Sample

Plenaire vergadering CSR 20 januari 2022

Op 20 januari is de volgende plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam.

Lees dit artikel
Sample

PPLE Alumni Network

In collaboration with the PPLE Study Association AIM, we have presented a proposal on establishing Alumni structures for PPLE graduates. The aim of our proposal is to create an online Alumni network that connects PPLE Alumni and facilitates events with current students.

To do so, a PPLE Alumni Network Board will be installed in October who will be responsible for the creation, maintenance and strengthening of this network. This Board will consist of an AIM Board member, a regular PPLE student/Alumni and a student representative. Read our proposal to find out more about our plan! We are also working on a proposal for a PPLE Alumni coordinator to support this process from the staff-side.

See the proposal here

Lees dit artikel
Sample

De Drie-eenheid van Studentenhulp- The Trinity of Student Welfare 

Heb je problemen met je studievoortgang?

Loop je door persoonlijke omstandigheden studievertraging op?

Heb je last van concentratieproblemen, stress of depressieve gevoelens?

Lees hoe u contact kunt opnemen met studieadviseurs, studentendecaan en studentenpsychologen!

_____________________________________________________________________________

Are you facing problems with your academic progress?

Are you facing study delays due to personal circumstances?

Are you struggling with your mental health ?

Find out how to get in contact with studyadvisors, student councillors and student psychologists.

Lees dit artikel
Sample

De Centrale Studentenraad zoekt een lid en plaatsvervangend lid voor de Klachtencommissie van de UvA. 

(Zie voor meer informatie de vacature op de UvA-website.)

De Klachtencommissie heeft tot taak:

  • het onderzoeken van klachten (dossiers lezen, vragen daaruit destilleren om ter zitting te stellen, reconstructie van het verloop van het conflict), waarbij rekening wordt gehouden met de vertrouwelijkheid van de procedure;
  • het op basis van het klachtenonderzoek adviseren aan het College van Bestuur over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht, als ook over eventueel te nemen maatregelen;
  • het registreren van aard en inhoud van klachten, van de bevindingen van het klachtenonderzoek alsmede van de geadviseerde maatregelen;
  • indien zij dit nodig acht, beleidsaanbevelingen te doen aan het College van Bestuur;
  • indien zij dit nodig acht, advies uitbrengen aan het College van Bestuur om een nader individu overstijgend onderzoek in te stellen.

Profiel voor het student-lid:

  • is ingeschreven als student aan de Universiteit van Amsterdam;
  • is beschikbaar voor een periode van twee jaar;
  • heeft aantoonbare beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
  • kan omgaan met vertrouwelijke gegevens en vertrouwelijke informatie;
  • heeft interesse in klachtenvoorzieningen, -regelingen;
Lees dit artikel
Sample

Wat hebben wij gedaan in het eerste semester?

Waar zijn we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest?

 

Lees dit artikel
Sample

Meldpunt Tentamenbeleid
http://meldpunt-tentamenbeleid.nl/
Is je toegang onterecht geweigerd tot een tentamen, waren er te weinig tentamens afgedrukt, heb je recht op extra tijd en heb je dat niet gekregen, of heb je het idee dat je rechten bij je tentamen op een andere manier zijn geschonden? Vul dan dit formulier in, dan kan er werk van worden gemaakt!
Let op: voor inhoudelijke klachten over het vak / het tentamen kun je het beste terecht bij je Opleidingscommissie of je Examencommissie.
—-
Examination Policy Hotline
http://meldpunt-tentamenbeleid.nl/
Have you unfairly been denied access to your exam, was there a too little number of printed exams available, are you entitled to a time extension which you didn’t get, or are you of the opinion your rights at your exam have been violated otherwise? Then fill out this form so the student council can follow up on this!
Note: for content related complaints regarding your course / your exam, it’s best to contact your Opleidingscommissie (Programme Committee) or your Examencommissie (Examinations Board).

Lees dit artikel
Sample

Vacature Raadsassistent / Job Opening Councilassistant

English follows Dutch.

De CSR (Centrale Studentenraad) is op zoek naar een raadsassistent die ons tot september 2018 kan ondersteunen en zich wil inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en de faciliteiten op de UvA.

LET OP! De einddatum is verlengd naar 27 september. TAKE NOTICE! The end date has been postponed to the 27th of september.

Lees dit artikel
Sample

Studenten UvA roepen op tot boycotten landelijke koepel universiteiten

Naar aanleiding van de benoeming van Pieter Duisenberg als nieuwe voorzitter van de VSNU roept de Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de UvA op om uit deze koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten te stappen. In zijn jaren als onderwijswoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer heeft Duisenberg zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over de gang van zaken op de UvA en beleidsvoorstellen gedaan die de UvA ernstig benadelen. CSR-voorzitter Alex Tess Rutten: “Deze uitlatingen geven de CSR niet het vertrouwen dat Duisenberg, en daarmee de VSNU, voor de belangen van de UvA op zal komen in de landelijke politiek.”

Lees dit artikel
Sample

Studentenraadsverkiezingen 10-16 mei / Student Council Elections 10-16 May


Van woensdag 10 mei tot dinsdag 16 mei kunnen alle studenten van de Universiteit van Amsterdam stemmen op hun vertegenwoordiging in de studentenraad.

From Wednesday 10th of May until Tuesday 16th of May all students of the University of Amsterdam can vote for their representation in the Student Council.

Lees dit artikel
Sample

Studenten gezocht voor de klachtencommissie.

VACATURE

De CSR zoekt naar één student die namens de studenten plaats wil nemen in de officiële klachtencommissie van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Numerus Fixus

Steeds meer opleidingen overwegen een Numerus Fixus. Dit betekent dat voor steeds meer studies studenten de decentrale selectie moeten doorlopen om te worden aangenomen. De CSR maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van de universiteit. Is dat terecht of is dit de ideale manier om goede en gemotiveerde studenten aan te trekken?

Lees dit artikel
Sample

Vakevaluaties

Je kent ze wel; die formulieren die je aan het einde van je tentamen nog even invult of langzaam verdwijnen in je mailbox. Vakevaluaties. De uitkomsten van deze evaluaties worden besproken door je opleidingscommissie en gebruikt om het curriculum te verbeteren. Tegenwoordig vind je bij sommige vakken ook een evaluatierapport op blackboard. Wat vind jij van dit type evaluaties? Geef je mening!

Lees dit artikel
Sample

VACATURE STUDENT-LID CENTRAAL STEMBUREAU UVA

VERLENGD TOT 27 APRIL

Draag jij de medezeggenschap een warm hart toe?! Wil jij er komende paar jaar op toezien dat de verkiezingen van de ondernemingsraden en de studentenraden van de Universiteit van Amsterdam (UvA) democratische, eerlijk en ordelijk verlopen (en wil je stiekem ook gewoon als één van de eersten de verkiezingsuitslag weten?)

Solliciteer dan voor de functie student-lid van het Centraal Stem Bureau (CSB) van de Universiteit van Amsterdam. Het CSB vervult een onafhankelijke positie ten opzichte van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Verengelsing van het onderwijs / Anglicisation of education

Vanaf volgende studiejaar beginnen 16 bachelor opleidingen met een Engelse voertaal binnen de opleiding. Op het moment worden ruim 80 procent van de masteropleidingen al in het Engels aangeboden. De universiteit wordt steeds internationaler. Is dit een goede ontwikkeling of is het beter als we in het Nederlands les krijgen?

Click for English

Lees dit artikel
Sample

Visie op onderwijs / Vision on education

Verengelsing, arbeidsmarktperspectief, masterselectie: heb jij een sterke mening over het onderwijs aan de UvA? Heb jij visie en wil je graag input leveren waar de UvA over 5 jaar moet staan met haar onderwijs? Dan is dit nu het juiste moment: de onderwijsvisie wordt herzien.

Click here for English

Lees dit artikel
Sample

Wat vind jij van het BSA? / What do you think about your BSA?

De CSR vraagt zich af wat jij van het Bindend Studieadvies (BSA) vindt. Is dit een goede stok achter de deur om studenten aan het studeren te krijgen? Of is het een schoolse maatregel? En ga je er eigenlijk wel harder van studeren? Heb je nog wel genoeg tijd voor je bijbaan, bestuursfunctie of vrijwilligerswerk?


The CSR is interested in your opinion about Bindend Studieadvies (BSA). Is this measure a positive way to make students study? Or is it something that would be more in place on a high school? An more importantly; does it even work? Are students studying harder now that this measure is in place? Do you even have enough time for a job, being a member of a board or doing volunteer work?

Lees dit artikel
Sample

Verbeter jouw universiteit! Kom bij de studentenraad.

Click for English

Wil jij de UvA verbeteren? Wil je meedenken over onderwijs, catering, de begroting en nog veel meer onderwerpen? Wil je in discussie met de decaan of de rector? Stel je dan kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen. Meer informatie vind je op onze nieuwe website: uvaverkiezingen.nl

Lees dit artikel
Sample

Het Senaat

Één van de uitkomsten van het referendum is de instelling van het senaat: een plek waar de academische gemeenschap met zichzelf in gesprek kan. Een groep van rond de 60 mensen uit allerlei verschillende hoeken van de UvA gaat met elkaar praten over de grote vraagstukken zoals: hoe zorgen we dat onderwijs meer gewaardeerd wordt op de UvA? Hoe blijven opleidingen toegankelijk? Hoe verhoudt de universiteit zich tot de maatschappij en de stad Amsterdam? De CSR denkt na over de samenstelling en taken van het senaat. Ideeën hierover? Laat het ons weten!

