lid van de commissie Democratisering & Decentralisering.

Toelichting: Aan de UvA wordt een commissie ingesteld die voorstellen moet doen over democratisering en decentralisering. De voorstellen zullen van landelijk belang zijn. De actievoerders en medezeggenschapsorganen mogen deze commissie zelf instellen. Het CvB faciliteert. De D&D commissie zoekt nog versterking met een lid (v/m) uit de jongere geledingen van de UvA organisatie. De commissieleden die al in beeld zijn, willen een dag per week besteden. Op verschillende terreinen zullen er werkgroepen gevormd worden, die door de commissieleden worden aangestuurd.

Lees dit artikel
Sample

Verengelsing van het onderwijs

Steeds meer opleidingen en vakken op onze faculteit zijn (deels) in het Engels.

Heb jij hier goede of slechte ervaringen mee? Of gewoon een sterke mening?

Laat het weten via een reactie of een mailtje naar fsr-fgw@uva.nl.

Lees dit artikel
Sample

Aanbevelingen betreffende de profielschetsen CvB

De afgelopen weken heeft de Centrale Studentenraad hard gewerkt aan de profielschets voor leden van het College van Bestuur. Door middel van focusgroepen, een bijeenkomst in het Maagdenhuis en de door FSR’en georganiseerde discussiegroepen is de CSR tot een lijst met aanbevelingen gekomen voor de profielschets.

Lees dit artikel
Sample

Studentendebat FGw Profielschets CvB

Maandag 12 Oktober, PCH 1.05

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam zoekt nieuwe bestuurders. Afgelopen jaar stapte voorzitter Louise Gunning op en binnenkort loopt het termijn van Rector Magnificus Dymph van den Boom af.

De Raad van Toezicht (RvT) gaat over de benoemingsprocedure van CvB-leden. Hier worden de medezeggenschapsorganen bij betrokken: de Centrale Studentenraad (CSR), de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) hebben instemmingsrecht op de profielschetsen. De eigenschappen, achtergronden en competenties van een gewenste kandidaat worden in deze profielschetsen beschreven.

De medezeggenschap heeft de verantwoordelijkheid om de academische gemeenschap te raadplegen. Daarom organiseert de Facultaire Studentenraad (FSR FGw) deze bijeenkomst om samen met de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen te praten over de invulling van het CvB.

Lees dit artikel
Sample

Persbericht Ideale bestuurder bijeenkomst

Donderdagmiddag heeft de Centrale Studentenraad een open bijeenkomst gehouden over het profiel van de ‘ideale UvA-HvA bestuurder’, voor het maken van een profielschets voor een nieuwe Voorzitter en Rector Magnificus van het College van Bestuur.

Lees dit artikel
Sample

Maagdenhuisdebat: De ideale UvA-HvA bestuurder

Op donderdag 24 september 2105 zal een maagdenhuisdebat worden georganiseerd rondom het thema ‘De ideale bestuurder’. Wat maakt een bestuurder geschikt om een universiteit en hogeschool te bestieren?

Lees dit artikel
Sample

The Faculty Student Council is looking for council-assistants!

Do you like to participate in defending the students’ rights? Do you want to acquire valuable experience and gain insight into the inner workings of the FEB? Do you have brilliant ideas on how to make your faculty a more beautiful place? Or do you have another motive to join the FSR?

Lees dit artikel
Sample

Amsterdam, 30 augustus 2015 – Maandag 31 augustus organiseert het College van Bestuur (CvB) van de UvA de opening van het academisch jaar. De bijdrage van de democratisch gekozen centrale studentenraad (’14-’15) is hier niet meer welkom. Deze bijdrage zou onder andere bestaan uit een gedicht over de Maagdenhuisbezetting van afgelopen februari, en is geschreven door Maarten Stok, lid van de band Nachtschade.

De studentenraad wil graag middels deze poëtische bijdrage terugblikken op de gebeurtenissen van afgelopen jaar, die op de studenten van de UvA veel impact hebben gehad  en ook nationale discussies op gang brachten. Door de gevoeligheid van dit onderwerp vreest het college reputatieschade voor de UvA. De studentenraad wil dit programmaonderdeel toch graag door laten gaan, maar dat is uiteindelijk door het CvB verboden. Raadslid Els Aarts: “Ik ben geschokt over het feit dat ons de vrijheid wordt ontnomen een prikkelend gedicht over de Maagdenhuisbezetting te laten voordragen, terwijl het juist belangrijk is dat we hier open over kunnen blijven praten”

Hier een opname van het gedicht:

https://youtu.be/iij7GlLKG0g

Lees dit artikel
Sample

Hoe verloopt de aanpak van knelpunten, wensen en suggesties?

De Facultaire Studentenraad, de Ondernemingsraad, afgevaardigden van de vier FMG-domeinen (Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschap Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding en Psychologie) en de decaan hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd over de wensen en suggesties die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering bij de faculteit en de UvA.

Hieronder vind je de voornaamste knelpunten van studenten en docenten en de (mogelijke) oplossingen die daarvoor zijn aangedragen.

Lees dit artikel
Sample

Gezocht: lid voor de sollicitatiecommissie studentassessor in het CvB

Naar aanleiding van de vacature voor de studentassessor in het CvB heeft de CSR besloten is om vanuit de CSR 2 leden af te vaardigen in de sollicitatiecommissie(SoCo). De CSR heeft vervolgens bedacht 1 CSR lid te laten plaatsnemen en 1 plek open te stellen voor de nu geïnteresseerden uit academische studenten gemeenschap in de SoCo. Zodat iemand van buitenaf kan meepraten en meebeslissen over dit onderwerp.

De taken als lid van de SoCo zal in het kort o.a zijn:
-de ingekomen motivatie brieven en CV’s bestuderen;
-actief informatie vergaren tijdens de gesprekken;
-nauw contact houden met de andere leden uit de SoCo;
-de kandidaten vertrouwelijk behandelen;
-tezamen een afweging kunnen maken en mee besluiten welke kandidaat wordt benoemd.

Ben en of heb jij;
-Interesse in de gang van zaken aan de universiteit
-Kritische houding
-Geen collega, familielid of anderszins rechtstreeks betrokkene die solliciteert voor de functie van assessor bij het CvB.

Heeft u voor bovenstaande activiteiten interesse en een aansluiting bij het gewenste profiel, maak dit dan kenbaar in een email aan de ambtelijk secretaris van de CSR csr@uva.nl. Deadline 19 juni 18:00

Vermeld in deze email;
-Titel: Student in SoCo
-1 alinea waarom jij geschikt bent
-Bijlage: CV met contactgegevens

Lees dit artikel
Sample

The FSR FEB is looking for a student assistant!

Are you motivated to improve the quality of education at the Faculty Economics and Business? Are you interested in becoming a student assistant? Be the student assistant that is responsible for the course evaluation meetings.

Lees dit artikel
Sample

Reactie Gezamenlijke Vergadering op het Instellingsplan 2015-2020

De Gezamenlijke Vergadering heeft begin dit jaar ingestemd met het Instellingsplan voor de Universiteit van Amsterdam 2015-2020. Hieraan gingen vele, intensieve vergaderingen met het College van Bestuur vooraf. De Gezamenlijke Vergadering heeft erop aangedrongen dat binnen het Instellingsplan aanstellingen waarbij mensen een dubbele taakstelling hebben de norm zijn waardoor er meer balans komt in de relatie tussen onderwijs en onderzoek.  Ook is onderwijsdienstverlening in het nieuwe allocatie model opgenomen en is er voor de eerste keer aandacht voor ondersteunend personeel en scholing van ondersteunend personeel in het Instellingsplan. De Gezamenlijke Vergadering heeft specifiek aandacht gevraagd in het Instellingsplan voor buitenlandervaring, inzet op onderwijsvernieuwing, geen BSA in het tweede jaar en alleen bewezen kwaliteitsverhogende maatregelen als het gaat om verhogen van rendement. Tot slot heeft de Gezamenlijke Vergadering ervoor gezorgd dat de flexschil in samenspraak met de medezeggenschap wordt onderzocht om tot structurele en eenduidige oplossingen te komen. Voorbereiding van dat onderzoek is momenteel in volle gang. Hierover zijn wij tevreden.

Minder tevreden zijn wij over het ontbreken van aandacht voor een meer open bestuurscultuur, die nadien binnen de democratiseringsagenda wel is overeengekomen. Het bachelor rendement is wel afgezwakt naar een UvA gemiddelde van 80%, maar liever hadden wij helemaal geen bachelor rendement gezien in het Instellingsplan. Ook meent de Gezamenlijke Vergadering dat er nog teveel focus ligt op rendement terwijl een concrete ambitie op het gebied van duurzaamheid juist ontbreekt.

Gelukkig echter, heeft het College van Bestuur zich eraan gecommitteerd dat het Instellingsplan dit keer voor het eerst een ‘levend document’ is geworden. We hebben met elkaar afgesproken tussentijds te evalueren en daar waar nodig bij te stellen. Het Instellingsplan is daarmee feitelijk het eerste bewijs dat de democratisering daadwerkelijk in gang is gezet. In constant debat met de academische gemeenschap zullen wij dit Instellingsplan als uitgangspunt en toetssteen nemen voor beleid, maar daar waar de praktijk anders vereist, zullen wij aanpassingen verlangen. Het is onze taak om het College van Bestuur daar scherp op te houden. Die taak zullen wij met volle overtuiging uitvoeren.

De Universiteit van Amsterdam staat internationaal gezien zeer hoog aangeschreven. Wij menen dat de democratiseringsagenda zoals die is opgesteld de internationale positie van de Universiteit als benchmark voor andere universiteiten in de wereld verder kan uitbouwen. Mits we in gezamenlijkheid, in open debat en op een constructieve wijze met elkaar aan die democratisering werken.

Lees dit artikel
Sample

Waarom de CSR het belangrijk vindt om een studentassessor in het CvB te hebben komend jaar 

Een aantal maanden terug hebben de Centrale Studentenraad (CSR) en de Facultaire Studentenraden, samen met het College van Bestuur (CvB), besproken dat het een goed idee zou kunnen zijn om een student-lid (studentassessor vanaf nu) in het CvB te hebben. Het zou een zekere versterking voor de medezeggenschap kunnen betekenen, mits de functie goed uitgedacht en ingevuld wordt.

De CSR heeft onderzoek gedaan naar de rol en functie van assessoren, door vrijwel alle assessoren (op facultair niveau en van andere universiteiten) aan te schrijven om input te vragen. Vervolgens is er ook een assessorenbijeenkomst georganiseerd. Na een aantal goede discussies heeft de CSR de rol van een UvA studentassessor uitgetekend. Deze persoon zou een scharnierfunctie tussen het CvB en de medezeggenschap moeten spelen. Dat betekent dat deze persoon zelf niet met portefeuilles in het CvB zit en zijn/haar eigen agenda uitvoert maar dat deze persoon bij beide partijen aanwezig is in vergaderingen om ervoor te zorgen dat de juiste dingen op de agenda staan en dat dingen op de juiste momenten worden besproken. Door een schakelpersoon te hebben zouden we kunnen voorkomen dat de medezeggenschap op te late en verkeerde momenten wordt betrokken in besluitvormingsprocessen, zonder dat de medezeggenschap zijn eigen adviserende rol verliest.

