Studentenraad

Update Studentenraad (English below)

OER

We zitten alweer halverwege de maand januari en de dossiers vliegen ons om de oren. Na een welverdiende vakantie is het nu tijd om in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) te duiken. In de OER staan de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering van elke opleiding binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De OER wordt ieder jaar gewijzigd en dit is een uitgebreid proces. Ook de Facultaire Studentenraad en de Opleidingscommissies houden zich bezig met de OER en hebben op bepaalde delen van de OER instemmings- en adviesrecht. De OER is ook voor jou als student een handig reglement. Zo staan er bijvoorbeeld bepalingen in over de hoeveelheid studiepunten die je nodig hebt om je studie af te ronden, de vakken die worden aangeboden en het aantal tentamenkansen. Je kunt je dus altijd op dit document beroepen.

Aankleding REC A & WC krant

De faculteit zit nu alweer een tijdje in REC A, maar de gezelligheid in het gebouw is nog ver te zoeken. Gelukkig komt hier snel verandering in. Wij hebben de afgelopen weken om de tafel gezeten met een architect, medewerkers en andere studenten. Het plan ‘Aankleding REC A’ wordt nu afgerond en we kunnen nu al verklappen dat er meer kleur toegevoegd gaat worden in het gebouw. Naast de nieuwe aankleding zal de WC krant binnenkort ook eindelijk op de WC deuren verschijnen.

Nieuwjaarsborrel met de studentenraad

Op donderdag 18 januari organiseren wij samen met de studentenraad van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Centrale Studentenraad een nieuwjaarsborrel. Je bent van harte welkom om met ons te toosten op het nieuwe jaar! Nodig vooral al je medestudenten uit. De borrel vindt plaats van 16:00-19:00 in de hal van REC-A. Bekijk het Facebook event voor meer informatie.

Vacature Ambtelijk Secretaris (only in Dutch)

Wij zijn per 1 maart 2018 op zoek naar een Ambtelijk secretaris voor ondersteunende werkzaamheden voor gedurende een jaar. De Ambtelijk secretaris houdt zich voornamelijk bezig met het inroosteren en notuleren van vergaderingen van de studentenraad. Ook het bijhouden van het archief en beantwoorden van binnenkomende mail behoren tot de taken van de secretaris. Wij zijn opzoek naar een student aan de Universiteit van Amsterdam, met een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Wil je meer informatie? Bekijk dan deze post op onze website.

Ben je of ken je iemand die interesse heeft in deze vacature? Mail je sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, dan naar fsr-fdr@uva.nl. De deadline is 19 januari. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de weken daarna.

Vragen of klachten?

Heb je verder nog vragen, klachten of wil je een kopje koffie met ons drinken? Schroom niet om een mail te sturen naar fsr-fdr@uva.nl of ons een berichtje te sturen op onze Facebook.

ENGLISH:

Update Student Council

OER

We are already halfway January and all have our hands full with our dossiers. After a well deserved winter break we are back at it, and ready to dive into the OER (Education and Examination Regulations). The OER gives the main directrices of the education programme and the exam procedure of every programme within the Law Faculty. The OER is changed every year and this is an extensive process. The Faculty Student Council and the Boards of Studies are also involved in the OER changes and exercise certain rights on it like the right of advice and the right of consent. The OER is also a handy document for students to look into. There are all kinds of rules about the amount of credits you need to have to pass a course, the courses that are offered and the amount of times you can take an exam. As a student you can always refer to this document when you face some kind of problem.

Decoration REC A & Toilet Paper

The faculty has been settling into REC A for some time now, but the ‘gezelligheid’ in the building isn’t quite there yet. We are happy to announce that this will change soon. We sat down with an architect, employees and other students the last couple of weeks to discuss the decoration of REC A. The plan is being finalised and we can already say a lot of colour will be added to our building. Next to this we have some more great news: the Toilet Paper will return to our toilets!

New Years Drink with the student council

On Thursday January 18th we are organising a New Year’s Drink together with the student council of Social and Behavioural Sciences and the Central Student Council. You are welcome to celebrate the new year with us! So invite all your fellow students and make sure you’ll be there. The drink will take place from 4-7 p.m. in the REC-A hall. For more information visit the Facebook event.

Questions or complaints?

If you have any questions, complaints or do you simply want to have coffee with us, send us an email at fsr-fdr@uva.nl or send us a message on Facebook.

Anna zegt:

Cool!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.