Lees dit artikel
Sample

Flexstuderen / Flex-studying

Vanaf volgend jaar is het voor sommige opleidingen mogelijk om te betalen per studiepunt in plaats van een heel collegejaar. Lees hier meer over de pilot flexstuderen.

Click for English

 

Lees dit artikel
Sample

UvA-VU: nieuwe bètasamenwerking?

Er zijn nieuwe plannen voor samenwerking tussen te bètafaculteiten van de UvA en de VU. De Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraad van de FNWI proberen ervoor te zorgen dat de onderwijskant niet onderbelicht wordt.

Lees dit artikel
Sample

Tevreden over de nieuwe cateraar?

Het kan je niet ontgaan zijn; er is een nieuwe cateraar op de UvA. Het eten, de inrichting, de prijzen, alles is anders. Op enjoytoday.amsterdam vind je meer informatie over de catering. De CSR probeert een oogje in het zeil te houden. Heb je een mening? Laat het ons weten!

Lees dit artikel
Sample

Uitslagen Referendum Democratisering en Decentralisering

Op woensdag 25 januari werden de uitslagen van het D&D-referendum gepresenteerd. Behalve een duidelijke voorkeur voor invoering van een charter en een senaat waren de uitslagen niet helemaal eenduidig. Lees hier meer over de uitkomsten en wat de CSR hiermee gaat doen.  Je kunt de uitgebreide resultaten (ook uitgesplitst naar oa faculteit, opleiding of type werknemer) vinden via democratisering.uva.nl.

 

Lees dit artikel
Sample

Evaluatie studiesucces

Herkansingen in de zomer, betere studiebegeleiding, semesterindeling 8-8- 4: de 20 aanbevelingen om studenten succesvoller te laten studeren worden geëvalueerd. Dat geeft ruimte voor andere ideeën over onderwijs. De volledige evaluatie vind je hier: Rapport evaluatie studiesucces 2017

Lees dit artikel
Sample

A video explaining the referendum

A video has been created to explain what the referendum of democratization & decentralization is about! 🙂 Check it out here:

 

Lees dit artikel
Sample

D&D Referendum

Dear students,

Between the 23rd of November and the 11th of December we all have a great chance to make a contribution to the structure of our University. The so-called Democratisation and Decentralisation (D&D) referendum is taking place …

 

Lees dit artikel
Sample

The FSR FEB is looking for a new secretary!

Currently we are looking for a new Secretary to support our council. The main task of the Secretary is to manage the administrative duties (writing minutes, arranging rooms, and checking daily mail). You will get to work with an enthusiastic group of young and motivated students who are actively involved in improving UvA’s faculty of Economics and Business.

Lees dit artikel
Sample

CSR dankbaar voor rapport Diversiteit

Vanmorgen presenteerde de Commissie Diversiteit haar rapport. De CSR was erbij en is de commissie dankbaar en ziet het rapport als een goede basis voor een toekomstig diversiteitsbeleid.

—————————————————————————————————–

Early this morning the diversity commission presented their report. The CSR was there this morning and wants to thank the commission and all those involved for the report, which the council sees as a solid foundation for future diversity policy making.

Lees dit artikel
Sample

De nieuwe FSR van de Faculteit der Geesteswetenschappen

De nieuwe FSR-FGw voor studiejaar 2016-2017 is aangesteld: de raadsleden voor dit jaar zullen zich bezig houden met verschillende dossiers die spelen op de Faculteit der Geesteswetenschappen, maar die ook UvA breed spelen. Ben jij benieuwd wie er in de Facultaire Studentenraad zitten? Kijk dan snel verder!

Lees dit artikel
Sample

Functiebeperkingen op de UvA

Vorige week bleek opnieuw dat de UvA heel slecht scoort op toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Dat vindt de CSR een groot probleem en gaat er mee aan de slag.

Lees dit artikel
Sample

Voorinvesteringen

Iedereen zit er natuurlijk over in dat hun studiefinanciering is afgeschaft. Zeker omdat die beloofde investeringen in onderwijs die ervoor terug zouden komen veel te laat komen voor ons, de vroege slachtoffers van Jet B’s beleid. Daarom heeft Jet in al haar gulheid universiteiten opgedragen wat extra van hun eigen geld uit te trekken dat vast naar universiteiten gaat.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad 2016-2017

Ben jij benieuwd wie de nieuwe leden zijn van de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid? Kijk snel verder!

Lees dit artikel
Sample

Het CvB-uurtje

Kritische vragen voor het bestuur? Of gewoon benieuwd wat voor mensen onze universiteit besturen? Elke donderdag van 13.00 tot 14.00: het CvB-uurtje (voorheen het ‘academisch uurtje’). De locatie wisselt. Deze week, op de 22e, kan je babbelen met Geert ten Dam bij de B/C ingang van de REC.

Lees dit artikel
Sample

Videocolleges. Bewaren en beschikbaar maken of niet?

De CSR is bezig met de vraag wat er moet gebeuren met alle colleges die worden opgenomen, maar slechts een keer gebruikt worden. Moeten die hergebruikt worden? Of beschikbaar gemaakt worden voor alle studenten? Of zelfs voor het hele land? Heb jij daar een mening over? Laat het ons weten.

Lees dit artikel
Sample

Feedback Sessions commissie Diversiteit

Voordat de commissie Diversiteit haar rapport presenteert overlegt zij graag nog eens met wie dit onderwerp aan het hart gaat. Heb je iets te melden over diversiteit? Ervaar je zelf uitsluiting? Kom naar de feedback sessions!

Lees dit artikel
Sample

Vacancy: Student-assistant Course Evaluations

Since two years we are organizing a new form of course evaluations. On top of the evaluation forms, we arrange evaluation meetings where students interact with coordinators in order to improve the quality of the course.

Apply before Monday the 20th of June 23:59 by sending your CV and motivation letter (max. 400 words) to fsr.feb@gmail.com and courseevaluations.feb.uva@gmail.com.

 

Lees dit artikel
Sample

Toezichthouders gezocht

Nu de huidige Raad van Toezicht zijn posities vrijstelt, is het zaak er gezocht wordt naar nieuwe leden. Hiervan zal een profielschets opgesteld moeten worden, waar de CSR bij betrokken wordt. Hiertoe gaan wij zelf een profielschets opstellen, waarbij jouw hulp zeer welkom is! De profielschets wordt gebruikt als kader op basis waarvan nieuwe leden gevonden worden. Heb jij ideeën over hoe dit eruit moet zijn en welke eigenschappen een lid van de RvT moet bezitten? Stuur je suggesties dan naar csr@uva.nl, of laat een reactie achter in de commentsectie.

Lees dit artikel
Sample

Studieplekken, waarom zijn ze er toch soms niet?

Het is een hardnekkig probleem; het schrijnend tekort aan studieplekken op de UvA. Zijn er gewoon te weinig studieplekken? Of studeren studenten steeds meer op de campus? In ieder geval houdt de UB een ratio van 1 studieplek op 10 studenten aan, de faculteiten hebben daarnaast ook zelf studieplekken bijvoorbeeld in de gangen van REC B/C. Er zijn ook uitzonderingsgevallen, de studie PPLE  bijvoorbeeld heeft voor iedere student een eigen studieplek.
Voor de studieplekken van de UB betaalt jouw faculteit aankomend jaar 259,81 euro per student. Die prijs stijgt ieder jaar, omdat de vierkante meterprijs die de UvA doorberekend aan de UB ook stijgt. Relatief gezien gaan de faculteiten dus meer betalen voor studieplekken. Je zou denken dat het creëren van studieplekken niet heel ingewikkeld hoeft te zijn: een tafel, een stoel en een stopcontact. Maar een studieplek op een gang zonder daglicht zou misschien niet mogen meetellen als volwaardige studieplek. En studeert het net zo fijn in en leegstaande werkgroepzaal als in het LLB? De CSR zet zich onverminderd in om zoveel mogelijk studieplekken beschikbaar te maken. Heb je tips of klachten? Reageer op de site of mail naar csr@uva.nl.

Lees dit artikel
Sample

Woon een cirkeldiscussie van de commissie diversiteit bij

Het gaat er bij diversiteit om dat het onderwijs en de onderwijservaring beter worden. Met dit op het oog is de commissie Diversiteit op zoek naar studenten om zich uit te spreken over diversiteit. In de door de commissie georganiseerde cirkeldiscussie krijgen alle studenten een kans hun opvattingen, ervaringen en voorstellen omtrent het thema in een veilige omgeving te bespreken. Kom naar de eerstvolgende cirkeldiscussie vanmiddag van 17:00 tot 18:30 in REC B1.02, of lees hier verder.

Lees dit artikel
Sample

Meld je nu aan voor allocatiemodeldiscussies!

Het allocatiemodel gaat na veel klachten en allerlei beloften eindelijk op de schop. Wil jij hierover meepraten? Dat kan! Woon één van de thema-discussies bij, of stuur zelf voorstellen op. Ga direct naar allocatie.uva.nl of lees verder.

Lees dit artikel
Sample

Agenda GV 10 juni

Vrijdag 10 juni 2016 zal de GV van 10:00 tot 12:00 vergaderen in het Universiteitstheater 1.01A. Onderaan zijn de bijlagen en de agenda te vinden, en een uitleg op de agenda punten volgt hier:

1) Kaderbrief 2017.