Lees dit artikel
Sample

Update Dagelijks Bestuur: de OER-editie

Nu de stof weer een beetje is gaan liggen en de rust in zekere zin weer is teruggekeerd, is het weer tijd voor een DB update. De afgelopen maand is minder hectisch geweest dan maart en april, maar dat betekent niet dat we stil gezeten hebben. We zijn bezig geweest met het beoordelen van de nieuwe Onderwijs- en Examenreglementen (OER), hebben een advies opgesteld over de Regels en Richtlijnen van de examencommissie en het instemmingsrecht op de begroting, de verkiezingen zijn uitgesteld en we gaan vanaf juni beginnen met een vragenuurtje voor de FSR.

Lees dit artikel
Sample

Advies aan Raden van Toezicht over benoemingsprocedure CvB-leden

Naar aanleiding van de recente wijziging in de samenstelling van het College van Bestuur UvA-HvA zijn de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, door de Raden van Toezicht van de UvA en HvA gevraagd om advies te geven over de benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden.

De medezeggenschapraden van de UvA en HvA hebben gezamenlijk een voostel gedaan aan de Raden van Toezicht. Dit voorstel is verwoord in de brief en in de bijlage Voorstel benoemingsprocedure CvB-leden door medezeggenschapsraden UvA en HvA.

Lees dit artikel

Sample

Nieuwe datum studentenraadsverkiezingen

Vandaag is, na de uitspraak van de rechter in het beroep van partij mei, door het Centraal Stembureau een nieuwe verkiezingsperiode vastgesteld. De nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden van 1 tot en met 5 juni (week 23). In de week daarna zal dan de uitslag van deze verkiezingen bekend gemaakt worden.

Lees dit artikel
Sample

Uitstel Verkiezingen - Informatiebijeenkomst (incl. notulen)

Zoals jullie allemaal al weten zijn de verkiezingen uitgesteld. De verkiezingen stonden voor 7 – 13 mei gepland. Het uitstel van de verkiezingen heeft veel vragen opgeroepen en daarom organiseerden de CSR samenwerking met Bureau Communicatie vanochtend een informatiebijeenkomst voor alle partijen en FSR’en. Het CSb zou hier ook bij zijn, echter is dat niet meer gelukt.

Partijen kregen vanochtend de kans om vragen te stellen. De vragen voor het CSb worden meegenomen en naar de voorzitter gemaild. Volgende week woensdag (9.30-10.30 REC J/K) zal de voorzitter van het CSb, Anne van Wageningen de partijen te woord staan. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben partijen aangegeven dat zij de verkiezingen zo snel mogelijk willen.

De notulen van de bijeenkomst zijn hier te vinden.

Lees dit artikel
Sample

Update gesprek RvT 24 april

Op vrijdag 24 april heeft de CSR met een afvaardiging van de Raad van Toezicht gesproken over de benoemingsprocedure voor Collegeleden.

De CSR heeft er met name op gehamerd dat benoemingen niet meer kunnen geschieden zoals ze voorheen gegaan zijn, waarbij de medezeggenschap, en de gehele academische gemeenschap weinig tot niets te zeggen heeft. Kern van het verhaal van de CSR was dat een nieuw Collegelid draagvlak moet hebben. Mede daarom heeft de CSR ervoor gepleit om het proces, daar waar mogelijk, transparant te maken, door middel van bijvoorbeeld een publieke hoorzitting van één of meer kandidaten. Hierdoor kan getoetst worden of potentiële Collegeleden afdoende kunnen omgaan met de academische gemeenschap. Ook hebben we meegegeven dat er in de vertrouwenscommissie wat ons betreft een lid van de CSR, de COR en een decaan plaats moet hebben, om er zo voor te zorgen dat zij gedurende het hele proces inspraak hebben. Verder hebben we erop gehamerd om gedurende het proces helder te communiceren welke stappen er gezet zijn, en welke stappen er gezet gaan worden, zodat de academische gemeenschap niet verrast kan worden met een ‘plotselinge’ benoeming.

Lees dit artikel
Sample

Continuïteit van de medezeggenschap!

De Facultaire Studentenraad der Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR-FMG) acht het van belang dat de continuïteit van de medezeggenschap wordt gewaarborgd. Het democratische proces voor de aankomende verkiezingen wordt geschaad op de FMG bij het ontzeggen van deelname van Partij mei. De kieslijsten van Partij mei zijn 25 minuten te laat ingeleverd, waardoor deze ongeldig zijn verklaard. De FSR FMG acht het besluit van het Centraal Stembureau (CSb) als buitenproportioneel gezien de consequenties die dit besluit heeft op de medezeggenschap.

 

Lees dit artikel
Sample

Rapport Inventarisatie Knelpunten UvA

Tussen 30 maart en 3 april jongstleden heeft een team onderzoekers van Politicologie en Sociologie een survey-onderzoek uitgezet onder medewerkers en studenten om te inventariseren wat er leeft. Dit initiatief werd gesteund door onder andere de COR en de CSR.

Het onderzoeksrapport Rapport Inventarisatie Knelpunten UvA kun je hier downloaden.

De uitkomsten van het rapport laten zowel belangrijke overeenkomsten als verschillen zien, tussen en binnen faculteiten, diensten en andere groepen aan de UvA. Het rapport toont wat de diverse groepen medewerkers en studenten verbindt, waarop zij verschillen, en wat hen verdeelt.

Op vrijdag 24 april geven twee van de onderzoekers van 14.00-15.00 uur verdere tekst en uitleg in REC-JK B.25. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Lees dit artikel
Sample

Update vorming commissies Bestuursstructuur en Financiën 

Aan de hand van conclusies uit de debatmarathon van de COR & CSR met de academische gemeenschap, zijn we begonnen met de opzet van de twee onafhankelijke commissies over de bestuursstructuur en financiën. Een aantal weken geleden zijn de CSR, COR, ASVA, FNV, DNU, ReThink en Humanities Rally overeengekomen om samen naar de opdracht en samenstelling hiervan te gaan kijken. Inmiddels zijn we daarover met elkaar in gesprek, en de contouren van de opdracht voor de commissie Financiën begint vorm te krijgen. In het kort ziet de conceptopdracht er als volgt uit:

 

– Het onderzoeken van de financiële situatie (verslaggeving, producten, kostenberekeningen etc.) van de UvA over de afgelopen 20 jaar
– Het onderzoeken van de oorzaken en de gevolgen van financiële keuzes (inzicht in vraagstukken met betrekking tot de financiële geschiedenis van de UvA – bijv. reorganisatie FEB, verhuizing REC en AFS)
– Het rapporteren aan de academische gemeenschap
– Kijken naar alternatieve manieren van financiering
De gesprekken over de commissie over de bestuursstructuur van de UvA zijn afgelopen week begonnen. Deze worden aanstaande week voortgezet om naar de opdracht en uitvoering te kijken. Alle partijen zullen hier gezamenlijk over praten en een zo breed mogelijk draagvlak proberen te verkrijgen in hun achterban.
Als jullie nog suggesties, op- of aanmerkingen of vragen hebben, dan horen wij dit heel graag!
csr@uva.nl
Lees dit artikel
Sample

Verslag Toekomstvisiedebat

Afgelopen donderdag 16 april heeft tussen 16:00 en 18:00 uur het FMG Toekomstvisiedebat plaatsgevonden, geleid door Menno van der Veen (Sociale Geografie en Planologie en TAQT). Hier waren veel verschillende studenten, medewerkers en de decaan aanwezig. In de hele FMG zijn afgelopen weken knelpunten verzameld en in de verschillende lagen van de faculteit zijn prioriteiten toegeschreven aan deze knelpunten. Tijdens het FMG Toekomstvisiedebat is gedebatteerd over de knelpunten met de hoogste prioriteit: de academische cultuur, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de mate waarin (mede)zeggenschap en inspraak deze voorgaande punten kunnen realiseren. Daarnaast is er met name tijdens het debat gezocht naar oplossingen die in de verschillende lagen gedragen worden.

Lees dit artikel
Sample

Reactie op verklaring RvT

De CSR vindt het goed dat de RvT er niet voor hebben gekozen haastig een nieuwe voorzitter aan te stellen. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de CSR: ‘Eerst moet er met de medezeggenschap en de commissie governance worden gekeken naar een nieuwe procedure omtrent het benoemen van CvB-leden. Dan pas kunnen we over naar het werven van geschikte kandidaten.’

Lees dit artikel
Sample

CSR stelt het vertrouwen in het CvB ter discussie

Naar aanleiding van een gesprek gistermiddag met het College van Bestuur (CvB) hebben de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) besloten om een Gezamenlijke Vergadering (GV) uit te roepen.

Lees dit artikel
Sample

Notulen FMG Dialoog #2: De Knelpunten

Op 7 april vond er het tweede FMG dialoog plaats als voorbereiding op het toekomstvisiedebat van donderdag 16 april. De notulen van dit gesprek zijn hier te vinden.

 

Lees dit artikel
Sample

Mail van het College van Bestuur

Vanmiddag (8 april) stuurde het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam een mail aan de academische gemeenschap. Hierin gaven zij aan het zeer te betreuren dat het akkoord dat eerder bereikt is met de actiegroepen toch op onvrede stuitte binnen de achterban van De Nieuwe Universiteit. Zij zien zich nu genoodzaakt om de bezetters te sommeren het Maagdenhuis te verlaten vóór 18.00 vanavond. Gebeurd dat niet, dan zal de UvA een kort geding aanspannen om de bezetters uit het pand te krijgen.

Lees dit artikel
Sample

Update Dagelijks Bestuur

De afgelopen weken zijn erg druk geweest voor de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG).Vanuit studenten en medewerkers zijn verschillende debatten en discussies georganiseerd om te spreken over de ontwikkelingen binnen de universiteit en faculteit. De FSR heeft vanaf het begin actief deelgenomen aan zulke initiatieven.

Lees dit artikel
Sample

Actiepunten voor het CvB uit Debatmarathon #2

In de thema’s ‘financiën’ en ‘huisvesting’ is wederom een mooie lijst met actiepunten gevormd tijdens Debetmarathon #2. De actiepunten zijn verdeeld in een aantal categorieën zodat ze allemaal goed opgepakt worden, door de juiste personen. Het is aan het CvB om nu, aan de hand van de actiepunten, stappen te ondernemen om de situatie aan de Universiteit te verbeteren.

Je kan de actiepunten hier zien. Wij zullen alle vervolgstappen omtrent de actiepunten ook hier op onze website publiceren. Voor vragen over deze punten zijn wij altijd bereikbaar.

Wil jij ook mee doen aan het vormen van deze actiepunten? Kom dan naar de volgende debatten van de Debatmarathon!

Lees dit artikel
Sample

FMG Dialoog #2: De Knelpunten

In de afgelopen weken zijn door de medezeggenschap, voorzitters en directeuren knelpunten verzameld die spelen binnen de FMG. De FSR FMG heeft dit gedaan aan de hand van het FMG Dialoog op vrijdag 20 februari. De notulen hiervan staan op de website. Van al deze ingebrachte punten is een samenvatting gemaakt geordend op thema. Daarnaast is aangegeven bij welke actor het initiatief kan liggen om de knelpunt tot een oplossing te brengen.
Lees dit artikel
Sample

Statement FSR en OR

De afgelopen weken waren hectisch, ook voor de medewerkers en studenten die actief zijn in de medezeggenschap van de FMG. Veel leden van zowel de OR als de FSR hebben zich in hun afdeling  gemengd in discussies en in protesten. Met als gezamenlijk doel een universiteit waarin:

 • de kwaliteit van onderwijs en onderzoek centraal staat (en niet de rendementen en de financiën)
 • de medezeggenschapsorganen en andere organen tijdig betrokken worden bij de besluitvorming, zodat er meer mogelijkheden komen om de academische gemeenschap van studenten en medewerkers te betrekken bij alles wat er op de universiteit en in de faculteit FMG speelt.
 • medewerkers en studenten meer zeggenschap krijgen bij belangrijke beslissingen, en hun stem serieus wordt genomen
 • zorgvuldig met medewerkers wordt omgegaan (het aantal tijdelijke contracten moet bijvoorbeeld fors omlaag, evenals de werkdruk van de medewerkers)
Lees dit artikel
Sample

FMG Dialoog

Op vrijdag 20 maart hebben we met studenten van de faculteit een open gesprek gehad over onvrede in de FMG. Hiervan zijn notulen gemaakt met punten die worden meegenomen naar het toekomstvisiedebat van 16 april. Voor die tijd zal er een  extra debat worden georganiseerd op 7 april van 17:00-19:00

Klik hier voor de notulen

Lees dit artikel
Sample

Het profileringsfonds is een regeling waarop studenten aanspraak kunnen maken als zij studieachterstand oplopen door ziekte, topsport, een raadsjaar of een bestuursjaar bij een vereniging. Als je aanspraak maakt op de regeling krijg je voor de opgelopen studieachterstand van de UvA compensatie. Voor elke maand studievertraging die je oploopt heeft de UvA een bedrag vast gesteld. Dit bedrag keer het aantal maanden vertraging krijgt dan maandelijks of aan het eind van het jaar uitgekeerd.

