Studentenraad

Verkenningsrapport virtual Department Physics & Astronomy

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven en reflecteert niet de raadsmening van de FSR-FNWI over de besproken punten.

Sinds 17 februari is het ‘draft’ verkenningsrapport voor onderwijs van het domein Physics en Astronomy (P&A) openbaar. Hierin worden de conclusies van de commissie uiteengezet en aan de gemeenschap opengesteld voor commentaar. Na afweging van de geleverde input gaat een aangepaste versie als advies naar het Kernteam. Dit is niet de eerste verkenningscommissie die haar werkzaamheden afrondt, maar wel de eerste waarin een FSR raadslid actief was. Het rapport bevat enkele discutabele punten welke het noodzakelijk maken om aan te geven dat het een advies betreft en niet een uiteenzetting van beleid. Voor geïnteresseerden is het gehele rapport hier te vinden.

De verkenningscommissie voor P&A is lichtelijk anders dan andere verkenningscommissies, omdat deze commissie niet heeft gekeken naar de wenselijkheid van samenwerking, aangezien deze samenwerkingen al meerdere jaren aan de gang is, maar naar hoe we deze samenwerking beter kunnen uitwerken. Hiervoor is onder andere gekeken naar Natuurkunde vakken voor aan Natuurkunde gerelateerde studies (MNW, SBI) welke aan de VU worden gegeven en de wenselijkheid van een Numerus Fixus voor de Bachelor. Hieronder zijn twee punten uitgelicht, waarvan ik denk dat ze voor de hele faculteit interessant kunnen zijn.

5.1 Invoering Engelstalige Bachelor Physics and Astronomy:
Zoals vele verkenningscommissies hebben ook wij ons gebogen over Engelstaligheid in de bachelor. Wij concludeerden dat een Engelstalige bachelor in de groeiende internationale arbeidsmarkt en het bijna geheel Engelstalige academische veld, onze studenten een voorsprong geeft op alumni van niet Engelstalige studies. Hierbij komt dat deze overstap gepaard zou moeten gaan met meer mogelijkheden voor studenten om hun (academisch) Engels te verbeteren. Deze verbetering van de Engelse vaardigheden van onze studenten wordt veel sterker wanneer ook buitenlandse studenten op de faculteit afkomen en er op de wandelgangen Engels wordt gesproken. Gevaren zijn er ook, maar wij als verkenningscommissie adviseren om naar een veelal Engelstalige bachelor te gaan, met tenminste in het eerste jaar de mogelijkheid voor studenten om Nederlandstalige werkcolleges te volgen.

5.5.2 Toelatingseisen MSc

Sinds de wetswijziging Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs mogen master opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen aan studenten. Bij onze faculteit zijn deze afgelopen jaar aangenomen bij Biological Sciences en Biomedical Sciences. Bij de verkenningscommissie zat ook Sera Markoff, de programme director van de MSc Astronomy & Astrophysics (A&A). Zij gaf aan dat zij geregeld kampt met problemen van enkele studenten die enorm uitlopen bij hun masterscriptie, of de studie helemaal niet afmaken. Na overleg met betrokkenen adviseert de verkenningscommissie deswege om voor A&A additionele eisen te stellen, waaronder tenminste de duur van de bachlor studie en de duur van de masterscriptie wordt meegenomen, en mogelijk het cijfergemiddelde. Hierbij is het belangrijk dat mensen die niet aan de eisen voldoen door middel van een motivatiebrief en/of gesprek toelichting omtrent hun situatie kunnen geven.

Ik maak van deze blog gebruik om aan te geven dat ik persoonlijk niet voor het invoeren van additionele toelatingseisen voor reguliere masters ben, aangezien ik geloof dat een bachelor diploma voldoende zou moeten zijn. Wanneer dit diploma niet toereikend is zou je naar mijn mening het bachelor onderwijs moet aanpassen. Deze discussie is nog hevig aan de gang, maar wordt momenteel bijna alleen gehouden door docenten, beleidsmedewerkers en gedreven studenten die over het algemeen geen last zullen ondervinden door invoering van deze additionele eisen.

Als je wilt reageren op deze blog kan dat op onze website of door te mailen naar zazo.meijs@studentenraad.nl

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven en reflecteert niet de raadsmening van de FSR-FNWI over de besproken punten.

Zazo zegt:

De link voor het verkenningsrapport werkt niet, als je hem wil downloaden kopieer dan dit in je adres balk:

iop.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/institute-of-physics/vdpa/draft-report-ece-physics-and-astronomy-2015-02-12.docx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.