Op 10 juni zal de GV een besluit moeten nemen over de kaderbrief om het instemmingstermijn te kunnen halen. Als er nog aanvullende punten zijn is daar ruimte voor, maar de eerder genoemde punten staan in de bijlage

2) Binnenstadscampus.

Op de afgelopen GOV is gesproken over de binnenstadscampus en de manier waarop de academische gemeenschap en de medezeggenschap betrokken moet worden bij de plannen van voornamelijk de nieuwe UB. Hierover is een conceptbrief geschreven en die zal besproken worden. Deze brief is echter nog niet binnen en zal zo snel mogelijk naar iedereen verstuurd worden.

3) Samenwerking met de Raden van Toezicht.
Afgelopen GV is besloten de RvT de agenderen voor deze vergadering. Bijgevoegd is een groot aantal stukken te vinden die betrekking hebben op de situatie waar we nu in zitten. Ook is, zoals verzocht op de vorige GV, een lijst met bespreekpunten opgesteld. Als er nog aanvullende stukken of bespreekpunten zijn kan dat altijd aangegeven worden.

Lees dit artikel
Sample

Kaderbrief 2017 in Tha House

Beste student,

Inmiddels heeft de Centrale Studentenraad de conceptversie van de kaderbrief ontvangen. Dit document omvat het financiele plan voor het komende jaar, en vormt het beginsel voor de begroting. Het is hiermee één van de belangrijkste documenten van het jaar, en wij hebben er (samen met de Centrale Ondernemingsraad, COR) instemmingsrecht op. Bij de vorige kaderbrief hebben we weten te regelen dat het nominaal +1 beleid uit het allocatiemodel gehaald werd, dus er is ook wel wat mee te bereiken. Op het moment zijn we vooral geinteresseerd in wat jij hier veranderd zou willen hebben. Mail het ons naar csr@uva.nl, of reageer in de commentsectie!

Lees dit artikel
Sample

Evaluatie UvA-HvA

Sinds 2003 worden de hogeschool en de Universiteit van Amsterdam bestuurd door een gezamenlijk college. Dit is indertijd besloten om het makkelijker te maken om samen onderwijs te geven, om de doorstroom te verbeteren en om diensten gezamenlijk en de dus goedkoper aan te kunnen bieden. Het is nu bijna 13 jaar later en de doorstroom tussen de HvA en de UvA is kleiner dan die tussen de HvA en de VU. Verder wordt er slechts een handjevol vakken samen aangeboden. Samenwerking heeft ook positieve kanten: er kan geld bespaard worden op ondersteuning, dat je kan investeren in onderwijs en onderzoek, maar hier wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. Om deze redenen zal er de komende maanden een evaluatie plaatsvinden waarin onderzocht moet worden of de nadelen van onze verbinding opwegen tegen de enkele voordelen. Als blijkt dat samenwerking niet werkt, wordt er niet geschroomd om de UvA weer een eigen College van Bestuur te geven dat beslissingen kan maken die passen bij de instelling waar het verantwoordelijkheid voor draagt.

Lees dit artikel
Sample

Ken uw bestuurder: Atzo Nicolaï

De afgelopen tijd heeft de CSR in verband met de benoeming van de nieuwe rector veel contact met de Raad van Toezicht (RvT), maar veel studenten hebben geen idee wie de RvT-leden zijn. Daarom introduceren wij nu: Atzo Nicolaï.

Atzo Nicolaï (1960) is voorzitter van de RvT van de UvA. Hij maakt dus niet zelf beleid maar controleert het CvB. Atzo Nicolaï heeft een indrukwekkend cv, maar was op zijn middelbare school nog geen hoogvlieger. Hij bleef zelfs twee keer zitten. Hij studeerde Politicologie en Rechten aan de VU. Na zijn studie werkte hij voor verschillende ministeries tot hij in 1998 als VVD-lid in de Tweede Kamer kwam. Hij was Straatsecretaris voor Europese Zaken ten tijde van het referendum over de Europese Grondwet, daarna was hij minister voor Koninkrijksrelaties. Sinds 2011 is Nicolaï directeur van chemiebedrijf DSM Nederland. Naast lid de RvT van de UvA is hij lid van het bestuur van de Vogelbescherming, de Bachvereniging en werkgeversorganisatie VNO-NCW, tevens vervult hij functies voor het Conservatorium Amsterdam, het Bonnefantenmuseum en Chemelot Venture Fund. Wil je net zo’n uitgebreid succesvolle carrière als Nicolaï? Hij heeft nog wel een tip: “Kijk waar je gedrevenheid zit en volg dat tot grote hoogte. Ik heb zelf altijd gevolgd waar ik heel veel zin in had en wanneer dat niet meer zo was, ben ik wat anders gaan doen.”

Lees dit artikel
Sample

Denktank duurzaamheid 19 mei

De CSR is bezig centraal beleid te ontwikkelen op duurzaamheid. Het plan is om te zorgen voor minder uitstoot, minder elektriciteitsverbruik, zuinigere gebouwen (idealiter klimaatneutraal), hogere bewustwording onder studenten en medewerkers (alleen dan werkt het om gescheiden afvalbakken neer te zetten), meer onderwijs en onderzoek dat zich bezighoudt met thema. Dit alles wordt uitgewerkt in een rapport dat nog gemaakt wordt, maar in de tussentijd zijn wij benieuwd wat studenten vinden, en wat we over het hoofd zien. Praat dus met ons mee tijdens de denktank Duurzaamheid op donderdag 19 mei, om 18:00 in de Oudemanhuispoort C2.23!

Lees dit artikel
Sample

De voorinvesteringen: het wisselgeld voor jouw stufi

Nu de studiefinanciering is afgeschaft, heeft de minister de universiteiten geëist een specifiek bedrag aan de verbetering van het onderwijs uit te geven. Bij de UvA is dat 4 miljoen, hetgeen verdeeld wordt over de faculteiten naar rato van de studenten. Heb jij een idee over hoe het aan jouw faculteit besteed moet worden? Neem dan contact op met de facultaire studentenraad, te vinden op studentenraad.nl, of lees meer op de site.

Lees dit artikel
Sample

Hoe wordt de UvA zo divers als haar thuisstad

Steeds meer universiteiten voeren een diversiteitsbeleid. Op het moment is de CSR in gesprek met het College van Bestuur over het vormgeven van diversiteitsbeleid. Heb jij ideeën over hoe het diversiteitsbeleid aan de UvA moet zijn?

English:

More and more universities are introducing diversity policies. At the moment, the CSR is negotiation with the Board (CvB) on designing the diversity policy. Do you have an opinion on what the diversity policy at th UvA should look like? Please contact iris.kooreman@studentenraad.nl of the CSR or read further on our website  – and comment in the comment section.

Lees dit artikel
Sample

Cartoontentoonstelling Studeren met een functiebeperking

Op de UvA studeren ongeveer drieduizend studenten die hebben aangegeven een chronische ziekte of functiebeperking te hebben. Van iedere tien studenten die je op de UvA tegenkomt, valt er één onder deze categorie. Toch wordt er vaak niet open over gesproken en is er weinig bewustzijn. Veel mensen weten niet wat de handicap inhoudt of hoe ze daarop moeten reageren. Met deze tentoonstelling wil de Centrale Studentenraad (CSR) de dialoog over studeren met een functiebeperking aanwakkeren.

Lees dit artikel
Sample

Criteria voor draagvlakadviezen Voorzitter en Rector Magnificus

De CSR heeft criteria opgesteld waaraan de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur moet voldoen om positief te kunnen adviseren. De draagvlakgesprekken met de beoogde kandidaten zijn weliswaar vertrouwelijk, maar wij kunnen wel deze criteria openbaar maken.

Lees dit artikel
Sample

Draagvlakbijeenkomst over nieuwe Collegeleden

Aanstaande maandag (21 maart) houdt de CSR een draagvlakbijeenkomst om met studenten te praten over wat wij willen van de te komen bestuurders. Wil jij hier dus iets over zeggen, kom dan maandag om 17:00 naar de Doelenzaal in de UB aan het Singel.

Lees dit artikel
Sample

Kieskompas bij de verkiezingen?

In de CSR wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is een kieskompas te introduceren voor de verkiezingen voor de medezeggenschap in mei. Het is belangrijk dat hierbij goed rekening gehouden wordt met de invloed die dit op de partijen heeft, om te voorkomen dat bepaalde groepen benadeeld worden. Daartegenover staat dat het er voor kan zorgen dat meer mensen betrokken raken in studentenpolitiek en –belangen. Heb jij een mening over dit plan? Mail dan naar csr@uva.nl, of comment hieronder.

English:
We are currently looking into the possibility of creating an electoral compass (dutch: Kieskompas) for the student council elections in May. It is important to consider the impact that this could have on the different parties and to prevent that certain groups are disadvantaged. On the other hand, the compass could lead to a higher turn-out, and involve new students in student politics and student interests. What do you think of an electoral compass? Mail us at csr@uva.nl, or state your opinion in the comment section.

Lees dit artikel
Sample

REC: jouw campus

Nu in de basisbehoeften is voorzien – de stopcontacten zijn geïnstalleerd, er mag geluncht worden op de designbanken en alle verdiepingen zijn ook voor studenten toegankelijk – is de vraag; hoe moet de Roetereilandcampus er eigenlijk uitzien? Wat willen studenten op hun campus: bomen, sportfaciliteiten, terrasvoorzieningen of een woonboot? Laat het weten!