Lees dit artikel
Sample

Debatmarathon #2: Donderdag 26 maart 18:30 - 21:00 uur, REC C1.04

Vanavond organiseren de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad het tweede debat van de debatmarathon over de toekomst van de UvA. De onderwerpen van dit tweede debat zijn de financiën en huisvesting van de UvA. Iedereen is welkom om zijn mening te geven. Aan het eind van elk debat wordt er in samenspraak met de aanwezigen een actielijst geformuleerd met concrete actiepunten en afspraken waar het CvB mee aan de slag kan. Het CvB is uiteraard ook aanwezig.

De komende weken zal er elke week een debat plaats vinden over de onderwerpen die in de afgelopen weken door verschillende partijen zijn aangedragen.

Zie hieronder de factsheet die deze avond gebruikt zal worden.

We gaan hier graag met jou over in gesprek vanavond, donderdag 26 maart 18:30 – 21:00 uur, REC C1.04

Lees dit artikel
Sample

Panelgesprekken internationalisering

Heb jij overwogen om in het buitenland te gaan studeren, maar is het er nooit van gekomen? Of ben je wel gegaan en snap je nu heel goed waar studenten tegenaan lopen? Dan zijn we op zoek jou!

 

 

Lees dit artikel
Sample

Actiepunten voor het CvB uit Debatmarathon #1!

In de thema’s ‘vertrouwen’, ‘zeggenschap’ en ‘medezeggenschap’ zijn er elf concrete actiepunten gevormd tijdens Debetmarathon #1. Het is aan het CvB om nu, aan de hand van de actiepunten, stappen te ondernemen om de situatie aan de Universiteit te verbeteren.

Je kan de actiepunten hier zien. Wij zullen alle vervolgstappen omtrent de actiepunten ook hier op onze website publiceren.

Wil jij ook mee doen aan het vormen van deze actiepunten? Kom dan naar de volgende debatten van de Debatmarathon!

Lees dit artikel
Sample

Studieverenigingen onmisbaar in de academische gemeenschap

De afgelopen weken zijn er veel protesten geweest op de Universiteit van Amsterdam. Deze zijn gericht op onder andere meer inspraak en democratie. De Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen is van mening dat de studieverenigingen een belangrijke rol spelen in deze democratie.

Lees dit artikel
Sample

Debatmarathon #1: Donderdag 19 maart 18:30 - 21:00 uur, REC C1.04

Aanstaande donderdag organiseren de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad het eerste debat van de debatmarathon over de toekomst van de UvA. De onderwerpen van dit eerste debat zijn de bestuurscultuur & bestuursstructuur op de UvA. Iedereen is welkom om zijn mening te geven. Aan het eind van elk debat wordt er in samenspraak met de aanwezigen een actielijst geformuleerd met concrete actiepunten en afspraken waar het CvB mee aan de slag kan. Het CvB is uiteraard ook aanwezig.

De komende weken zullen er elke week twee debatten plaats vinden over de andere onderwerpen die in de afgelopen weken door verschillende partijen zijn aangedragen.

Zie hier de visie van Centrale Studentenraad over deze onderwerpen en de factsheet die deze avond gebruikt zal worden.

We gaan hier graag met jou over in gesprek op donderdag 19 maart 18:30 – 21:00 uur, REC C1.04

Lees dit artikel
Sample

CSR hoopt dat commitment wordt waargemaakt

Amsterdam, 9 maart 2015 – De Centrale Studentenraad (CSR) is positief over de eerste stap die middels de open brief door College van Bestuur (CvB) deze ochtend is gezet. ‘Deze brief laat zien dat het College de problemen erkent en het commitment toont deze aan te pakken. Echter, het College moet het gestelde commitment aan de academische gemeenschap waarmaken.’ stelt Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de CSR.

Lees dit artikel
Sample

CvB ontzegt medezeggenschap instemmingsrecht op allocatiemodel

Amsterdam, 5 maart 2015 – De Centrale Studentenraad (CSR) vindt het onbegrijpelijk dat het College van Bestuur (CvB) het allocatiemodel geen hoofdlijn van de begroting noemt. ‘Dit is exemplarisch voor de bestuurlijke verhoudingen op de UvA’, aldus voorzitter Tariq Sewbaransingh, na afloop van de overlegvergadering met rector magnificus Dymph van den Boom.

Lees dit artikel
Sample

CSR heeft eerste toezegging binnen!

Studenten hebben hun stem laten horen. Demonstranten pleiten voor meer democratie en een nieuw College van Bestuur (CvB). Verder pleiten zij tegen het rendementsdenken. Een motie van wantrouwen als zodanig kan niet worden genegeerd.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad roept op tot dialoog!

De laatste dagen hebben verschillende groepen studenten en docenten zich uitgesproken over het beleid van de UvA. De Centrale Studentenraad (CSR) herkent zich in een aantal thema’s die door deze groepen worden aangekaart. Echter, de CSR vindt de bezetting van het Bungehuis niet het juiste middel om de achterliggende idealen te bereiken.

Lees dit artikel
Sample

Update Dagelijks Bestuur

Vanwege de actualiteiten staat de medezeggenschap op het moment vol in het licht. De Maagdenhuis bezetters hebben de aandacht getrokken van de landelijke media en mede daardoor zijn veel mensen binnen de universiteit bezig met deze vraagstukken.

Lees dit artikel
Sample

Praat mee over veranderingen aan de FdR

Het zal je niet ontgaan zijn. Het bestuur van de UvA is de laatste weken flink onder vuur komen te liggen. Naar aanleiding van radicale hervormingsplannen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zijn er verschillende studenten- en medewerkersgroeperingen in actie gekomen tegen het bestuur van de faculteit en de universiteit. Ze eisen meer inspraak in het beleid en verzetten zich tegen een financialisering van het onderwijs en onderzoek. Deze protesten zijn gestart aan de FGw maar hebben inmiddels alle faculteiten van de UvA en andere universiteiten in Nederland bereikt. Niet in de laatste plaatst klinkt er nu een hevig protest aan onze rechtenfaculteit. Ook hier wordt het onderwijs en onderzoek geraakt door bezuinigingen en voelen studenten en medewerkers zich onvoldoende gehoord. In de bijeenkomst van 5 maart jl. werd duidelijk dat er veel dingen moeten veranderen. De studentenraad deelt de zorgen die er tijdens de bijeenkomst zijn gedeeld en is druk in overleg met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat de huidige problemen zo snel mogelijk en op de juiste wijze worden aangepakt. Omdat ook wij, net als het faculteitsbestuur, transparanter moeten en willen zijn zullen we hier zoveel mogelijk informatie plaatsen.

Lees dit artikel
Sample

Onvrede op de UvA

Het kan niemand zijn ontgaan dat het de afgelopen weken rumoerige tijden op de UvA zijn. De bezettingen van het Bungehuis en Maagdenhuis krijgen nationale aandacht en social media loopt er van over. De bezetters hebben een lijst van eisen opgesteld die de UvA democratischer en transparanter zouden moeten maken. Zij stellen dat de inspraak op de UvA moet worden verbeterd zodat de studenten en medewerkers betrokken worden bij het beleid dat op de universiteit wordt gevoerd.

 

Lees dit artikel
Sample

CSR heeft eerste toezegging binnen!

Studenten hebben hun stem laten horen. Demonstranten pleiten voor meer democratie en een nieuw College van Bestuur (CvB). Verder pleiten zij tegen het rendementsdenken. Een motie van wantrouwen als zodanig kan niet worden genegeerd.

De student zou een essentiële rol moeten spelen als het gaat om beleids- en besluitvorming aan de Universiteit. Dit betekent voor de CSR een student-lid in het CvB. Hier is reeds een akkoord over bereikt met het CvB.

De CSR is van mening dat er goed naar studenten geluisterd moet worden, en dat hun voorstellen serieus genomen moeten worden. Vooral bij onderwerpen als onderwijs, huisvesting en financiën. Transparantie is in dit proces van groot belang. De raad heeft reeds instemmingsrecht op het allocatiemodel geëist, en is hierover al maanden in gesprek met medewerkers, decanen en het CvB. Al deze onderwerpen zullen de agenda’s vullen van de vervolgdebatten.

Blijf up to date: http://www.foliaweb.nl/…/liveblog-demonstranten-dringen-ma…/

Lees dit artikel
Sample

Toezeggingen CvB aan Faculteit Geesteswetenschappen

Amsterdam, 26-02-2015 | Na maanden van onderhandelen en protest van de studenten en docenten heeft het College van Bestuur (CvB) nu toch besloten toezeggingen te doen aan de Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen (FSR FGw).

 

Lees dit artikel
Sample

Update Profiel 2016

We zijn lang stil geweest over het nieuwe Profiel 2016. Zoals het goede academici betaamt hebben wij onze ‘twenty-first century skills’ (wat dat ook mogen zijn) aangewend en de tijd genomen om ons te verdiepen in het nieuwe voorstel. Omdat we vinden dat dit plan gedragen moet worden door de gehele faculteit, hebben we eerst gesproken met Opleidingscommissies, studieverenigingen, Opleidingsdirecteuren, studenten en docenten, voordat wij onze mening hebben gevormd.

 

Lees dit artikel
Sample

FSR FMG zoekt raadsassistent!

Altijd al benieuwd geweest naar hoe de faculteit bestuurlijk in elkaar steekt? Ben je nieuwsgierig en wil je meer over je faculteit te weten komen? Interesse in medezeggenschap en benieuwd naar wat studenten werkelijk kunnen veranderen aan de FMG? De vacature voor raadsassistent geeft de mogelijkheid tot het verder ontdekken van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De Facultaire Studentenraad laat de stem van de student horen bij het faculteitsbestuur en kan daarbij jouw hulp gebruiken. Als je de studentenraad wil ondersteunen en daarvan je werk wil maken, solliciteer dan voor de vacature van raadsassistent bij de FSR FMG.

Lees dit artikel
Sample

De eerste blog van het nieuwe jaar!

