Studentenraad

Vind je het moeilijk dat je studieplek je kamer is? - Trouble with your study place being your room?

*English below*

Huidige situatie

Als gevolg van corona maatregelen zijn de bibliotheken op dit moment pas na nadere updates van de overheid beschikbaar voor gebruik als studieplekken. Vrijgesteld van deze regel zijn ‘kwetsbare studenten’ voor wie de UvA studieplekken ter beschikking stelt.

 

Wie komt er in aanmerking?

De UvA stelt dat je een ‘kwetsbare student’ bent als je niet thuis kunt studeren (vanwege medische of lichamelijke redenen) of als je studievertraging dreigt op te lopen.

 

Hoe registreer ik me als ‘kwetsbare student’?

Om als kwetsbare student toegang te krijgen tot de bibliotheek, neem je contact op met een studieadviseur of een studentendecaan. Zij kunnen je helpen bij het beoordelen van jouw persoonlijke situatie en kunnen een verzoek indienen bij de bibliotheek. Als jouw situatie urgent is, kun jij ook rechtstreeks contact opnemen met de bibliotheek via ‘vraag het de bibliotheek‘.

 

_____________________________________________________________________________

Current Situation

Following corona measures, the libraries are currently not available to be used as study spaces until further updates from the government. Exempted from this rule are ‘vulnerable students‘ for whom the UvA provides study spaces.

 

Who is eligible?

The UvA states that you are a  ‘vulnerable student’ if  you cannot study at home (due to medical or physical reasons) or you are in danger of getting behind in your studies.

 

How do I register as a ‘vulnerable student‘?

In order to get access to the library as a vulnerable student, contact a study adviser or a student counsellor. They can help you to assess your personal situation and may submit a request to the library. If your situation is urgent you can also contact the library directly through ‘ask the library‘.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.