English:
Now that our basic needs are fulfilled – the power sockets have been installed, eating on the design sofa’s is allowed and most floors are accessible for students – the question is: what should the Roeterseilandcampus look like? What do students want on their campus: trees, sports facilities, patio’s or house boats? Let us know!

Lees dit artikel
Sample

Tijd voor een UB-grade

Dat er een nieuwe UB gaat komen, weet u misschien. Het oude pand aan het Singel is verouderd. Daarom wordt er gesproken van een nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein. In één van de plannen krijgt die een koepel, zoals een tropisch zwemparadijs. Maar zoals afgesproken in het 10-puntenplan, mag jij meebeslissen!

English:
You might already know that there will be a new UB (University Library). The current building at the Singel is outworn. Therefore, plans are being made for a new library in the Binnengasthuisterrein. In one of these plans, the library will feature a dome, resembling a tropical aqua park. However, as is stated in the 10-point plan, you have a say in this.

Lees dit artikel
Sample

Stel je verkiesbaar voor de medezeggenschap

Denk je dat de UvA verbeterd kan worden? Wil je meepraten over onderwerpen als studieplekken, digitalisering, nieuwbouw, catering, afstudeervoorwaarden, toetsvormen en opleidingshervormingen? Wil jij je medestudenten vertegenwoordigen bij de decaan of de rector?  Wil je studenten betrekken bij het beleid van de UvA? Stel je dan verkiesbaar voor de studentenraad!

De studentenraad is het medezeggenschapsorgaan waar studentenbelangen worden behartigd bij het bestuur van de UvA. De facultaire studentenraad praat regelmatig met de decaan van de faculteit en heeft verschillende advies- en instemmingsrechten op bijvoorbeeld de OERen (opleidings- en examenegelementen), opleidingshervormingen en de facultaire begroting. De centrale studentenraad spreekt met de rector over het beleid van de UvA als geheel. Ook zij hebben advies- en instemmingsrechten op veel UvA-brede onderwerpen  en betrekken zich bij bijvoorbeeld huisvesting, flexstuderen en benoemingsprocedures. Naast inhoudelijk beleid houd je je in de studentenraad ook bezig met het betrekken van studenten bij de studentenraad en de UvA als geheel door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief te schrijven of de Docent van het Jaar Verkiezing te organiseren.

Lijkt de studentenraad je wat? Stel je dan verkiesbaar door je aan te sluiten bij één van de bestaande partijen of richt je eigen partij op.  Meer informatie? Kijk op http://new.studentenraad.nl/verkiezingen/

English:

Do you think the UvA can be improved? Do you want to get involved in topics like study spaces, digitalization, housing, catering, graduation conditions, testing and program reforms. Do you want to represent fellow students in conversation with the dean or the rector? Do you want to get students involved with UvA policy? Stand for election in the coming Student Council elections!

The student council stands for the interests of students of the UvA and represents the student population of the UvA in its contact with the executive board of the university. The faculty student council regularly talks with the dean of the respective faculty and has several advising rights as well as rights of approval on, for example, OER’s, study reforms, and the faculty budget. The Central Student Council talks to the Rector Magnificus on the central policy. This council has several advising and approval rights as well, though on topics relevant for the entire organisation. These topics include, among others, housing projects, ‘flexstuderen’, and several selection procedures. Apart from UvA policy, as member of the student council, one tries to engage students in participating in the ‘medezeggenschap’ and the UvA as a whole. For instance, by writing these texts.

Are you interested in being joining the student council? Stand for election by joining one of the existing parties, or start one yourself. More information? View http://new.studentenraad.nl/elections/

Lees dit artikel
Sample

Perfect studieadvies, of Foucaultiaanse dystopie?

Iedereen heeft recht op studieadvies op maat. Momenteel is dat niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van data die de UvA heeft over ons studiegedrag. Stel dat je op Blackboard kon zien hoe groot de kans is dat je het aankomende tentamen gaat halen, op basis van je activiteit op Blackboard of je voortgang in de studiestof. In zo’n geval kun je voor zelf bepalen of je goed op weg bent of toch die ene verjaardag aan je voorbij moet laten gaan. Dit zou, in de verre toekomst, een van de toepassingen van learning analytics kunnen zijn. Aan de andere kant is er ook de kwestie van mogelijke privacyschendingen. Hierom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over welke gegevens van studenten verzameld en gebruikt mogen worden opdat er geen ethische lijnen worden overschreden of onze privacy geschaad wordt. Meer weten? Neem een kijkje op learning-analytics.uva.nl

English:

Everyone has the right to ‘made to measure’ study advice. Currently this is not always possible, for example because study advisors make not enough use of data concerning your study behavior. Imagine you could see on Blackboard how big the chance is you’d pass your exam, based on information on your activity on Blackboard or your progress on the material of the course.  Then you could decide for yourself whether you are well on your way to pass the course or that you might be better off by skipping a party that evening. This could be, in the far future, one of the applications of learning analytics. On the other hand, there is the matter of privacy of students. Therefore, clear protocols and agreements should be made on what data of students could be collected and used in order to avoid crossing ethical lines or harming the privacy of students.  Want to know more? Take a look on learning-analytics.uva.nl

Lees dit artikel
Sample

Benoemingsprocedure decanen

Met het aanstellen van de oud directeur van de VUmc als nieuwe decaan op de FMG en het vertrek van de decanen van de FGw en de FdR is het ook op facultair niveau een jaar met een hoop nieuwe bestuursleden. Dit is des te interessanter nu de FdR en de FGw op het punt staan flink te bezuinigen en hervormen. Lange tijd kwamen decanen “uit de hoge hoed” van het CvB maar dat is een praktijk die ietwat ondemocratisch genoemd kan worden. Daarom stelt de CSR de vraag: Hoe wil jij dat decanen benoemd worden?
Je kunt je antwoord mailen naar lucas.wolthuisscheeres@studentenraad.nl

English:

With the departure of the deans of the Faculty of Law and Faculty of Humanities and the fact that the old director of the VUmc will become the new dean of the Faculty of Social and Behavioral Science, it is safe to say this is, on a managerial level, a very dynamic year. Certainly since these faculties face severe budget cuts and reforms. For a long time deans have been appointed like rabbits pulled from a hat by the Central Board, a practice one might call at least a bit undemocratic. The Student Council is searching for other ways of appointing deans and could need a little help with that. So; how do you think deans should be appointed?
Send your ideas to:  lucas.wolthuisscheeres@studentenraad.nl

Lees dit artikel
Sample

UvA-chipkaart

Als er iets is dat de CSR graag doet, dan is het archiveren. Zo’n traditie zorgt er voor dat de CSR op het moment in bezit is van een ware schat aan pareltjes uit het verleden. Zoals het volgende ongevraagde advies, uitgezonden op 01-04-2014 (1 april, dus). In dit advies wordt opgeroepen tot het gebruik van een Hoger Onderwijs Reisproduct, waarmee studenten bij aanvang een chipkaart krijgen met 180 ECTS er op, die zij naar eigen willen kunnen uitgeven. Hoe dan ook, het korte advies is zeker het lezen waard.

Lees dit artikel
Sample

Denktankmiddag Opleidingaccreditatie

De UvA doet mee aan een pilot van OCW om de mogelijkheden van instellingsaccreditatie te onderzoeken. In deze pilot wordt de beoordeling van opleidingen door de UvA zelf uitgevoerd, en niet door een externe partij. Wilt u hier meer over weten, leest u dan het bijgevoegde conceptvoorstel. Bovendien bent u van harte uitgenodigd om hierover mee te praten tijdens onze denktankmiddag op 18 december om 12:00 in CREA 3.12.

Lees dit artikel
Sample

Presentatie plan van aanpak commissie Financiën en Huisvesting UvA

De onderzoekscommissie Financiën en Huisvesting UvA, in de volksmond vaak simpelweg aangeduid als Commissie Finance, zal aanstaande vrijdag haar plan van aanpak presenteren. Deze commissie, die is ingesteld ter uitwerking van het tien-puntenplan, zal de UvA goed onder de loep nemen wat betreft haar financiële staat en verleden. Wilt u weten hoe ze dit precies gaan doen? Kom dan vrijdag om 10:00 naar REC B2.01!

Lees dit artikel
Sample

Ontwerpbegroting 2016 online en voorgelegd ter consultatie voor alle medewerkers en studenten

De UvA heeft de ontwerpbegroting online gezet voor geïnteresseerden, en stellen studenten en medewerkers in staat om een mail te sturen over de begroting, en dan zullen ze het ‘meenemen’ in de besluitvorming. Gelukkig heeft de Centrale Studentenraad ook instemming op (de hoofdlijnen van) de begroting, dus naast dat u de UvA kunt mailen met vragen of opmerkingen naar begroting2016@uva.nl, kunt u ook gewoon ons mailen (csr@uva.nl), of langskomen op de denktank volgende week dinsdag.

Daarvoor moet u echter natuurlijk wel de begroting kunnen lezen. Daarom vindt u die hier:

Concept ontwerpbegroting UvA 2016

Lees dit artikel
Sample

Benoemingsprocedure CvB

Op dit moment is er nog steeds geen document van de definitieve versie van de benoemingsprocedure voor de werving van twee nieuwe leden van het College van Bestuur (terwijl de procedure zelf wel vaststaat, en al nageleefd wordt). Wel zijn de oorspronkelijke procedure en de brief waarop de aanpassingen op die procedure aangekondigd worden openbaar gemaakt. Deze zijn hieronder bijgevoegd.