De tijd gaat snel. Het ene moment ben je bezig met je oriënteren op dossiers en de structuur van de raad, en het andere moment zit je er helemaal midden in. Het is ondertussen alweer januari 2015 en elk raadslid is druk bezig om de belangen van studenten te behartigen op verschillende onderwerpen.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad gaat niet akkoord met ingrijpende voorstellen faculteitsbestuur

De facultaire studentenraad van de FdR heeft niet ingestemd met een aantal voorstellen van het bestuur van de faculteit met betrekking tot het Onderwijs- en Examenreglement (OER). De faculteit kampt momenteel met een structureel tekort van enkele miljoenen en mede door deze financiële situatie heeft het faculteitsbestuur een aantal ingrijpende voorstellen gedaan betreffende het onderwijs. Deze maatregelen kunnen pas worden doorgevoerd als de studentenraad instemt met de plannen. In een eerste reactie laat de studentenraad weten vooralsnog niet akkoord te kunnen gaan met een aantal van de voorstellen.

Lees dit artikel
Sample

De FSR vraagt om jullie inbreng!

Het Faculteitsbestuur heeft ons gevraagd om de nieuwe Profielschets 2016 met jullie te delen. Zo kunnen jullie ook meelezen en meedenken over de inhoud.

 

Lees dit artikel
Sample

De FSR in kerstsferen

Het is weer die tijd van het jaar! Oliebollen, chocolademelk, glühwein, maar ook allerlei deadlines die nog voor het einde van het jaar gehaald moeten worden. Ook de facultaire studentenraad is in kerstsferen. Hoe? Dat lees je hier!

Lees dit artikel
Sample

November-update van het Dagelijks Bestuur

Het is pas kort geleden sinds onze eerste Dagelijks Bestuur Blog is geschreven, maar in de tussentijd is er weer genoeg gebeurd waarover we wat kunnen vertellen!

Lees dit artikel
Sample

SV/OC-dag groot succes

Vorige week vrijdag was de eerste bijeenkomst van dit academisch jaar waarin de besturen van studieverenigingen en de opleidingscommissies met de facultaire studentenraad konden praten over uiteenlopende onderwerpen om verschillende visies te peilen om natuurlijk om het onderlinge contact te bevorderen. Het was een groot succes! Lees hier een aantal uitkomsten van deze middag.

Lees dit artikel
Sample

De FSR-FGw spreekt zich uit tegen Profielschets 2016

De FSR is geschokt door de plannen zoals voorgesteld in de Profielschets 2016. De faculteit staat in brand en het bestuur verruilt de zalvende emmer bluswater voor hete olie. Dat er keihard bezuinigd moest worden was al een paar weken duidelijk – maar de FSR is tegen de oplossing zoals die nu wordt voorgesteld.

Lees dit artikel
Sample

Selecteren of niet selecteren? Dat is de vraag…

Sinds dit jaar hebben universiteiten de mogelijkheid gekregen om extra ingangseisen te stellen voor hun masteropleidingen. Door een wetswijziging zijn ze niet langer verplicht een zogeheten doorstroommaster aan te bieden. Dit betekent dat niet voor iedere bacheloropleiding een vervolgmaster aanwezig hoeft te zijn die voor iedereen student, die de bachelor met succes heeft afgerond, toegankelijk is. Een van de weinige voorwaarden is dat er ergens in Nederland een doorstroommaster bestaat. Concreet betekent dit dat iemand met bijvoorbeeld een afgeronde bachelor Europese Studies ergens in Nederland een master moet kunnen volgen zonder dat er extra eisen worden gesteld.

Lees dit artikel
Sample

De ver-economisering van de student

Studiesucces en rendementdenken zijn veel gehoorde begrippen in de discussie omtrent onderwijs. Zeker als deze gevoerd worden tussen bestuurders van de universiteiten en de studentenvertegenwoordiging. Maar waar komen deze termen opeens vandaan? En misschien nog wel belangrijker: wat houden ze precies in?

Lees dit artikel
Sample

Je klacht of compliment over Roeterseiland

De verhuizing naar de Roeterseilandcampus is een feit. Een ander feit is dat zo’n verhuizing nogal wat problematiek met zich meebrengt. Er valt nog heel wat te verbeteren (maar gelukkig gaat er ook heel veel goed). Heb jij klachten, tips of complimentjes? Geef je reactie en wij zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terechtkomt!

Lees dit artikel
Sample

Oktober-update van het Dagelijks Bestuur

Maandelijks geeft het dagelijks bestuur een update van de werkzaamheden van de raad. In deze post: Een kort overzicht van de commissies, de aanstelling van raadsassistenten, blended learning, huisvesting en bezuinigingen.

Lees dit artikel
Sample

Brainstormsessie Blended Learning

De Centrale Studentenraad heeft woensdag 15 oktober een brainstorm georganiseerd over de ‘digitalisering van het onderwijs’. Dit thema is een speerpunt in het meerjarenbeleidsplan van de universiteit (het instellingsplan) dat dit collegejaar in zal gaan. In het nieuwe instellingsplan zal de term blended learning een belangrijke rol spelen in de toekomstige plannen bij de inzet van technologie in het onderwijs. Blended Learning verwijst naar de geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ‘online’ onderwijs.

Lees dit artikel
Sample

Medezeggenschap onthoudt zich van instemming op het Instellingsplan

De UvA maakt periodiek een strategisch plan genaamd het Instellingsplan. In dit meerjarenbeleidsplan wordt de visie van de universiteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en andere strategische thema’s beschreven. Ook worden concrete doelen beschreven die de universiteit wil behalen.
Lees dit artikel
Sample

The FSR is looking for a council assistant!

Are you interested in what`s really happening at the Faculty Economics and Business? And do you want to represent the students from your Faculty? Join the Faculty Council FEB now!

Lees dit artikel
Sample

Voortbestaan Common Room

De studentenraad deelt de zorgen die de studenten hebben omtrent de verhuizing naar het Roeterseiland Complex. Ook om de sluiting van de Common Room in het Spinhuis is veel te doen geweest. Lees hier onze reactie op de kraak van het Spinhuis.

 

Lees dit artikel
Sample

Welkom op de website van de Centrale Studentenraad (CSR) 2014-2015!

Welkom op de website van de Centrale Studentenraad (CSR) 2014-2015!

 

Via het menu links kan je alles te weten komen over
onze raadsleden (wie zijn wij?)ons werk (wat doen wij?)
en ons archief (documenten).
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de website of
activiteiten van de CSR, neem dan contact met ons op:

Centrale Studentenraad
Stichting CREA, kamer 1.16
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam

020-5253726
csr@uva.nl

Of via Stel je vraag?! of onze andere social media rechtsboven.

Lees dit artikel
Sample

Advice on FEB Year Report

FEB has recently published its 2013 year report. The student council has made a number of recommendations about the year plan. From how more study places could be created during exam periods to the importance of freedom in pursuing extracurricular activities. You can read our advice here 

Lees dit artikel
Sample

Vacature FSR: raadsassistent

Ben je benieuwd hoe de faculteit bestuurlijk in elkaar steekt? Interesse in medezeggenschap? Word dan raadsassistent bij de Facultaire Studentenraad.

Lees dit artikel
Sample

The FSR is looking for a new secretary!

Currently we are looking for a new Secretary to support our council. The main task of the Secretary is to manage the administrative duties (making minutes, arranging rooms and archive important files). In this position, you, as a student of our faculty are working with an enthusiastic group of young and motivated students who are coming up for your rights as a student.

We are looking for a disciplined, organized and social person that has an interest in education at the faculty. It is important that you are flexible and that you are good in writing and speaking English. Knowledge of the Dutch language is a plus.

The job is for eight hours a week and you get paid by the faculty according to the wage scale of a student assistant. In those eight hours you make minutes, archive documents, arrange rooms and maintain contact with the support staff of the faculty board. You are the eyes of the council. So, whenever it’s needed you can use your hours to help the council with arranging a transfer weekend and the constitution drink.

You should have some free time next to your studies and especially be highly motivated to help us improving the study experience at the UvA! It is important that you are committed to the council and open to have social activities with them.

Do you recognize yourself in this profile? Then you are the one we are looking for! You can ask us questions about the position at any time. Apply before the 31th of July by sending a short motivation letter and resume (CV) to fsr.feb@studentenraad.nl

We are looking forward to your application!

The Faculty Student Council Economics and Business

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad FdR akkoord met PPLE

16 juni jl. hebben de Facultaire Studentenraad (FSR) en de Ondernemingsraad (Or) van de FdR ingestemd met de oprichting van de nieuwe opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). De nieuwe opleiding is een samenwerkingsverband tussen de FdR, FEB en FMG en zal worden gehuisvest op de Roeterseilandcampus.

Lees dit artikel
Sample

Didactic Skills

Let us know what teachers you are not satisfied with and why! The FSR is currently preoccupied with finding solutions on how to improve teaching quality at the FEB as there is still a significant amount of teachers who lack didactic skills, enthusiasm and passion for teaching. As you, the students, know best who those teachers are and what skills exactly they are missing do not hesitate to inform us about it by emailing: fsr.feb@studentenraad.nl !

Lees dit artikel
Sample

Dag van de Amsterdamse Student

Op 5 juni organiseren ASVA studentenunie en de Amsterdamse Kamer van Verenigingen de Dag van de Amsterdamse Student (DAS). Tijdens de DAS is er onder andere een pop-up festival waarbij de Amsterdamse studenten de kans krijgen om zich te presenteren aan de stad Amsterdam. ’s Avonds is er een benefietavond om geld in te zamelen voor Students for Children, het ingezamelde geld zal worden besteed aan de bouw van een school in Nepal. Na de benefietavond zijn er diverse afterparty’s op sociëteiten van studentenverenigingen.

Lees dit artikel
Sample

Uitslag Studentenraadsverkiezingen

De studentenraden behartigen de belangen van studenten binnen de UvA. De jaarlijkse studentenraadverkiezingen zijn hét moment waarop studenten betrokkenheid met het onderwijs en de UvA kunnen laten zien.

 

Lees dit artikel
Sample

Good luck with your exams!

Good luck with your exams everyone! If there are any problems with your exams let us know and we’ll get on it. Also, fill in the course evaluation survey! The faculty does look at them and use them to improve courses.
Wondering what exactly happens to your feedback? Click here.

Lees dit artikel
Sample

Election Results

The election results have been released at the Maagdenhuis today! For 2014-2015 you chose the following 8 students:
Arkin Zoodsma, Lisa van der Pal, Jeroen Hendriks, Sophie Mikulski, Artur Rymer, Casper Burik, Samantha van den Hoek and Gitanjeli Kler

Lees dit artikel
Sample

Communication at the FEB

The FSR is currently working with the Faculty Board for improving communication at the FEB. To do this, we need to know what the problems are. We need your help! Tell us what issues with communication you see or experience at the faculty; Which information is way too hard to find? Or comes in too late? How do you prefer receiving information from the FEB?
Write a comment, send us a message or email at fsr.feb@studentenraad.nl !

Lees dit artikel
Sample

De problemen van het Roeterseilandcomplex

Ruim 1800 Facebooklikes, het welbekende bezetten van het Maagdenhuis, een aantal persberichten en een AT5 item; allemaal voortvloeisels van de actie ‘REC de verhuizing’.

‘REC de verhuizing’ is een actie die op Facebook en een website is gestart, waarbij een brief geliked kan worden. Deze brief is een verhuisbericht waarin wordt gesteld dat het College van Bestuur (CvB) zelf moet verhuizen naar het Roeterseilandcomplex (REC). Deze actie leidde uiteindelijk tot een actie in het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar door twee docenten een kritisch college werd gegeven over de problemen omtrent de verhuizing naar het REC. Ongeveer tachtig studenten en medewerkers waren aanwezig, waarna voor elke like een verhuisbericht in verhuisdozen aan het CvB werd overhandigd.

Lees dit artikel
Sample

De problemen van het Roeterseilandcomplex

Ruim 1800 Facebooklikes, het welbekende bezetten van het Maagdenhuis, een aantal persberichten en een AT5 item; allemaal voortvloeisels van de actie ‘REC de verhuizing’.

