Studentenraad

Verhuizing FMG: Oplossing is in zicht

English follows below Dutch
Verhuizing FMG: oplossing is in zicht
De stuurgroep Roeterseiland waarin o.m. zitting hebben het College van Bestuur en de decanen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) zijn deze week dichter bij een oplossing gekomen voor de huisvesting van de FMG.

De oplossingsrichting wordt gezocht in het betrekken van gebouw N bij de huisvestingsplannen. Dit ten behoeve van de FEB, die nu in gebouw E is gevestigd. Dat zou betekenen dat de FMG volgens planning deze zomer verhuist naar het Roeterseiland, met uitzondering van de psychologen. Deze laatste groep volgt zodra het beoogde onderkomen van de psychologen, gebouw E, is gerenoveerd.

Project Gebouw E vertraagd
Inmiddels is duidelijk geworden dat de de renovatie van gebouw E maximaal zes maanden is vertraagd. De problemen rond de aanbesteding zijn debet aan deze vertraging. Daarom heeft de stuurgroep besloten om de verhuizing van de psychologen uit te stellen. In eerste instantie was het de bedoeling om de gehele FMG te huisvesten in gebouw B/C, maar al snel bleek dat de faculteit daar niet in zijn geheel in past. Omdat de FMG er veel waarde aan hecht dat de medewerkers van de faculteit dicht bij elkaar, en op een herkenbare en adequate wijze worden gehuisvest, is gebouw E bij de plannen betrokken, het huidige onderkomen van de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde.

Economen naar gebouw N
Voor de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde is de verhuizing naar gebouw N een mogelijke optie. Dit gebouw is immers gesitueerd naast gebouw M, de thuisbasis van de Amsterdam Business School. HuisvestingsOntwikkeling laat op dit moment onderzoeken of gebouw N zodanig kan worden gerenoveerd dat de economen er op een goede manier kunnen worden gehuisvest. Dat onderzoek neemt ongeveer twee à drie weken in beslag.
FMG relocation: solution in sight
This week, the Roeterseiland Steering Committee, whose members include the Executive Board and the deans of the faculties of Social & Behavioural Sciences (FMG) and Economics & Business (FEB), came another step closer to finding a solution for the accommodation of the FMG.The objective was to find a way to expand the accommodation plan to include building N as a location for the FEB, which is currently housed in building E. This solution would put the entire FMG with the exception of the Psychology Department on schedule to move to Roeterseiland this summer. Psychology would then follow as soon as the renovation of their designated premises at building E is finished.

Building E project delayed
It has now been ascertained that the renovation of building E has incurred a delay of six months at the most. This is due to problems connected with the tender process. The steering committee has therefore decided to postpone the relocation of the Psychology Department. Initially, building B/C had been designated to house the entire FMG, but it quickly became apparent that the space was insufficient. Because the FMG is keen to keep all faculty staff in close proximity to each other, and in a location commensurate with the faculty’s identity and needs, it has been decided to expand plans for the FMG premises to building E, where the FEB is currently located.

Economists to building N
One possibility for housing the FEB is building N. This building has the advantage of being situated next door to building M, the home of the Amsterdam Business School. Real Estate Development is currently assessing whether building N can be renovated so as to provide suitable accommodation for the FEB. This assessment should take two to three weeks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.