Aanpassingen benoemingsprocedure CvB UvA-HvA

Conceptversie benoemingsprocedure CvB UvA-HvA

Lees dit artikel
Sample

Aanbevelingen betreffende de profielschetsen CvB

De afgelopen weken heeft de Centrale Studentenraad hard gewerkt aan de profielschets voor leden van het College van Bestuur. Door middel van focusgroepen, een bijeenkomst in het Maagdenhuis en de door FSR’en georganiseerde discussiegroepen is de CSR tot een lijst met aanbevelingen gekomen voor de profielschets.

Lees dit artikel
Sample

Persbericht Ideale bestuurder bijeenkomst

Donderdagmiddag heeft de Centrale Studentenraad een open bijeenkomst gehouden over het profiel van de ‘ideale UvA-HvA bestuurder’, voor het maken van een profielschets voor een nieuwe Voorzitter en Rector Magnificus van het College van Bestuur.

Lees dit artikel
Sample

Maagdenhuisdebat: De ideale UvA-HvA bestuurder

Op donderdag 24 september 2105 zal een maagdenhuisdebat worden georganiseerd rondom het thema ‘De ideale bestuurder’. Wat maakt een bestuurder geschikt om een universiteit en hogeschool te bestieren?

Lees dit artikel
Sample

Amsterdam, 30 augustus 2015 – Maandag 31 augustus organiseert het College van Bestuur (CvB) van de UvA de opening van het academisch jaar. De bijdrage van de democratisch gekozen centrale studentenraad (’14-’15) is hier niet meer welkom. Deze bijdrage zou onder andere bestaan uit een gedicht over de Maagdenhuisbezetting van afgelopen februari, en is geschreven door Maarten Stok, lid van de band Nachtschade.

De studentenraad wil graag middels deze poëtische bijdrage terugblikken op de gebeurtenissen van afgelopen jaar, die op de studenten van de UvA veel impact hebben gehad  en ook nationale discussies op gang brachten. Door de gevoeligheid van dit onderwerp vreest het college reputatieschade voor de UvA. De studentenraad wil dit programmaonderdeel toch graag door laten gaan, maar dat is uiteindelijk door het CvB verboden. Raadslid Els Aarts: “Ik ben geschokt over het feit dat ons de vrijheid wordt ontnomen een prikkelend gedicht over de Maagdenhuisbezetting te laten voordragen, terwijl het juist belangrijk is dat we hier open over kunnen blijven praten”

Hier een opname van het gedicht:

https://youtu.be/iij7GlLKG0g

Lees dit artikel
Sample

Gezocht: lid voor de sollicitatiecommissie studentassessor in het CvB

Naar aanleiding van de vacature voor de studentassessor in het CvB heeft de CSR besloten is om vanuit de CSR 2 leden af te vaardigen in de sollicitatiecommissie(SoCo). De CSR heeft vervolgens bedacht 1 CSR lid te laten plaatsnemen en 1 plek open te stellen voor de nu geïnteresseerden uit academische studenten gemeenschap in de SoCo. Zodat iemand van buitenaf kan meepraten en meebeslissen over dit onderwerp.

De taken als lid van de SoCo zal in het kort o.a zijn:
-de ingekomen motivatie brieven en CV’s bestuderen;
-actief informatie vergaren tijdens de gesprekken;
-nauw contact houden met de andere leden uit de SoCo;
-de kandidaten vertrouwelijk behandelen;
-tezamen een afweging kunnen maken en mee besluiten welke kandidaat wordt benoemd.

Ben en of heb jij;
-Interesse in de gang van zaken aan de universiteit
-Kritische houding
-Geen collega, familielid of anderszins rechtstreeks betrokkene die solliciteert voor de functie van assessor bij het CvB.

Heeft u voor bovenstaande activiteiten interesse en een aansluiting bij het gewenste profiel, maak dit dan kenbaar in een email aan de ambtelijk secretaris van de CSR csr@uva.nl. Deadline 19 juni 18:00

Vermeld in deze email;
-Titel: Student in SoCo
-1 alinea waarom jij geschikt bent
-Bijlage: CV met contactgegevens

Lees dit artikel
Sample

Reactie Gezamenlijke Vergadering op het Instellingsplan 2015-2020

De Gezamenlijke Vergadering heeft begin dit jaar ingestemd met het Instellingsplan voor de Universiteit van Amsterdam 2015-2020. Hieraan gingen vele, intensieve vergaderingen met het College van Bestuur vooraf. De Gezamenlijke Vergadering heeft erop aangedrongen dat binnen het Instellingsplan aanstellingen waarbij mensen een dubbele taakstelling hebben de norm zijn waardoor er meer balans komt in de relatie tussen onderwijs en onderzoek.  Ook is onderwijsdienstverlening in het nieuwe allocatie model opgenomen en is er voor de eerste keer aandacht voor ondersteunend personeel en scholing van ondersteunend personeel in het Instellingsplan. De Gezamenlijke Vergadering heeft specifiek aandacht gevraagd in het Instellingsplan voor buitenlandervaring, inzet op onderwijsvernieuwing, geen BSA in het tweede jaar en alleen bewezen kwaliteitsverhogende maatregelen als het gaat om verhogen van rendement. Tot slot heeft de Gezamenlijke Vergadering ervoor gezorgd dat de flexschil in samenspraak met de medezeggenschap wordt onderzocht om tot structurele en eenduidige oplossingen te komen. Voorbereiding van dat onderzoek is momenteel in volle gang. Hierover zijn wij tevreden.

Minder tevreden zijn wij over het ontbreken van aandacht voor een meer open bestuurscultuur, die nadien binnen de democratiseringsagenda wel is overeengekomen. Het bachelor rendement is wel afgezwakt naar een UvA gemiddelde van 80%, maar liever hadden wij helemaal geen bachelor rendement gezien in het Instellingsplan. Ook meent de Gezamenlijke Vergadering dat er nog teveel focus ligt op rendement terwijl een concrete ambitie op het gebied van duurzaamheid juist ontbreekt.

Gelukkig echter, heeft het College van Bestuur zich eraan gecommitteerd dat het Instellingsplan dit keer voor het eerst een ‘levend document’ is geworden. We hebben met elkaar afgesproken tussentijds te evalueren en daar waar nodig bij te stellen. Het Instellingsplan is daarmee feitelijk het eerste bewijs dat de democratisering daadwerkelijk in gang is gezet. In constant debat met de academische gemeenschap zullen wij dit Instellingsplan als uitgangspunt en toetssteen nemen voor beleid, maar daar waar de praktijk anders vereist, zullen wij aanpassingen verlangen. Het is onze taak om het College van Bestuur daar scherp op te houden. Die taak zullen wij met volle overtuiging uitvoeren.

De Universiteit van Amsterdam staat internationaal gezien zeer hoog aangeschreven. Wij menen dat de democratiseringsagenda zoals die is opgesteld de internationale positie van de Universiteit als benchmark voor andere universiteiten in de wereld verder kan uitbouwen. Mits we in gezamenlijkheid, in open debat en op een constructieve wijze met elkaar aan die democratisering werken.

Lees dit artikel
Sample

Waarom de CSR het belangrijk vindt om een studentassessor in het CvB te hebben komend jaar 

Een aantal maanden terug hebben de Centrale Studentenraad (CSR) en de Facultaire Studentenraden, samen met het College van Bestuur (CvB), besproken dat het een goed idee zou kunnen zijn om een student-lid (studentassessor vanaf nu) in het CvB te hebben. Het zou een zekere versterking voor de medezeggenschap kunnen betekenen, mits de functie goed uitgedacht en ingevuld wordt.

De CSR heeft onderzoek gedaan naar de rol en functie van assessoren, door vrijwel alle assessoren (op facultair niveau en van andere universiteiten) aan te schrijven om input te vragen. Vervolgens is er ook een assessorenbijeenkomst georganiseerd. Na een aantal goede discussies heeft de CSR de rol van een UvA studentassessor uitgetekend. Deze persoon zou een scharnierfunctie tussen het CvB en de medezeggenschap moeten spelen. Dat betekent dat deze persoon zelf niet met portefeuilles in het CvB zit en zijn/haar eigen agenda uitvoert maar dat deze persoon bij beide partijen aanwezig is in vergaderingen om ervoor te zorgen dat de juiste dingen op de agenda staan en dat dingen op de juiste momenten worden besproken. Door een schakelpersoon te hebben zouden we kunnen voorkomen dat de medezeggenschap op te late en verkeerde momenten wordt betrokken in besluitvormingsprocessen, zonder dat de medezeggenschap zijn eigen adviserende rol verliest.

Lees dit artikel
Sample

Advies aan Raden van Toezicht over benoemingsprocedure CvB-leden

Naar aanleiding van de recente wijziging in de samenstelling van het College van Bestuur UvA-HvA zijn de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, door de Raden van Toezicht van de UvA en HvA gevraagd om advies te geven over de benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden.

De medezeggenschapraden van de UvA en HvA hebben gezamenlijk een voostel gedaan aan de Raden van Toezicht. Dit voorstel is verwoord in de brief en in de bijlage Voorstel benoemingsprocedure CvB-leden door medezeggenschapsraden UvA en HvA.