Lees dit artikel
Sample

Winner Easterevent

We were very happy to receive suggestions on what could be improved at the FEB. As promised one of the suggestions would win a dinner for two.
The present goes to Daphne Sweers, who brought our attention to the matter that students who go on exchange to Erasmus do not have information meetings after selection.
The FSR, as promised, now will focus its attention to solve this issue.

Lees dit artikel
Sample

Studenten roepen de UvA op de verhuizing naar het nieuwe Roeterseiland Complex uit te stellen

De FSR FMG wil dat de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) naar het Roeterseiland Complex (REC) wordt uitgesteld. Nadat de FSR FMG al jaren probeert mee te praten en mee te denken over de faciliteiten op het REC, is de maat nu vol. Op het nieuwe REC is er bijvoorbeeld geen grote collegezaal, de beloofde grote onderwijsbalie is nog niet af, er is geen kantoor voor de studieverenigingen, veel onderwijszalen zullen nog niet gebruikt kunnen worden en er zijn onvoldoende cateringfaciliteiten. De FSR is van mening dat studenten op deze manier geen goed onderwijs kunnen genieten.

Lees dit artikel
Sample

Studenten roepen de UvA op de verhuizing naar het nieuwe Roeterseiland Complex uit te stellen

De CSR wil dat de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) naar het Roeterseiland Complex (REC) wordt uitgesteld. Nadat de CSR al jaren probeert mee te praten en mee te denken over de faciliteiten op het REC, is de maat nu vol. Op het nieuwe REC is er bijvoorbeeld geen grote collegezaal, de beloofde grote onderwijsbalie is nog niet af, er is geen kantoor voor de studieverenigingen, veel onderwijszalen zullen nog niet gebruikt kunnen worden en er zijn onvoldoende cateringfaciliteiten. De CSR is van mening dat studenten op deze manier geen goed onderwijs kunnen genieten.

Lees dit artikel
Sample

Camera ready? Action!

Zoals al eerder, in onze mooie muurkrant, aangegeven zijn we als FSR FGw bezig met een discussie over het gebruik van videocolleges. Bij sommige opleidingen worden er al colleges opgenomen en achteraf op blackboard geplaatst. Voorbeelden zijn wijsbegeerten en , niet geheel verassend, Media & Cultuur. Je zou dus kunnen denken; Waarom doen we dit dan niet facultair breed? Echter, zo simpel is het niet. Aan het gebruik van videocolleges zitten een aantal haken en ogen.

Lees dit artikel
Sample

What happens to your feedback?

After you filled in your evaluation form an evaluation report will be written. The course coordinator will give his feedback on it and place this and the report onBlackboard for you to read it. This will be done in approximately 6 weeks.
From period 5 onwards for a number of courses the coordinator’s feedback will be posted earlier, without the written report which will follow later.
A brief description of the FEB evaluation process will be posted on the student’s A-Z list concerning a summary of the Quality Assurance Handbook on advice of the FSR.
So do fill in the evaluation forms at the end of your exam & make a difference!

Lees dit artikel
Sample

FEB Election Drink

In the week of 12-16 May you have the right to vote for your faculty student council at the FEB. Come and find out who you think would be suitable for a place in the Student Council of your faculty! This FREE drink will take place at CREA on Tuesday the 6th of May at 16:00.
See you there!

ps. Let us know you’re coming by attending the fb-event

Lees dit artikel
Sample

Honourskader UvA VU

De UvA en de VU werken al langere tijd samen bij de honours programma’s. Zo zijn er honoursvakken die je zowel als UvA en VU student kunt volgen. De UvA en de VU hebben nu een Honourskader vastgesteld, waarbij die samenwerking nog intensiever wordt en het beleid omtrent de honours programma’s nog meer wordt geüniformeerd. Het doel hiervan is een minimale kwaliteitseis voor de honoursvakken te kunnen garanderen, en het merk “UvA-VU honours” te kunnen versterken.

Lees dit artikel
Sample

Procesafspraken over dubbele benoemingen

De FNWI en de twee bètafaculteiten van de VU hebben vanaf 1 januari een gezamenlijke decaan. Zij heeft als opdracht gekregen op zoek te gaan naar mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen de UvA en de VU. De medezeggenschap is volgens de CSR en de Centrale Ondernemingsraad (COR) onvoldoende betrokken geweest bij deze driedubbele benoeming.
Lees dit artikel
Sample

CSR ontzet over uitstel van de publicatie van de studiegids

De Centrale Studentenraad is ontzet over het uitstel van de publicatie van de studiegids. De online Studiegids 2014-2015 komt anders dan voorgaande jaren pas op 1 juni, vlak voor de vakaanmeldingsperiode, online. Studenten hebben daardoor weinig tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe collegejaar.

Lees dit artikel
Sample

Kosten voor na-inschrijving tentamen worden verlaagd tot €20,-

Tijdens de overlegvergadering van dinsdag 15 april jl. is de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid met de decaan, dhr. Du Perron, overeengekomen dat de kosten voor na-inschrijving worden verlaagd van 40,- naar 20,- euro. De aparte tentameninschrijving wordt mogelijk vanaf september afgeschaft.

Lees dit artikel
Sample

Easter at FEB

Look around FEB, Easter is around the corner, and so are chocolate eggs. Look for chocolate eggs hidden around the faculty and send the student council suggestions of what you would like to see different at FEB to fsr.feb@studentenraad.nl
On 28th of April the best suggestions will be awarded a dinner of choice for two!

Lees dit artikel
Sample

Advice about communication

Lately, communication has not been FEB’s strongest side, and this was seen with the Rec – E/ H renovation and the extremely late action taken to notify students about the expected changes. We believe that communication should be a priority for a faculty with two different schools, a great number of departments, hundreds of employees and thousands of students.
In relation to this issue, we sent a critical advice to the Board, discussing the negative effects that the lack of conversation at the FEB has on the faculty and especially on students. We expressed our concern and disappointment about the lack of improvement of this issue, but also provided suggestions of how the situation can finally be changed.
Currently we are expecting the Board’s response and hoping for a quick progress on the issue. For now you can find the advice here:https://studentenraad.nl/feb/documents/advices-2/

Lees dit artikel
Sample

Felle discussie prestatieafspraken

Deze week heeft de CSR felle discussies gevoerd over de prestatieafspraken bij het Interstedelijk Studentenoverleg, de landelijke koepelorganisatie voor studentenmedezeggenschap.

Lees dit artikel
Sample

Verandering examendata

Vorige week heeft de CSR gereageerd op een spoed adviesaanvraag over de examendata. Op dit moment heeft de UvA 12 dagen per jaar waarop het behalen van je diploma officieel vastgelegd wordt, maar dat is door een technische wijziging niet meer mogelijk. Het College van Bestuur heeft de CSR gevraagd om te adviseren over het intrekken van deze regel.

Lees dit artikel
Sample

Verhuizing FMG: Oplossing is in zicht

English follows below Dutch
Verhuizing FMG: oplossing is in zicht
De stuurgroep Roeterseiland waarin o.m. zitting hebben het College van Bestuur en de decanen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) zijn deze week dichter bij een oplossing gekomen voor de huisvesting van de FMG.

Lees dit artikel
Sample

CSR levert input voor het nieuwe instellingsplan

De Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt momenteel aan een nieuw instellingsplan. In het instellingsplan geeft de UvA haar visie weer voor de komende jaren en staan doelstellingen beschreven die de universiteit wil behalen. De Centrale Studentenraad heeft instemmingsrecht op dit plan en heeft hier nu zijn eerste input voor verzameld.

Lees dit artikel
Sample

NSE Resultaten FMG

Benieuwd hoe jouw faculteit scoorde in 2013? Zie hier de resultaten van de Nationale Studenten Enquête!

 

Lees dit artikel
Sample

Student Research Prize

Are you a bachelor or master student, have you co-authored a research article and would you like to be selected as best student co-authored article of the Faculty of Social and Behavioral Sciences (FMG)?
Don’t hesitate to send in your article for the student research prize!

Lees dit artikel
Sample

Student Research Prize

Ben jij een bachelor of master student, ben jij co-auteur van een onderzoeksartikel en wil je dat dit artikel geselecteerd wordt als beste student onderzoeksartikel aan de faculteit van maatschappij en gedragswetenschappen?
Stuur dan nu je artikel in voor de student research prize!

Lees dit artikel
Sample

Complaint about AVSF

The Audio Visual Study Facilities (AVSF) have been a matter of concern for many years now. Over the past years, many promises have been made by the Faculty, but this aspect has never been implemented. After long discussions and compromises, it has become clear to the FSR members that the only appropriate action would be publicly complaining on this issue and expressing our (and our fellow students’) disappointment. This is the reason why, on the 10th of March, an official letter of complaint was sent to the Dean. You can access it on our website:https://studentenraad.nl/feb/documenten/other-letters/
This subject has been a discussion point in the meeting between the board and the FSR of today.
Keep close contact with the FSR and with our page for further actions regarding AVSF.

Lees dit artikel
Sample

Curriculum Committee

Lately, the faculty is putting effort not only in improving its campus, but its curriculum as well. A few months ago the first Curriculum Committee was formed, with the aim of revising the current BSc Economics and Business program.
It consisted of experts from the Business School and School of Economics, as well as members of the FSR. After a number of meetings and discussions, a report was sent to the Dean with a number of recommendations, which he and the education directors will work on.
Subjects discussed include: use of audio visual facilities, number and type of teaching hours, number of students in tutorials, course content, exchanges & internships etc.
Short and long–term action plans are currently being prepared and progress is expected shortly. We will keep you updated on the topic.

Lees dit artikel
Sample

Reactie Artikel Folia 8-8-4

Gisteren [red. 10 maart 2014] hebben wij als FSR FGw de Decaan van onze faculteit geadviseerd af te stappen van het 8-8-4 systeem en daarmee de semesterindeling te herzien. Eén van onze grootste bezwaren is het feit dat ons onderwijs in een ondergeschikte positie is geduwd. Het 8-8-4 systeem lijkt heilig en alles, inclusief de kwaliteit van ons onderwijs, moet daarvoor wijken. Wanneer wij de reactie van Frank van Vree op ons advies lezen, in een artikel op foliaweb, wordt dit eens te meer duidelijk. Van Vree zegt:

“Hoewel er dankzij de inspanning van de staf stevige nieuwe programma’s zijn gekomen, zien we dat deze roostering inderdaad nog altijd voor problemen blijft zorgen”.

De decaan lijkt het hier eens te zijn met de constatering dat 8-8-4 het onderwijs niet ten goede komt maar voor problemen zorgt. Het is dan ook verrassend dat hij 8-8-4 niet wil afschaffen. De argumenten hiervoor zijn niet van onderwijsinhoudelijke aard, maar liggen vooral in de hoek van de logistiek:

“Het is evenwel ondenkbaar dat de FGw nu – los van de rest van de universiteit – van dit systeem zou afstappen, met het oog op roostering, zaalruimte, keuzevakken, minoren en noem maar op. Bovendien zou zo’n operatie minimaal twee jaar kosten en opnieuw een enorme inspanning vergen, want alle programma’s zouden wederom geheel moeten worden herschreven “.

Hoewel het nog maar de vraag is of de beren die van Vree op de weg ziet zich daar ook daadwerkelijk bevinden, is het pijnlijk om te zien dat onderwijs weer niet leidend is bij het maken van belangrijke beleidskeuzes op het gebied van ditzelfde onderwijs. Bij het invoeren van 8-8-4 is deze fout al een keer gemaakt. Laten we van onze fouten leren en het deze keer anders doen. Het is tijd voor een andere koers!

