SR

Vacature: student-lid klachtencommissie

Studentenraad

Iets voor jou?

De Centrale Studentenraad zoekt een lid en plaatsvervangend lid voor de Klachtencommissie van de UvA. 

De Klachtencommissie heeft tot taak:

  • het onderzoeken van klachten (dossiers lezen, vragen daaruit destilleren om ter zitting te stellen, reconstructie van het verloop van het conflict), waarbij rekening wordt gehouden met de vertrouwelijkheid van de procedure;
  • het op basis van het klachtenonderzoek adviseren aan het College van Bestuur over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht, als ook over eventueel te nemen maatregelen;
  • het registreren van aard en inhoud van klachten, van de bevindingen van het klachtenonderzoek alsmede van de geadviseerde maatregelen;
  • indien zij dit nodig acht, beleidsaanbevelingen te doen aan het College van Bestuur;
  • indien zij dit nodig acht, advies uitbrengen aan het College van Bestuur om een nader individu overstijgend onderzoek in te stellen.

Zie voor meer informatie de vacature op de UvA-website.