Lees dit artikel

Sample

Nieuwe datum studentenraadsverkiezingen

Vandaag is, na de uitspraak van de rechter in het beroep van partij mei, door het Centraal Stembureau een nieuwe verkiezingsperiode vastgesteld. De nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden van 1 tot en met 5 juni (week 23). In de week daarna zal dan de uitslag van deze verkiezingen bekend gemaakt worden.

Lees dit artikel
Sample

Uitstel Verkiezingen - Informatiebijeenkomst (incl. notulen)

Zoals jullie allemaal al weten zijn de verkiezingen uitgesteld. De verkiezingen stonden voor 7 – 13 mei gepland. Het uitstel van de verkiezingen heeft veel vragen opgeroepen en daarom organiseerden de CSR samenwerking met Bureau Communicatie vanochtend een informatiebijeenkomst voor alle partijen en FSR’en. Het CSb zou hier ook bij zijn, echter is dat niet meer gelukt.

Partijen kregen vanochtend de kans om vragen te stellen. De vragen voor het CSb worden meegenomen en naar de voorzitter gemaild. Volgende week woensdag (9.30-10.30 REC J/K) zal de voorzitter van het CSb, Anne van Wageningen de partijen te woord staan. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben partijen aangegeven dat zij de verkiezingen zo snel mogelijk willen.

De notulen van de bijeenkomst zijn hier te vinden.

Lees dit artikel
Sample

Update gesprek RvT 24 april

Op vrijdag 24 april heeft de CSR met een afvaardiging van de Raad van Toezicht gesproken over de benoemingsprocedure voor Collegeleden.

De CSR heeft er met name op gehamerd dat benoemingen niet meer kunnen geschieden zoals ze voorheen gegaan zijn, waarbij de medezeggenschap, en de gehele academische gemeenschap weinig tot niets te zeggen heeft. Kern van het verhaal van de CSR was dat een nieuw Collegelid draagvlak moet hebben. Mede daarom heeft de CSR ervoor gepleit om het proces, daar waar mogelijk, transparant te maken, door middel van bijvoorbeeld een publieke hoorzitting van één of meer kandidaten. Hierdoor kan getoetst worden of potentiële Collegeleden afdoende kunnen omgaan met de academische gemeenschap. Ook hebben we meegegeven dat er in de vertrouwenscommissie wat ons betreft een lid van de CSR, de COR en een decaan plaats moet hebben, om er zo voor te zorgen dat zij gedurende het hele proces inspraak hebben. Verder hebben we erop gehamerd om gedurende het proces helder te communiceren welke stappen er gezet zijn, en welke stappen er gezet gaan worden, zodat de academische gemeenschap niet verrast kan worden met een ‘plotselinge’ benoeming.

Lees dit artikel
Sample

Rapport Inventarisatie Knelpunten UvA

Tussen 30 maart en 3 april jongstleden heeft een team onderzoekers van Politicologie en Sociologie een survey-onderzoek uitgezet onder medewerkers en studenten om te inventariseren wat er leeft. Dit initiatief werd gesteund door onder andere de COR en de CSR.

Het onderzoeksrapport Rapport Inventarisatie Knelpunten UvA kun je hier downloaden.

De uitkomsten van het rapport laten zowel belangrijke overeenkomsten als verschillen zien, tussen en binnen faculteiten, diensten en andere groepen aan de UvA. Het rapport toont wat de diverse groepen medewerkers en studenten verbindt, waarop zij verschillen, en wat hen verdeelt.

Op vrijdag 24 april geven twee van de onderzoekers van 14.00-15.00 uur verdere tekst en uitleg in REC-JK B.25. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Lees dit artikel
Sample

Update vorming commissies Bestuursstructuur en Financiën 

Aan de hand van conclusies uit de debatmarathon van de COR & CSR met de academische gemeenschap, zijn we begonnen met de opzet van de twee onafhankelijke commissies over de bestuursstructuur en financiën. Een aantal weken geleden zijn de CSR, COR, ASVA, FNV, DNU, ReThink en Humanities Rally overeengekomen om samen naar de opdracht en samenstelling hiervan te gaan kijken. Inmiddels zijn we daarover met elkaar in gesprek, en de contouren van de opdracht voor de commissie Financiën begint vorm te krijgen. In het kort ziet de conceptopdracht er als volgt uit:

 

– Het onderzoeken van de financiële situatie (verslaggeving, producten, kostenberekeningen etc.) van de UvA over de afgelopen 20 jaar
– Het onderzoeken van de oorzaken en de gevolgen van financiële keuzes (inzicht in vraagstukken met betrekking tot de financiële geschiedenis van de UvA – bijv. reorganisatie FEB, verhuizing REC en AFS)
– Het rapporteren aan de academische gemeenschap
– Kijken naar alternatieve manieren van financiering
De gesprekken over de commissie over de bestuursstructuur van de UvA zijn afgelopen week begonnen. Deze worden aanstaande week voortgezet om naar de opdracht en uitvoering te kijken. Alle partijen zullen hier gezamenlijk over praten en een zo breed mogelijk draagvlak proberen te verkrijgen in hun achterban.
Als jullie nog suggesties, op- of aanmerkingen of vragen hebben, dan horen wij dit heel graag!
csr@uva.nl
Lees dit artikel
Sample

Reactie op verklaring RvT

De CSR vindt het goed dat de RvT er niet voor hebben gekozen haastig een nieuwe voorzitter aan te stellen. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de CSR: ‘Eerst moet er met de medezeggenschap en de commissie governance worden gekeken naar een nieuwe procedure omtrent het benoemen van CvB-leden. Dan pas kunnen we over naar het werven van geschikte kandidaten.’

Lees dit artikel
Sample

CSR stelt het vertrouwen in het CvB ter discussie

Naar aanleiding van een gesprek gistermiddag met het College van Bestuur (CvB) hebben de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) besloten om een Gezamenlijke Vergadering (GV) uit te roepen.

Lees dit artikel
Sample

Mail van het College van Bestuur

Vanmiddag (8 april) stuurde het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam een mail aan de academische gemeenschap. Hierin gaven zij aan het zeer te betreuren dat het akkoord dat eerder bereikt is met de actiegroepen toch op onvrede stuitte binnen de achterban van De Nieuwe Universiteit. Zij zien zich nu genoodzaakt om de bezetters te sommeren het Maagdenhuis te verlaten vóór 18.00 vanavond. Gebeurd dat niet, dan zal de UvA een kort geding aanspannen om de bezetters uit het pand te krijgen.

Lees dit artikel
Sample

Actiepunten voor het CvB uit Debatmarathon #2

In de thema’s ‘financiën’ en ‘huisvesting’ is wederom een mooie lijst met actiepunten gevormd tijdens Debetmarathon #2. De actiepunten zijn verdeeld in een aantal categorieën zodat ze allemaal goed opgepakt worden, door de juiste personen. Het is aan het CvB om nu, aan de hand van de actiepunten, stappen te ondernemen om de situatie aan de Universiteit te verbeteren.

Je kan de actiepunten hier zien. Wij zullen alle vervolgstappen omtrent de actiepunten ook hier op onze website publiceren. Voor vragen over deze punten zijn wij altijd bereikbaar.

Wil jij ook mee doen aan het vormen van deze actiepunten? Kom dan naar de volgende debatten van de Debatmarathon!

Lees dit artikel
Sample

Het profileringsfonds is een regeling waarop studenten aanspraak kunnen maken als zij studieachterstand oplopen door ziekte, topsport, een raadsjaar of een bestuursjaar bij een vereniging. Als je aanspraak maakt op de regeling krijg je voor de opgelopen studieachterstand van de UvA compensatie. Voor elke maand studievertraging die je oploopt heeft de UvA een bedrag vast gesteld. Dit bedrag keer het aantal maanden vertraging krijgt dan maandelijks of aan het eind van het jaar uitgekeerd.

Lees dit artikel
Sample

Debatmarathon #2: Donderdag 26 maart 18:30 - 21:00 uur, REC C1.04

Vanavond organiseren de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad het tweede debat van de debatmarathon over de toekomst van de UvA. De onderwerpen van dit tweede debat zijn de financiën en huisvesting van de UvA. Iedereen is welkom om zijn mening te geven. Aan het eind van elk debat wordt er in samenspraak met de aanwezigen een actielijst geformuleerd met concrete actiepunten en afspraken waar het CvB mee aan de slag kan. Het CvB is uiteraard ook aanwezig.

De komende weken zal er elke week een debat plaats vinden over de onderwerpen die in de afgelopen weken door verschillende partijen zijn aangedragen.

Zie hieronder de factsheet die deze avond gebruikt zal worden.

We gaan hier graag met jou over in gesprek vanavond, donderdag 26 maart 18:30 – 21:00 uur, REC C1.04

Lees dit artikel
Sample

Actiepunten voor het CvB uit Debatmarathon #1!

In de thema’s ‘vertrouwen’, ‘zeggenschap’ en ‘medezeggenschap’ zijn er elf concrete actiepunten gevormd tijdens Debetmarathon #1. Het is aan het CvB om nu, aan de hand van de actiepunten, stappen te ondernemen om de situatie aan de Universiteit te verbeteren.

Je kan de actiepunten hier zien. Wij zullen alle vervolgstappen omtrent de actiepunten ook hier op onze website publiceren.

Wil jij ook mee doen aan het vormen van deze actiepunten? Kom dan naar de volgende debatten van de Debatmarathon!