Natuurlijk moeten we goed kijken naar de manier waarop we 8-8-4 kunnen vervangen voor een semesterindeling die het onderwijs wél faciliteert en natuurlijk zal dit een operatie zijn die veel inspanning vergt van het personeel. De FSR is echter van mening dat onderwijskwaliteit voorop staat en dat alles hiervoor moet wijken.

Lees dit artikel
Sample

FSR geeft 8-8-4 een negatief BSA!

Er was eens een tijd dat een semester bestond uit 20 weken. Het was een indeling waarin het onderwijs centraal stond. Waarin de tijd bestond voor studenten om hun papers te schrijven en tentamen voor te bereiden. Daarnaast hadden docenten de tijd om deze, binnen een schappelijke periode, na te kijken. Toen was daar het academisch jaar 2012/2013. Alles werd anders. Het was het jaar dat de semesterindeling 8-8-4 werd ingevoerd. Een semester werd verdeeld in 3 blokken, twee van 8 en één van 4 weken. Het gevolg was dat het onderwijs moest worden aangepast. Vakken werden geclusterd of juist uit elkaar gehaald, curricula aangepast en ook de puntenverdeling per vak moest er aan geloven. Kortom: de structuur werd leidend en het onderwijs ondergeschikt.

Al voor de invoering van 8-8-4 stond de facultaire studentenraad (FSR), samen met een overgroot deel van de rest van de faculteit, hier sceptisch tegenover. Nu, na anderhalf jaar, zijn onze angsten helaas bevestigd: 8-8-4 werkt niet hier! Het grootste probleem zit hem in de blokken van vier weken. Dit zorgt voor kwalitatief slechter onderwijs in blokken 3 & 6. Ook zijn er logistieke problemen bij het nakijken van papers en tentamen en voor het deelnemen aan herkansingen. Daarnaast loopt de cijferregistratie spaak op de semesterindeling waardoor eerstejaarsstudenten pas heel laat weten of ze een positief of negatief BSA krijgen.

We hebben als FSR dan ook een ongevraagd advies gestuurd waarin we de decaan dringend verzoeken de 8-8-4 structuur af te schaffen en om tot een semesterindeling te komen die het onderwijs optimaal faciliteert. Dit moet de decaan natuurlijk niet alleen doen, maar samen met docenten en studenten.

Wil je meedenken en discussiëren over een beter model dan 8-8-4 of over hoe 8-8-4 nog te verbeteren valt, kom dan naar onze bijeenkomst op 19 maart, van 17:00 tot 19:00, in de Doelenzaal. Je kan ons ook altijd bereiken via fsr-fgw@uva.nl  of in de raadskamer (PCH 3.02.).

Lees dit artikel
Sample

Onderzoeksstages aan de FGw

Als FSR hechten wij waarde aan de koppeling van onderwijs aan onderzoek. Daarom hebben wij dit jaar een ongevraagd advies uitgebracht bij het faculteitsbestuur, omtrent het invoeren van onderzoeksstages in de bachelorfase. Bij sommige opleidingen is dit al mogelijk; dit is alleen nooit officieel geregeld. Tijd om deze mogelijkheid te formaliseren en faculteitsbreed uit te rollen. Zo krijgen meer studenten de optie om op deze manier kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek.

Lees dit artikel
Sample

Gezamenlijke Vergadering ontvangt reactie CvB op niet instemmen met AFS

De Gezamenlijke Vergadering, bestaande uit de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad hebben een reactie ontvangen van het College van Bestuur op de brief die vanuit de GV is verstuurd met de toelichting op het niet instemmen met de AFS.

Lees dit artikel
Sample

Overlegvergadering met de decaan

Op 29 januari vond de Overlegvergadering plaats, de vergadering waarin de Facultaire Studentenraad met het decanaat overlegt. Dit keer stonden het Bindend Studieadvies en de verhuizing naar Roeterseiland op de agenda.

Lees dit artikel
Sample

Changes in the Quality Assurance handbook

On advice of the FSR FEB, the board of the Faculty of Economics and Business has changed the following in the Quality Assurance handbook: Course coordinators will be asked to react on the evaluation reports of their subject. The report and coordinator’s reaction will be posted on Blackboard so that all students can have a look at it. Check Teaching Announcements – Onderwijsmededelingen Faculty of Economics and Business on Blackboard for updates!

Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs (KHB) states what the responsibilities are concerning education at the FEB. In terms of education content and sustaining the quality of education: the processes that maintain education quality and how these processes lead to permanent quality control and possible changes of education.

Lees dit artikel
Sample

Proefstudeerweken

In 2012 werden de zogenoemde prestatieafspraken gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan was een verplichte intake voor aankomende studenten.* Deze verplichte intake wordt vanaf komend academisch jaar, in de vorm van “proefstudeerweken”, ingevoerd. Dit betekend dat de eerste indruk van onze faculteit, die aspirant-studenten zullen krijgen, zal verschillen in vergelijking met de voorgaande jaren. Om het organiseren van deze weken mogelijk te maken, heeft het kabinet de inschrijfdeadline voor academisch onderwijs vervroegd naar voor één mei. Vanaf mei zullen er dan ook groepjes aspirant-studenten rondlopen, op de opleiding van hun keuze, om alvast de sfeer te proeven en de universiteit te leren kennen. Er zit echter ook een andere kant aan deze kennismaking. De UvA wil namelijk ook kijken of de aspirant-studenten wel geschikt zijn voor de opleiding die ze willen gaan doen. Deze week zal dan ook bestaan uit het volgen van colleges en werkgroepen. Aan het einde wordt de opgedane kennis getoetst. Op basis hiervan zal de opleiding een advies aan de aspirant-student geven met betrekking tot haar of zijn “opleidingsgeschiktheid”. Dit advies zal in de eerste proefstudeerweek nog niet bindend zijn. Mocht de aspirant-student om wat voor reden dan ook niet, of niet met succes aan de eerste week hebben meegedaan dan is er nog een tweede week, in augustus, die gevolgd kan worden. Dit kan dan bijvoorbeeld bij een andere opleiding. Het advies dat wordt gegeven aan het einde van déze week is wel bindend. In het geval van een negatief advies mag iemand dan niet aan die opleiding beginnen.

Lees dit artikel
Sample

CSR brengt advies uit over begroting en huisvestingsplan

Een van de onderwerpen waar de Centrale Studentenraad (CSR) jaarlijks een advies over uitbrengt is de begroting. Dit advies bespreekt naast de beleidskeuzes omtrent de financiën ook de plannen die de UvA heeft ten aanzien van haar vastgoed en die zijn beschreven in het Huisvestingsplan (HVP).

Lees dit artikel
Sample

Een heldere manier van vakaanmelding is eindelijk in zicht

Al jaren is de manier waarop je je aan de UvA voor vakken inschrijft een groot punt van frustratie onder studenten. Zo was bij de invoering van SIS zo’n vier jaar geleden de website onduidelijk, omslachtig en onbereikbaar als je hem nodig had. Mede door aandringen en meedenken van de Centrale Studentenraad zijn er al grote stappen gezet. Zo is er een duidelijke website gebouwd waarmee je als student je nu makkelijker voor vakken aan kunt melden.
Lees dit artikel
Sample

Studentenraadssimulatie

Ben of ken jij iemand die de belangen van studenten bij het bestuur van de universiteit wil behartigen? Heb je interesse in medezeggenschap? Wil je je misschien verkiesbaar stellen voor de studentenraad? Kom dan op 4 maart om 16:00 naar de studentenraadssimulatie in CREA en ervaar hoe het is om onderdeel te zijn van de studentenpolitiek.

Lees dit artikel
Sample

Rondleiding nieuwe campus Roeterseiland

Dinsdag werd de CSR samen met de rector magnificus en het Hoofd van Juridische Zaken, gekleed in slofjes en bouwhelmen, rondgeleid door de omgevingsmanager in het nieuwe gebouw van de UvA op het Roeterseiland. Per 1 september 2014 zullen op de nieuwe campus op het Roeterseiland de studenten van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en van de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde (FEB) hun vakken gaan volgen. Gebouw REC A, waar in september 2016 de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) haar intrek zal nemen, wordt nu verbouwd.

Lees dit artikel
Sample

Fsr evaluationweekend

This weekend, the fsr had her evaluation weekend in Kreileroord. In the weekend we evaluated what and how we did so far. Also, we brainstormed on future projects and how we can represent your rights even better in the future.
Lees dit artikel
Sample

Extended openinghours UB

From the 8th of February, the UB at Singel will have extended opening hours on saturday and sunday. So starting this weekend, the UB wil be opened from 09:00 until 22:00!

Lees dit artikel
Sample

FSR Think Tank

Thursday the fsr had it’s first think tank of the year. While enjoying beers and pizza, we got a lot of new insights and ideas on several topics. We’re going to use those opinions for the advices we are going to write on: the applicability of the bachelor, the honours program and the quality of our teachers.

Lees dit artikel
Sample

Het allocatiemodel

Zoals al eerder is vermeld zijn we als studentenraad bezig om advies te geven op de facultaire begroting van komend jaar. De faculteit zit in financieel zwaar weer. Dit komt onder anderen door een daling in de inkomsten. Maar hoe genereert de faculteit eigenlijk inkomsten? Dit is een makkelijke vraag met een complex antwoord. Dit antwoord kan je hieronder vinden.

Lees dit artikel
Sample

Bestuursbeurzen op de schop

Student zijn in Amsterdam betekent studeren, sporten, van cultuur genieten en gezelligheid, met studiegenoten of andere studenten. Voor al deze zaken zijn er studie- en studentenverenigingen waar jaarlijks een aantal studenten de verantwoordelijkheid nemen om de vereniging te besturen. Om de besturen van verenigingen tegemoet te komen bestaat de ‘regeling Bestuursbeurzen’, en die gaat op de schop!

Lees dit artikel
Sample

Verkiezingsdebat over studentenleven in Amsterdam

Op donderdag 13 februari organiseren de Centrale Studentenraad, ASVA studentenunie en Folia een verkiezingsdebat over het studentenleven in Amsterdam. Tijdens dit debat zullen voor de student belangrijke thema’s van de gemeenteraadsverkiezingen worden uitgelicht. Inloop is vanaf 19.30 uur, het debat start om 20.00 uur, toegang is gratis.

Lees dit artikel
Sample

Pluim voor Peter Starreveld!

De eerste FSR-FMG Pluim van 2014 is uitgereikt aan Peter Starreveld. Vanwege zijn jarenlange inzet als docent, waarbij hij zijn studenten weet te motiveren en te interesseren voor Psychologie.

Peter Starreveld werd in het jaar 2009 verkozen tot Docent van het Jaar en stond dit jaar op de shortlist om kans te maken om opnieuw verkozen te worden. Hij is door de studievereniging VSPA toentertijd beschreven als ‘de Johan Cruijf van de opleiding’. Hij staat bekend om zijn betrokkenheid, de grondigheid van de voorbereidingen op colleges en het verlevendigen van stof. Een aanwinst voor de faculteit!

Lees dit artikel
Sample

Studenten te weinig betrokken bij implementatie SIS

Het is niet het ultramoderne alleskunnende ICT-systeem dat het had moeten worden, maar SIS werkt inmiddels voor vrijwel alle studenten naar behoren. Wij horen steeds minder klachten over SIS en de vakaanmeldingen gaan elke inschrijvingsperiode beter. Dit is daarom een goed moment om te kijken welke lessen er geleerd kunnen worden van de dramatische implementatie van SIS.

