SR

Studentenraad

Wat hebben wij gedaan in het eerste semester?

 

– Studieplaatsen: We hebben het CvB gewezen op de behoefte voor meer studieplekken, met name tijdens de examenweken. De mogelijkheid om meer klaslokalen open te stellen voor algemeen gebruik wordt onderzocht.
– Universiteitsbegroting: in een grote organisatie zoals de UvA gaat er veel geld om. Elk jaar controleert de Centrale Studentenraad hoe dit geld wordt uitgegeven ten behoeve van het onderwijs en in het belang van de studentengemeenschap. Deze uitgebreide periode met veel discussie met de financiële afdeling en facultaire studentenraden werd eind 2017 afgesloten met onze instemmende stem.
– Taalbeleid: we zijn actief op zoek naar een taalbeleid waarin niet-Nederlands sprekende studenten niet langer worden uitgesloten van bepaalde delen van de universiteit, en we zijn blij om te zien dat daar vooruitgang wordt geboekt.
-Allocatiemodel: het allocatiemodel, waarin wordt gedefinieerd hoe de financiën van de universiteit worden verdeeld tussen faculteiten, moet om de paar jaar worden herschreven en herzien. We zijn nu het nieuwe toewijzingsmodel aan het verwerken.
– Verkiezingen: we hebben een nieuw plan van aanpak gemaakt voor de verkiezingen voor de studentenraad, waarin de faculteiten en studieverenigingen een grotere rol gaan spelen. Op deze manier hopen we meer studenten te kunnen bereiken en de opkomstcijfers te verhogen!


What are some of the things we’ve been busy with the last couple of months?

– Study places: We emphasized to the Executive Board the need for more study places, in particular during the exam weeks. The possibility of more classrooms being opened for general use is being examined.
– University budget: in a big organisation such as the UvA, a lot of money is involved. Every year the Central Student Council checks if all this money is being spent in the benefit of education and in the interest of the student community. This extensive period with a lot of discussion with the finance department and faculty students councils concluded end 2017 with our consenting vote.
– Language policy: We’re actively pushing for a language policy in which non-Dutch speaking students are no longer excluded from certain parts of the university, and we’re happy to see that progress is being made there.
-Allocation model: The allocation model, in which is defined how the finances of the university is being distributed between faculties, has to be rewritten and reviewed every couple of years. We are now processing the new allocation model.
– Elections: We have made a new plan of approach for the student council elections, in which the faculties and study associations will play a greater role. In this way we hope to be able to reach more students and raise the attendance figures!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.