Lees dit artikel
Sample

Debatmarathon #1: Donderdag 19 maart 18:30 - 21:00 uur, REC C1.04

Aanstaande donderdag organiseren de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad het eerste debat van de debatmarathon over de toekomst van de UvA. De onderwerpen van dit eerste debat zijn de bestuurscultuur & bestuursstructuur op de UvA. Iedereen is welkom om zijn mening te geven. Aan het eind van elk debat wordt er in samenspraak met de aanwezigen een actielijst geformuleerd met concrete actiepunten en afspraken waar het CvB mee aan de slag kan. Het CvB is uiteraard ook aanwezig.

De komende weken zullen er elke week twee debatten plaats vinden over de andere onderwerpen die in de afgelopen weken door verschillende partijen zijn aangedragen.

Zie hier de visie van Centrale Studentenraad over deze onderwerpen en de factsheet die deze avond gebruikt zal worden.

We gaan hier graag met jou over in gesprek op donderdag 19 maart 18:30 – 21:00 uur, REC C1.04

Lees dit artikel
Sample

CSR hoopt dat commitment wordt waargemaakt

Amsterdam, 9 maart 2015 – De Centrale Studentenraad (CSR) is positief over de eerste stap die middels de open brief door College van Bestuur (CvB) deze ochtend is gezet. ‘Deze brief laat zien dat het College de problemen erkent en het commitment toont deze aan te pakken. Echter, het College moet het gestelde commitment aan de academische gemeenschap waarmaken.’ stelt Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de CSR.

Lees dit artikel
Sample

CvB ontzegt medezeggenschap instemmingsrecht op allocatiemodel

Amsterdam, 5 maart 2015 – De Centrale Studentenraad (CSR) vindt het onbegrijpelijk dat het College van Bestuur (CvB) het allocatiemodel geen hoofdlijn van de begroting noemt. ‘Dit is exemplarisch voor de bestuurlijke verhoudingen op de UvA’, aldus voorzitter Tariq Sewbaransingh, na afloop van de overlegvergadering met rector magnificus Dymph van den Boom.

Lees dit artikel
Sample

CSR heeft eerste toezegging binnen!

Studenten hebben hun stem laten horen. Demonstranten pleiten voor meer democratie en een nieuw College van Bestuur (CvB). Verder pleiten zij tegen het rendementsdenken. Een motie van wantrouwen als zodanig kan niet worden genegeerd.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad roept op tot dialoog!

De laatste dagen hebben verschillende groepen studenten en docenten zich uitgesproken over het beleid van de UvA. De Centrale Studentenraad (CSR) herkent zich in een aantal thema’s die door deze groepen worden aangekaart. Echter, de CSR vindt de bezetting van het Bungehuis niet het juiste middel om de achterliggende idealen te bereiken.

Lees dit artikel
Sample

CSR heeft eerste toezegging binnen!

Studenten hebben hun stem laten horen. Demonstranten pleiten voor meer democratie en een nieuw College van Bestuur (CvB). Verder pleiten zij tegen het rendementsdenken. Een motie van wantrouwen als zodanig kan niet worden genegeerd.

De student zou een essentiële rol moeten spelen als het gaat om beleids- en besluitvorming aan de Universiteit. Dit betekent voor de CSR een student-lid in het CvB. Hier is reeds een akkoord over bereikt met het CvB.

De CSR is van mening dat er goed naar studenten geluisterd moet worden, en dat hun voorstellen serieus genomen moeten worden. Vooral bij onderwerpen als onderwijs, huisvesting en financiën. Transparantie is in dit proces van groot belang. De raad heeft reeds instemmingsrecht op het allocatiemodel geëist, en is hierover al maanden in gesprek met medewerkers, decanen en het CvB. Al deze onderwerpen zullen de agenda’s vullen van de vervolgdebatten.

Blijf up to date: http://www.foliaweb.nl/…/liveblog-demonstranten-dringen-ma…/

Lees dit artikel
Sample

Brainstormsessie Blended Learning

De Centrale Studentenraad heeft woensdag 15 oktober een brainstorm georganiseerd over de ‘digitalisering van het onderwijs’. Dit thema is een speerpunt in het meerjarenbeleidsplan van de universiteit (het instellingsplan) dat dit collegejaar in zal gaan. In het nieuwe instellingsplan zal de term blended learning een belangrijke rol spelen in de toekomstige plannen bij de inzet van technologie in het onderwijs. Blended Learning verwijst naar de geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ‘online’ onderwijs.

Lees dit artikel
Sample

Medezeggenschap onthoudt zich van instemming op het Instellingsplan

De UvA maakt periodiek een strategisch plan genaamd het Instellingsplan. In dit meerjarenbeleidsplan wordt de visie van de universiteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en andere strategische thema’s beschreven. Ook worden concrete doelen beschreven die de universiteit wil behalen.
Lees dit artikel
Sample

Welkom op de website van de Centrale Studentenraad (CSR) 2014-2015!

Welkom op de website van de Centrale Studentenraad (CSR) 2014-2015!

 

Via het menu links kan je alles te weten komen over
onze raadsleden (wie zijn wij?)ons werk (wat doen wij?)
en ons archief (documenten).
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de website of
activiteiten van de CSR, neem dan contact met ons op:

Centrale Studentenraad
Stichting CREA, kamer 1.16
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam

020-5253726
csr@uva.nl

Of via Stel je vraag?! of onze andere social media rechtsboven.

Lees dit artikel
Sample

Dag van de Amsterdamse Student

Op 5 juni organiseren ASVA studentenunie en de Amsterdamse Kamer van Verenigingen de Dag van de Amsterdamse Student (DAS). Tijdens de DAS is er onder andere een pop-up festival waarbij de Amsterdamse studenten de kans krijgen om zich te presenteren aan de stad Amsterdam. ’s Avonds is er een benefietavond om geld in te zamelen voor Students for Children, het ingezamelde geld zal worden besteed aan de bouw van een school in Nepal. Na de benefietavond zijn er diverse afterparty’s op sociëteiten van studentenverenigingen.

Lees dit artikel
Sample

Uitslag Studentenraadsverkiezingen

De studentenraden behartigen de belangen van studenten binnen de UvA. De jaarlijkse studentenraadverkiezingen zijn hét moment waarop studenten betrokkenheid met het onderwijs en de UvA kunnen laten zien.

 

Lees dit artikel
Sample

De problemen van het Roeterseilandcomplex

Ruim 1800 Facebooklikes, het welbekende bezetten van het Maagdenhuis, een aantal persberichten en een AT5 item; allemaal voortvloeisels van de actie ‘REC de verhuizing’.

Lees dit artikel
Sample

Studenten roepen de UvA op de verhuizing naar het nieuwe Roeterseiland Complex uit te stellen

De CSR wil dat de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) naar het Roeterseiland Complex (REC) wordt uitgesteld. Nadat de CSR al jaren probeert mee te praten en mee te denken over de faciliteiten op het REC, is de maat nu vol. Op het nieuwe REC is er bijvoorbeeld geen grote collegezaal, de beloofde grote onderwijsbalie is nog niet af, er is geen kantoor voor de studieverenigingen, veel onderwijszalen zullen nog niet gebruikt kunnen worden en er zijn onvoldoende cateringfaciliteiten. De CSR is van mening dat studenten op deze manier geen goed onderwijs kunnen genieten.

Lees dit artikel
Sample

Honourskader UvA VU

De UvA en de VU werken al langere tijd samen bij de honours programma’s. Zo zijn er honoursvakken die je zowel als UvA en VU student kunt volgen. De UvA en de VU hebben nu een Honourskader vastgesteld, waarbij die samenwerking nog intensiever wordt en het beleid omtrent de honours programma’s nog meer wordt geüniformeerd. Het doel hiervan is een minimale kwaliteitseis voor de honoursvakken te kunnen garanderen, en het merk “UvA-VU honours” te kunnen versterken.

Lees dit artikel
Sample

Procesafspraken over dubbele benoemingen

De FNWI en de twee bètafaculteiten van de VU hebben vanaf 1 januari een gezamenlijke decaan. Zij heeft als opdracht gekregen op zoek te gaan naar mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen de UvA en de VU. De medezeggenschap is volgens de CSR en de Centrale Ondernemingsraad (COR) onvoldoende betrokken geweest bij deze driedubbele benoeming.
Lees dit artikel
Sample

CSR ontzet over uitstel van de publicatie van de studiegids

De Centrale Studentenraad is ontzet over het uitstel van de publicatie van de studiegids. De online Studiegids 2014-2015 komt anders dan voorgaande jaren pas op 1 juni, vlak voor de vakaanmeldingsperiode, online. Studenten hebben daardoor weinig tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe collegejaar.

Lees dit artikel
Sample

Felle discussie prestatieafspraken

Deze week heeft de CSR felle discussies gevoerd over de prestatieafspraken bij het Interstedelijk Studentenoverleg, de landelijke koepelorganisatie voor studentenmedezeggenschap.

Lees dit artikel
Sample

Verandering examendata

Vorige week heeft de CSR gereageerd op een spoed adviesaanvraag over de examendata. Op dit moment heeft de UvA 12 dagen per jaar waarop het behalen van je diploma officieel vastgelegd wordt, maar dat is door een technische wijziging niet meer mogelijk. Het College van Bestuur heeft de CSR gevraagd om te adviseren over het intrekken van deze regel.

