Studentenraad

Welkom op de website van de facultaire studentenraad!

Welkom op de website van de facultaire studentenraad! De huidige raad is onderhand alweer een half jaar hard aan het werk. De facultaire studentenraad zet zich in voor een zo goed mogelijk onderwijsklimaat  voor alle studenten op de FNWI. Ze doet dit door te luisteren naar studenten en aan de hand hiervan adviezen uit te brengen met betrekking tot bijvoorbeeld herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over zaken zoals gender expression op de faculteit, mentale gezondheid en sociale veiligheid.  Ook worden ieder jaar de Onderwijs-en Examenreglementen (OERen) behandeld en goedgekeurd. Deze geven vorm en inhoud aan jouw opleiding, daarom is dit ook een van de sterkste machtsmiddelen van de FSR. De raad wordt dit jaar ook ondersteund door raads-assistenten! Deze ondersteunen de raadsleden in het uitvoeren van hun taken, pakken zelf nieuwe dossiers op en praten mee over het beleid op de faculteit.

Op onze website vertellen wij je over onze functie als raad (zie ook hieronder) en kun je er belangrijke en interessante documenten vinden. Kijk bijvoorbeeld naar ons recentelijk gepubliceerde beleidsplan; de agenda’s, vergaderstukken en notulen van de interne plenaire vergadering (PV); de agenda’s en notulen van de externe bestuurlijke overleggen (BO) en informatie overleggen (IO). Uiteraard zijn ook onze adviezen, reacties en brieven hier te vinden.

Binnen de raad is er een duidelijke structuur, deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB is verantwoordelijk voor het houden van overzicht, houd de agenda en de planning bij en bevordert een goede groepsdynamiek. Daarnaast zijn er drie commissies binnen de raad, de Faciliteiten en Publieke Relaties Commissie (FPC), de Commissie Facultaire OnderwijsZaken (FOZ) en de Commissie Reglementen & Opleidingen (RegO).  Alle leden van de studentenraad, inclusief de raads-assistenten, zijn lid van een van deze drie commissies en houden zich bezig met de betreffende dossiers. Naast de commissies zijn er ook nog een aantal taakgroepen binnen de raad, deze zijn opgericht om gerichte taken uit te voeren die te klein zijn voor een commissie, of maar een gedeelte van het jaar spelen.

De FPC draagt de verantwoordelijkheid over het vergroten van de zichtbaarheid van de raad onder de studenten. Dit wordt gedaan door middel van promotiemateriaal, posters, de sociale media onderhouden en leuke acties organiseren om meer te horen over jullie meningen.  De mening en wensen van de studenten zijn immers van essentieel belang voor het functioneren van de raad. Verder heeft de FPC de verantwoordelijkheid over de dossiers die betrekking hebben tot de faciliteiten binnen de FNWI. Zo zet de commissie zich op het moment in om de wachtrijen voor de studentenpsycholoog te verminderen. Mocht je trouwens behoefte hebben aan mentale hulp, schroom dan niet een afspraak te maken via deze pagina!

De FOZ en RegO zetten zich in voor de studenten door middel van het geven van adviezen met betrekking tot de OERen aan het directieteam. Dit vergt een grote kennis over alle rechten en plichten van de studenten. Verder ondersteunen ze ook de opleidingscommissies (OC’s) door regelmatig met hen in gesprek te gaan. Zo zijn de commissies op het moment bezig de vakevaluaties (die iedereen braaf invult na het afronden van een vak ;)) te verwerken en te publiceren op canvas! Het uiteindelijke doel is om deze in de studiegids te verwerken zodat deze van tevoren leesbaar worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.