Lees dit artikel
Sample

De begroting

De begroting is een onderwerp dat elk jaar door de FSR bekeken wordt. En omdat niet iedereen zo geniet van cijfers en tabellen als wij, volgt hieronder een iets leesbaarder verslag van hoe de faculteit er financieel voorstaat.

Lees dit artikel
Sample

Education Service Centre & Your Classes Are Moving!

Dear students,

due to the rebuilding of Rec-E the Education Service Centre will temporarily move to J/K.
The move is planned in the week of 17 until 21 February 2014. As a result the Education Service Centre will be closed on wednesday 19 February and thursday 20 February. This means that the student desk, student administration and the study advisors will not be available for those two days. From friday the 21th of February the Education Service Centre will open at their new location in J/K. Also in the second semester, there will be no classes in Rec-E. They are still rescheduling all classes, so up until the day before the semester starts the location of your lectures/tutorials can be changed. Please check your timetable for the actual location of your classes.

Lees dit artikel
Sample

Waarom de GV niet heeft ingestemd met AFS plannen

Vandaag hebben de CSR en de COR een brief gestuurd naar het College van Bestuur over de plannen voor de AFS. In deze brief wordt uitgelegd waarom de Gezamenlijke Vergadering (de CSR en de COR) niet heeft ingestemd met het voorgenomen besluit om de bètafaculteiten van de UvA en de VU te integreren tot de Amsterdam Faculty of Science (AFS).

Lees dit artikel
Sample

Become a fsr member, apply now!

Dear students,As we are working towards the elections for next year’s student council, we would like to encourage you to run for a seat in the council yourself!
The fsr is interesting for people that want to be more involved in the faculty, it is a great way to gain contacts and put subjects that yóu find important on the agenda of the faculty board and since you actually have rights as a council, you can realize your ideas.

The student parties which currently participate in Faculty of Economics and Business student council elections are:
List Sefa http://www.sefa.nl/site/activities/academic/fsr-sefa ,
Studentenpartij mei www.kiesmei.nl.

The student parties which currently participate in the Central student council elections are:
Studentenpartij mei www.kiesmei.nl ,
UvAsociaal http://uvasociaal.nl/.

For more information on how to become a candidate you can visit the parties’ websites. Currently the deadlines for applying for the parties are set on February 6th for List Sefa and March 1st for Studentenpartij mei. Uva Sociaal however doesn’t have a clear deadline yet.
Of course you can also decide to start your own party.

For more general information on the student councils you can visitwww.studentenraad.nl or contact us for questions at fsr.feb@studentenraad.nl

Lees dit artikel
Sample

Are you the next fsr feb member?

Dear students,
even though the faculty student council is only halfway through, the search for the fsr 2014 – 2015 has already begun. As you already might know, the two parties that compete for the places in the fsr at the FEB are List Sefa and Partij Mei. List Sefa and Partij Mei have already started their recruitment for their parties. The deadline for List Sefa is 19 januari 2014 you can apply via their website: www.sefa.nl.  Partij Mei doesn’t have a clear deadline yet, you can contact their board for more information about that. However you can already become a member via their website: www.kiesmei.nl.

If none of the parties appeal to you, you could decide to begin your own party. For more information about starting your own party, you can contact us!

The fsr is interesting for people that want to be more involved in the faculty, it is a great way to gain contacts and put subjects that yóu find important on the agenda of the board of the faculty and since you actually have rights as council, you can realize your ideas. Also it is a great enrichment for your resume. The time you spent on the FSR depends on your position in the council, officially it varies between 8 and 16 hours per week.

Any questions? Email us: fsr.feb@studentenraad.nl

Lees dit artikel
Sample

Bussemaker investeert in MOOCs

Vorige week maakte minister van Onderwijs Jet Bussemaker bekend dat er jaarlijks 1 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden in Massive Open Online Courses, de zogenaamde MOOCs.

Lees dit artikel
Sample

Update on Roeterseiland Renovation

Dear students,
A lot of changes have occurred in the past couple of weeks, especially and most importantly with respect to the Roeterseiland renovation. As most of you might have noticed or experienced,  REC H and REC E – the home of economics and business students and a cradle for many others who study, eat and socialize here – are shutting down. Renovation work will continue through the end of the summer of 2014 and it has started completely with H and partly with E (the towers), the E-hall will be the last one to be modified.

Lees dit artikel
Sample

Gezamenlijke Vergadering stemt niet in met plannen voor de AFS

Het voorgenomen besluit tot het fuseren van de bèta-faculteiten van de UvA en de VU is na een zeer hectische dag door de Gezamenlijke Vergadering, de COR en de CSR, verworpen.

Lees dit artikel
Sample

Exam STCA & Update Track Strategy

Dear students of the business master,
On monday we got some complaints about the exam Strategy Tecnology and Competitive Advantage, regarding the fact that 4 days before the exam it was changed from a laptop to a written exam. At that moment, we didn’t know that there were 2 other laptop exams that did go ahead with it. But we did manage to agree with the coördinator that you got a half hour extra on your exam to compensate for any inconveniences. We hope that it helped yesterday!

About theories of strategy, we are still working on it. We talked with all the parties and want to meet with the board of examiners. We did hear that a student already filled a complaint and that the board of examiners is working on it. Would that student please contact us so we know what is going on and what we can do to help?

Lees dit artikel
Sample

UvA Matching gaat aankomend jaar van start

Komend jaar gaat bij de UvA voor de eerste keer UvA Matching van start. UvA Matching houdt in dat aankomend studenten een aantal dagen onderwijs bij de studie van hun keuze volgen. Voortaan zullen alle studenten die zich inschrijven voor een opleiding aan de UvA deel moeten nemen aan UvA Matching.

Lees dit artikel
Sample

Elke zes weken heeft de FSR een bijeenkomst met het Facultair Bestuur. Van deze bijeenkomsten worden natuurlijk de notulen op de website geplaatst. Dit kan echter pas zes weken na de bijeenkomst, als de notulen goedgekeurd zijn door beide partijen op de bijeenkomst erna. Nu zijn deze notulen vrij droog van stof, en niet altijd goed te begrijpen. Daarom zal er ook elke 6 weken een verslag van deze zogenaamde overlegvergaderingen op de website geplaatst worden. Bij deze de eerste.

Na intense vergaderingen, het doorploegen van documenten en vormen van een onderbouwde mening was op 21 november het grote moment weer daar; de Facultaire Studentenraad (FSR) ontmoette het bestuur van de faculteit in een zogenaamde Overleg Vergadering (OV).

In deze vergaderingen praat de FSR met het bestuur over belangrijke zaken in het onderwijs. Deze vergadering wilde de FSR het bindend studieadvies (BSA) dat dit jaar op onze faculteit is ingevoerd en wat er moet gebeuren als masteropleidingen opgeheven dreigen te worden of juist nieuwe masteropleidingen ontstaan, bespreken.

Lees dit artikel
Sample

Update on Resits

Dear Students,

The past weeks the FSR has had many discussions with the board about the resits and sadly we couldn’t agree on this issue. As a last resort, we contacted the board of examiners. They found that they couldn’t change the date of the resits anymore because otherwise other students that assumed that the resits are going to be on a certain day could have troubles with it. And they have to take those students in account as well.
The board of examiners did ask us to analyse the problem with the resits and present it to them, so they can do something with it for the resits in the summer and the future.

For the students that have emailed us with that they were ill or had an accident prior to their exam, and that is why they didn’t pass: if you can prove this to the board of examiners there is a possibility that you can have an extra resit in the summer. You can find more about this on: https://student.uva.nl/eco/az/item/board-of-examiners.html (english) / https://student.uva.nl/ecb/az/item/examencommissie.html (dutch)
The Board however did agree that resits and lectures shouldn’t be at the same time. We only had one example of that (the resit of maths 3 being at the same time as the lectures of maths 4) and they would pass that case on to the schedulers. So if there are more cases were resits and lectures are at the same time, let us know.
Please understand that we have tried everything possible to solve this issue, but for the upcoming resits in January it just didn’t work out. We hope that with the help of the board of examiners we can solve this problem in the future.

Lees dit artikel
Sample

UvA Q: nieuw vakevaluatiesysteem

De UvA is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw Vakevaluatiesysteem, namelijk UvA Q. Dit wordt nu bij steeds meer faculteiten gelanceerd, dus het is goed mogelijk dat jij er als student ook snel mee te maken krijgt.

Lees dit artikel
Sample

Moved!

Yesterday, the Fsr Feb moved to our new location. Because of the renovation you can now find us at REC E 3.23. Don’t hesitate to drop by or otherwise email us. Our email is (still): fsr.feb@studentenraad.nl

Lees dit artikel
Sample

Beleidsplan

Beste studenten,

De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen 2013-2014 presenteert zijn beleidsplan! De raadsleden hebben allemaal nagedacht over hun visie op de actuele problematiek die de studenten aan de Universiteit van Amsterdam aan gaan. In dit beleidsplan kunnen jullie terug lezen hoe wij dit jaar om zullen gaan met beleid als het facultair breed invoeren van het Bindend Studie Advies (BSA) en de verhuizing van de gehele FMG naar het Roeterseilandcomplex (REC). Kijk hiernaast onder het kopje ‘Documenten’ en lees ons beleidsplan zodat ook jullie op de hoogte zijn waar de FSR FMG ’13-’14 zich in jullie belang hard voor maakt!
Tom Tawfik
Voorzitter Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Lees dit artikel
Sample

Update Complaints

Dear Students,
The past weeks we had a lot of complaints about the business master, the resits, the course EMO and teachers not following the OER and we promised to keep you updated, after the OV. It has had some delay and we’re sorry about that but it’s finally here.

Lees dit artikel
Sample

UvA zet studenten REC in de kou

De sluiting van REC H (vanaf 24 december tot de zomer van 2014) heeft vergaande gevolgen voor het aantal beschikbare studieplekken tijdens de verbouwingsperiode: door de sluiting verdwijnen er 362 plekken.  De FSR FMG, ASVA en CSR hebben hard geprobeerd om een vervanging te vinden voor dit verlies. Helaas wordt er door de UvA geen goed alternatief geboden: er worden slechts 250 vervangende studieplekken op andere locaties gerealiseerd.

Ook de Agora zal sluiten in de verbouwperiode. Door de UvA zullen er twee cateringcorners in REC J/K  en REC P worden aangeboden. Deze corners sluiten echter al om 15:30 en 14:00, en zullen  slechts broodjes en soep verkopen. Voor de betaalbare warme avondmaaltijden wordt geen alternatief geboden.

De CSR, de FSR FMG en ASVA zijn teleurgesteld in de wijze waarop de UvA omgaat met haar studenten. De alternatieven die tijdens de verbouwing van de nieuwe Roeterseilandcampus door de UvA worden aangeboden zijn ver onder de maat. Als studentenorganisaties gaan we de komende dagen gezamenlijk alle mogelijkheden aangrijpen om de situatie te verbeteren maar verwachten we ook dat de universiteit met een beter plan komt.

Lees dit artikel
Sample

Instemmingsmoment AFS op 20 december

Het instemmingsmoment van de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) over de plannen voor de AFS zal plaatsvinden op 20 december.

Lees dit artikel
Sample

Voordrachtsavond Docent van het Jaar verkiezing

Op 11 december vindt de voordrachtsavond van de Docent van het Jaar verkiezing plaats in het Comedy Theater in de Nes. Iedereen is van harte welkom om deze avond bij te wonen!

