Waar kun je terecht binnen ACTA?

Jaarvertegenwoordigers
De jaarvertegenwoordigers zijn het aanspreekpunt, wanneer problemen zich voor doen met vakken, tentamens, docenten of iets dergelijks in jouw studiejaar. Tijdens de onderwijsdialogen zullen de jaarvertegenwoordigers deze punten aandragen.

Studieadviseurs
Als je persoonlijke vragen hebt over bijvoorbeeld mogelijke studievertraging, persoonlijke omstandigheden of over de gang van zaken op ACTA, dan kun je terecht bij de studieadviseurs.

Studentenvertrouwenspersoon
Heb jij last van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie op ACTA, dan kun je terecht bij de facultaire vertrouwenspersoon van ACTA. In een vertrouwelijke sfeer kunnen zij samen met jou het probleem bespreken en naar (mogelijke) oplossingen zoeken. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de student. Er is een geheimhoudingsplicht.