In dit archief is de samenstelling van de oude raden van de Facultaire Studentenraad Tandheelkunde (FSR) terug te vinden.