Lees dit artikel
Sample

Faculteitswinnaar Docent van het Jaar 2013

Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de verkiezing direct in handen kwam van de student. In de week van 4 tot 8 november konden studenten aan iedere faculteit (behoudens de ACTA) hun stem uitbrengen op juist die docent die hen inspireert en motiveert, kortom die in hun ogen de beste is. Via een gewogen stemming waarin rekening is gehouden met het aantal studenten en docenten van een opleiding, is vervolgens per faculteit een winnaar bepaald.

Ook op onze faculteit werden stemmen uitgebracht en op onze faculteit is de winnaar geworden:

Dhr. prof. dr. J.T. (Joep) Leerssen (Europese Studies)

Onze winnaar krijgt, samen met de andere faculteitswinnaars, tijdens de voordrachtsavond op 11 december in het Comedy Theater in de Nes de mogelijkheid om met een minicollege indruk te maken op de jury. Tevens zullen studieverenigingen een pleidooi houden voor hun docent waarom juist hij of zij de docent van het jaar moet worden. Ieder student is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Uiteindelijk zal tijdens de viering van de Dies Natalis op 8 januari bekend worden gemaakt wie dé Docent van het Jaar 2013 wordt.

Lees dit artikel
Sample

Faculteitswinnaars Docent van het Jaar 2013

In de week van 4 tot 8 november konden studenten aan iedere faculteit (behoudens de ACTA) hun stem uitbrengen op juist die docent die hen inspireert en motiveert, kortom die in hun ogen de beste is. Er werd massaal gestemd en de student heeft gesproken!

Lees dit artikel
Sample

Geen hoger collegegeld tweede studie

Vrijdag heeft de ministerraad besloten dat studenten die twee studies volgen, definitief geen hoger collegegeld hoeven te betalen als ze hun eerste studie hebben afgerond.

Lees dit artikel
Sample

UvA zet studenten REC in de kou

Drastische daling aantal studieplekken en cateringmogelijkheden op REC

Vanaf 24 december tot de zomer van 2014 zullen er op het Roeterseilandcomplex (REC) verschillende faciliteiten sluiten. Dit heeft te maken met de verbouwingen op REC. REC H, waaronder Agora (de kantine van REC), de Krater (het café) en erg veel studieplekken zullen de tweede helft van het collegejaar worden gesloten.

Lees dit artikel
Sample

Faculteitsvereniging FMG ontvangt eerste pluim Facultaire Studentenraad (FSR)

Afgelopen donderdag 14 november heeft de Facultaire Studentenraad de pluim uitgedeeld tijdens het overleg van de nieuw opgerichte Faculteitsvereniging. De Faculteitsvereniging bestaat uit de 8 studieverenigingen van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Dit zijn de VSPA (Psychologie), Mercurius (Communicatiewetenschap), Sarphati (Sociale Geografie en Planologie), Comenius (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding), SEC (Sociologie), Kwakiutl (Culturele Antropologie), Machiavelli (Politicologie) en Pegasus (Algemene Sociale Wetenschappen).

Lees dit artikel
Sample

Steek er nog een op!

“Laten we afspreken dat iedereen over 10 minuten terug is.” De verlossende woorden waar menig student op wacht tijdens een werkgroep of hoorcollege. Zeker de diehard rokers onder ons, waaronder menig raadslid van de FSR. Het zijn de woorden die het startschot geven voor een race naar de lift of, voor de rokers die de illusie van een gezond leven nog enigszins in stand willen houden, naar de trap op weg naar buiten. Eenmaal buiten wordt de sigaret snel opgestoken en is het een paar minuten puur genieten geblazen. Voor dat je er erg in hebt is je pauze alweer bijna voorbij en is het tijd voor de terugreis. Meestal heb je daar veel te weinig tijd voor en zoals we weten is haastige spoed zelden  goed. De plekken waar rokers genieten van hun sigaretten liggen over het algemeen bezaaid met peuken.

Dit is, zeker op het P.C. Hoofthuis, volstrekt onnodig. Er staan bakken voor onze sigaretten, ook al mogen we eigenlijk niet roken. Laten we die met z’n allen gebruiken zodat anderen onze rotzooi niet op hoeven te ruimen en Gebouwbeheer een oogje blijft toe knijpen als we buiten staan te roken. Anders wordt het in de aankomende koude wintermaanden een stuk minder relaxed om onze verslaving in stad te houden.

Lees dit artikel
Sample

We need your help!

Dear students,
In our next overlegvergadering (OV) with the board were going to discuss some complaints we got from you and things we want to see changed. We would like some input from you on the following topics:
– The business master (It is too overcrowded, differences in difficulty in courses and tracks)
– Teachers not following the Onderwijs en Examenregelement (teachers not providing mock exams or grading the exams and publishing them in 15 working days)
– The relative grading scheme of the course: Economics of markets and organizations (EMO) (by relative grading you setting a fixed amount that should fail)
– The amount of resits and exams that are planned on the same day
From you we would like to know if you agree or disagree with these points and if there are things that we should not forget to mention during the OV about these 4 complaints. You can contact us by our email: fsr.feb@studentenraad.nl

If there are any other complaints or remarks, feel free to contact us!

Lees dit artikel
Sample

Complaints about Strategy and Resit data

Dear students,
The FSR has been flooded by complaints about the master course strategy and the issue of having 2 resits on one day.
We want to let you know that we are working hard to resolve these problems.
For the course strategy the main problems were:
– you couldn’t obtain a 9 or a 10
– only the people with a 5 got a higher grade up to a 6 to have a passing rate of 51%
These things will be discussed with the teaching director and the program director. If you have new points that we should raise to them please email the fsr: fsr.feb@studentenraad.nl
Updates on these matters will be posted on our facebook and website.
If you have another complaint please contact us! Of course the FSR is more than happy to help you with this.

Lees dit artikel
Sample

Wanted: Students for course evaluations

After the success of last year, the FSR is continuing with a new concept of course evaluations. In a brief session (max. 1 hour) you as a student will get the chance to evaluate your course and have a direct dialogue with the coördinator of that course about what went good and what should be improved for the coming weeks. So your suggestions will benefit you as well! We are going to start in this block with the courses:
– Finance 2 on tuesday 26 november 13:00 – 14:00
– Intermediate financial accounting 1 on friday 29 november 14:00 – 15:00
You will get a financial compensation at the end. If you want to join the meeting send an email to: fsr.feb@studentenraad.nl

Lees dit artikel
Sample

Rondleiding Roeterseiland Complex REC

In de zomer van 2014 zal de Faculteit Maatschappij- en gedragwetenschappen verhuizen naar gebouw B en C op het nieuwe Roeterseiland Complex REC. Dit zal een enorm grote verandering zijn voor alle FMG studenten. Hoewel de verhuizing al een tijd bezig is, lijkt het erop dat bij bepaalde essentïele onderdelen van onderwijs of een verhuizing niet goed is nagedacht. Om eens te kijken hoe dit er allemaal uitziet en om te zien wat een van onze grootste dossiers nu eigenlijk allemaal inhoud, is de FSR-FMG mee geweest met een rondleiding door het nieuwe REC.

Lees dit artikel
Sample

Vote Now!

From 4 till 8 november you have the chance to elect your favorite/best teacher. The Central Student Counsel and ASVA do this every year to stimulate good teaching because the quality of our education stands and falls with the quality of our teacher. So please take the time to nominate your best teacher at: www.uva.nl/docentvanhetjaar

Lees dit artikel
Sample

Stem op jouw favoriete docent!

Ieder jaar reiken de Studentenraad en ASVA de Docent van het Jaar prijs uit. Met deze prijs
vragen wij aandacht voor goed docentschap en daarmee samenhangend goed onderwijs Want goed onderwijs begint bij goede en inspirerende docenten! Stem dus van 4 tot 8 november op jouw favoriete docent.

Lees dit artikel
Sample

Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar de beste docent van de UvA! Dit jaar heeft het een iets andere vorm dan voorgaande jaren. Er zal eerst per faculteit een winnaar uitgekozen worden die vervolgens deel gaat nemen aan de finale om de Docent van het Jaar (DvhJ) te worden van de gehele UvA. Voor deze finaleronde zoeken wij nog enthousiaste juryleden die deze docenten willen beoordelen. Lijkt jou dit leuk of wil je wat meer informatie? Stuur dan een berichtje naar yinneke.dehoop@studentenraad.nl

Vanaf 4 t/m 8 november kun je als student stemmen op jouw favoriete docent van jouw faculteit: FMG. Als FSR zullen wij die week volop campagne voeren voor dit evenement, DvhJ, en staan wij op de UvA locaties met laptoppen zodat je direct kunt stemmen! Op 8 januari, op de Dies Natalis van de UvA, zal de winnende docent bekend gemaakt worden.

https://www.facebook.com/docentvanhetjaar

Lees dit artikel
Sample

Docent van het Jaar verkiezingsweek

Weet je het nog.. dat ene college waar je écht geraakt werd? Toen je het diep in je ziel kon voelen en dacht: deze persoon inspireert mij, zo wil ik ook zijn! Dit is de docent die ervoor zorgt dat ik van het begin tot het einde ijverig mee pen. Voor deze docent ga ik ’s avonds op tijd naar bed, om ’s ochtends (na een nacht niet kunnen slapen van opwinding) in de collegezaal plaats te nemen, me afvragend tot welke inzichten ik nu weer zal komen! 

Komt er een naam in je op? Weet je precies over wie dit gaat? Het maakt niet uit of je ooit een kort gastcollege van hem of haar gehad hebt, of dat je wekelijks de knusse collegebanken van deze docent betreedt; wat het belangrijkst is, is dat deze docent lesgeeft op jouw opleiding, dat je hem of haar de aller, aller, allerbeste vindt.

Van maandag 4 november tot en met vrijdag 8 november is de verkiezingsweek voor de Docent van het Jaar verkiezing. Deze week kun jij stemmen en jouw favoriete docent belonen voor zijn of haar harde werk!

De winnende docent krijgt niet alleen eeuwige roem, maar ook nog een ware prijs. En wie weet wordt hij of zij zelfs winnaar van de gehele universiteit!

Lees dit artikel
Sample

Hans Amman nieuwe vicevoorzitter CvB

De Centrale Studentenraad feliciteert Hans Amman met zijn aanstelling als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Eén decaan voor drie bètafaculteiten, medezeggenschap omzeild

Hoewel de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) nog geen besluit hebben genomen over het samenvoegen van de bètafaculteiten van de UvA en de VU, zullen deze faculteiten per 1 januari, ook als de bètafusie niet doorgaat, één gezamenlijke decaan krijgen.

Lees dit artikel
Sample

Parool en Folia over uitstel instemmingsmoment

Gisteren hebben de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad besloten om het instemmingsmoment over AFS uit te stellen. Naar aanleiding van deze beslissing hebben het Parool en Folia vandaag berichten geplaatst.

Lees dit artikel
Sample

CSR op dit moment niet overtuigd van AFS

Vandaag heeft de Centrale Studentenraad vergaderd met de Centrale Ondernemingsraad (het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers) over de Amsterdam Faculty of Science (AFS), de fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU.

Lees dit artikel
Sample

Leenstelsel ook voor masterstudenten uitgesteld

Voor bachelorstudenten was het al eerder bekend, maar het sociaal leenstelsel is nu ook voor masterstudenten uitgesteld. Studenten die in 2014 beginnen met hun master hoeven het geld voor hun studie niet te lenen. GroenLinks, de partij die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, wil het leenstelsel pas vanaf 2015 invoeren.

Lees dit artikel
Sample

Gezamenlijke Overlegvergadering over de bètafusie

De Centrale Studentenraad (CSR) vergaderde afgelopen vrijdag samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en het College van Bestuur over de samenwerking met de VU en de plannen voor de betafusie.

Lees dit artikel