Studentenraad

De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid heeft een bewogen jaar gehad.

Al in de zomervakantie begonnen de eerste onderhandelingen met de Rector Magnificus en de Ondernemingsraad over de benoemingsprocedure van de nieuwe decaan. Nooit eerder is er een procedure gevolgd waarin de medezeggenschap in deze mate betrokken werd. De FSR heeft met meerdere bijeenkomsten alle wensen van studenten op kunnen nemen in de profielschets, aan de hand waarvan uiteindelijk de sollicitatiegesprekken met de kandidaat-decanen gevoerd zijn. Na veel overleg tussen de adviescommissie, de sollicitatiecommissie en de medezeggenschapsraden is uiteindelijk besloten dat André Nollkaemper, hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de UvA, Edgar du Perron mag opvolgen.
Daarnaast zijn de eerste stappen in de richting van een faculteitsraad gezet, waarin de medezeggenschap van de Studentenraad en Ondernemingsraad verenigd zijn. Deze roep vanuit de faculteit bleek lastiger te implementeren dan gedacht. Na veel overleg met de Ondernemingsraad en “UvA Rethink”, de grote democratiseringsbeweging ten tijde van de Maagdenhuisbezetting, is er een vorm ontworpen voor een pilot. Er is besloten dat de Studenten- en Ondernemingsraad niet tot een orgaan zullen versmelten, maar onafhankelijk blijven bestaan en minimaal acht keer in het jaar bijeenkomen in een “Gezamenlijke Vergadering”. Hier worden de onderwerpen besproken die beide geledingen aangaan. Tot nu toe blijkt het experiment een groot succes: door nauw overleg tussen studenten en medewerkers is er meer begrip aan beide kanten, en kunnen de organen vaker de handen ineenslaan waardoor zij sterker staan tegenover het faculteitsbestuur.
Rond de kerstdagen ontvingen wij de bezuinigingsplannen van het faculteitsbestuur, gepresenteerd in een “facultair discussiestuk”. Hierin zijn de plannen weergegeven die het bestuur heeft om het structurele begrotingstekort van vijf miljoen op te lossen. Er wordt al veel over gesproken, maar de echte discussie zal losbarsten als de nieuwe decaan aantreedt.
Daarnaast hebben wij gedurende het hele jaar veel contact met de Centrale Studentenraad (CSR), die het beleid van de UvA op centraal niveau in de gaten houdt. Onze afgevaardigde, die zowel in de FSR als de CSR zit, houdt ons op de hoogte van de zaken die centraal spelen, en geeft onze mening door. Zo praten wij op dit moment mee over zaken als het profileringsfonds (beurzen voor bestuurders van onder andere studieverenigingen), de pilot flexstuderen (de mogelijkheid tot betalen van collegegeld per vak), het allocatiemodel (de verdeling van geld tussen de verschillende faculteiten) en de benoeming van leden van het College van Bestuur en de Rector Magnificus. Ook wordt ook onze mening gevraagd over de catering die de UvA aanbiedt en de opvolger van Blackboard.
Op dit moment is de raad vooral bezig met de Onderwijs- en Examenregeling (OER), die elk jaar opnieuw vastgesteld wordt. Het faculteitsbestuur heeft een aantal voorstellen tot wijziging gedaan, en de raad kan zich niet overal in vinden. Hier wordt veel over gediscussieerd met het faculteitsbestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.