Studentenraadsverkiezingen

De Facultaire Studentenraad Tandheelkunde van ACTA wordt iedere jaar verkozen tijdens de Studentenraadsverkiezingen van de Universiteit van Amsterdam.

Alle studenten van ACTA kunnen stemmen tijdens de Studentenraadsverkiezingen. Over de specifieke wijze van stemmen en het tijdspad voor het verkiesbaar stellen voor de functie van raadslid worden studenten tijdig geïnformeerd door de huidige studentenraad.

De verkiezingen voor het jaar 2021/2022 vinden naar alle waarschijnlijkheid weer plaats in het voorjaar van 2022