Lees dit artikel
Sample

CSR levert input voor het nieuwe instellingsplan

De Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt momenteel aan een nieuw instellingsplan. In het instellingsplan geeft de UvA haar visie weer voor de komende jaren en staan doelstellingen beschreven die de universiteit wil behalen. De Centrale Studentenraad heeft instemmingsrecht op dit plan en heeft hier nu zijn eerste input voor verzameld.

Lees dit artikel
Sample

Gezamenlijke Vergadering ontvangt reactie CvB op niet instemmen met AFS

De Gezamenlijke Vergadering, bestaande uit de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad hebben een reactie ontvangen van het College van Bestuur op de brief die vanuit de GV is verstuurd met de toelichting op het niet instemmen met de AFS.

Lees dit artikel
Sample

CSR brengt advies uit over begroting en huisvestingsplan

Een van de onderwerpen waar de Centrale Studentenraad (CSR) jaarlijks een advies over uitbrengt is de begroting. Dit advies bespreekt naast de beleidskeuzes omtrent de financiën ook de plannen die de UvA heeft ten aanzien van haar vastgoed en die zijn beschreven in het Huisvestingsplan (HVP).

Lees dit artikel
Sample

Een heldere manier van vakaanmelding is eindelijk in zicht

Al jaren is de manier waarop je je aan de UvA voor vakken inschrijft een groot punt van frustratie onder studenten. Zo was bij de invoering van SIS zo’n vier jaar geleden de website onduidelijk, omslachtig en onbereikbaar als je hem nodig had. Mede door aandringen en meedenken van de Centrale Studentenraad zijn er al grote stappen gezet. Zo is er een duidelijke website gebouwd waarmee je als student je nu makkelijker voor vakken aan kunt melden.
Lees dit artikel
Sample

Studentenraadssimulatie

Ben of ken jij iemand die de belangen van studenten bij het bestuur van de universiteit wil behartigen? Heb je interesse in medezeggenschap? Wil je je misschien verkiesbaar stellen voor de studentenraad? Kom dan op 4 maart om 16:00 naar de studentenraadssimulatie in CREA en ervaar hoe het is om onderdeel te zijn van de studentenpolitiek.

Lees dit artikel
Sample

Rondleiding nieuwe campus Roeterseiland

Dinsdag werd de CSR samen met de rector magnificus en het Hoofd van Juridische Zaken, gekleed in slofjes en bouwhelmen, rondgeleid door de omgevingsmanager in het nieuwe gebouw van de UvA op het Roeterseiland. Per 1 september 2014 zullen op de nieuwe campus op het Roeterseiland de studenten van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en van de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde (FEB) hun vakken gaan volgen. Gebouw REC A, waar in september 2016 de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) haar intrek zal nemen, wordt nu verbouwd.

Lees dit artikel
Sample

Bestuursbeurzen op de schop

Student zijn in Amsterdam betekent studeren, sporten, van cultuur genieten en gezelligheid, met studiegenoten of andere studenten. Voor al deze zaken zijn er studie- en studentenverenigingen waar jaarlijks een aantal studenten de verantwoordelijkheid nemen om de vereniging te besturen. Om de besturen van verenigingen tegemoet te komen bestaat de ‘regeling Bestuursbeurzen’, en die gaat op de schop!

Lees dit artikel
Sample

Verkiezingsdebat over studentenleven in Amsterdam

Op donderdag 13 februari organiseren de Centrale Studentenraad, ASVA studentenunie en Folia een verkiezingsdebat over het studentenleven in Amsterdam. Tijdens dit debat zullen voor de student belangrijke thema’s van de gemeenteraadsverkiezingen worden uitgelicht. Inloop is vanaf 19.30 uur, het debat start om 20.00 uur, toegang is gratis.

Lees dit artikel
Sample

Studenten te weinig betrokken bij implementatie SIS

Het is niet het ultramoderne alleskunnende ICT-systeem dat het had moeten worden, maar SIS werkt inmiddels voor vrijwel alle studenten naar behoren. Wij horen steeds minder klachten over SIS en de vakaanmeldingen gaan elke inschrijvingsperiode beter. Dit is daarom een goed moment om te kijken welke lessen er geleerd kunnen worden van de dramatische implementatie van SIS.

Lees dit artikel
Sample

Waarom de GV niet heeft ingestemd met AFS plannen

Vandaag hebben de CSR en de COR een brief gestuurd naar het College van Bestuur over de plannen voor de AFS. In deze brief wordt uitgelegd waarom de Gezamenlijke Vergadering (de CSR en de COR) niet heeft ingestemd met het voorgenomen besluit om de bètafaculteiten van de UvA en de VU te integreren tot de Amsterdam Faculty of Science (AFS).

Lees dit artikel
Sample

Bussemaker investeert in MOOCs

Vorige week maakte minister van Onderwijs Jet Bussemaker bekend dat er jaarlijks 1 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden in Massive Open Online Courses, de zogenaamde MOOCs.

Lees dit artikel
Sample

Gezamenlijke Vergadering stemt niet in met plannen voor de AFS

Het voorgenomen besluit tot het fuseren van de bèta-faculteiten van de UvA en de VU is na een zeer hectische dag door de Gezamenlijke Vergadering, de COR en de CSR, verworpen.

Lees dit artikel
Sample

UvA Matching gaat aankomend jaar van start

Komend jaar gaat bij de UvA voor de eerste keer UvA Matching van start. UvA Matching houdt in dat aankomend studenten een aantal dagen onderwijs bij de studie van hun keuze volgen. Voortaan zullen alle studenten die zich inschrijven voor een opleiding aan de UvA deel moeten nemen aan UvA Matching.

Lees dit artikel
Sample

UvA Q: nieuw vakevaluatiesysteem

De UvA is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw Vakevaluatiesysteem, namelijk UvA Q. Dit wordt nu bij steeds meer faculteiten gelanceerd, dus het is goed mogelijk dat jij er als student ook snel mee te maken krijgt.

Lees dit artikel
Sample

Instemmingsmoment AFS op 20 december

Het instemmingsmoment van de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) over de plannen voor de AFS zal plaatsvinden op 20 december.

Lees dit artikel
Sample

Voordrachtsavond Docent van het Jaar verkiezing

Op 11 december vindt de voordrachtsavond van de Docent van het Jaar verkiezing plaats in het Comedy Theater in de Nes. Iedereen is van harte welkom om deze avond bij te wonen!

Lees dit artikel
Sample

Faculteitswinnaars Docent van het Jaar 2013

In de week van 4 tot 8 november konden studenten aan iedere faculteit (behoudens de ACTA) hun stem uitbrengen op juist die docent die hen inspireert en motiveert, kortom die in hun ogen de beste is. Er werd massaal gestemd en de student heeft gesproken!

Lees dit artikel
Sample

Geen hoger collegegeld tweede studie

Vrijdag heeft de ministerraad besloten dat studenten die twee studies volgen, definitief geen hoger collegegeld hoeven te betalen als ze hun eerste studie hebben afgerond.

Lees dit artikel
Sample

UvA zet studenten REC in de kou

Drastische daling aantal studieplekken en cateringmogelijkheden op REC

Vanaf 24 december tot de zomer van 2014 zullen er op het Roeterseilandcomplex (REC) verschillende faciliteiten sluiten. Dit heeft te maken met de verbouwingen op REC. REC H, waaronder Agora (de kantine van REC), de Krater (het café) en erg veel studieplekken zullen de tweede helft van het collegejaar worden gesloten.

Lees dit artikel
Sample

Stem op jouw favoriete docent!

Ieder jaar reiken de Studentenraad en ASVA de Docent van het Jaar prijs uit. Met deze prijs
vragen wij aandacht voor goed docentschap en daarmee samenhangend goed onderwijs Want goed onderwijs begint bij goede en inspirerende docenten! Stem dus van 4 tot 8 november op jouw favoriete docent.

Lees dit artikel
Sample

Hans Amman nieuwe vicevoorzitter CvB

De Centrale Studentenraad feliciteert Hans Amman met zijn aanstelling als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Eén decaan voor drie bètafaculteiten, medezeggenschap omzeild

Hoewel de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) nog geen besluit hebben genomen over het samenvoegen van de bètafaculteiten van de UvA en de VU, zullen deze faculteiten per 1 januari, ook als de bètafusie niet doorgaat, één gezamenlijke decaan krijgen.

Lees dit artikel
Sample

Parool en Folia over uitstel instemmingsmoment

Gisteren hebben de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad besloten om het instemmingsmoment over AFS uit te stellen. Naar aanleiding van deze beslissing hebben het Parool en Folia vandaag berichten geplaatst.

Lees dit artikel
Sample

CSR op dit moment niet overtuigd van AFS

Vandaag heeft de Centrale Studentenraad vergaderd met de Centrale Ondernemingsraad (het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers) over de Amsterdam Faculty of Science (AFS), de fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU.

Lees dit artikel
Sample

Leenstelsel ook voor masterstudenten uitgesteld

Voor bachelorstudenten was het al eerder bekend, maar het sociaal leenstelsel is nu ook voor masterstudenten uitgesteld. Studenten die in 2014 beginnen met hun master hoeven het geld voor hun studie niet te lenen. GroenLinks, de partij die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, wil het leenstelsel pas vanaf 2015 invoeren.

Lees dit artikel
Sample

Gezamenlijke Overlegvergadering over de bètafusie

De Centrale Studentenraad (CSR) vergaderde afgelopen vrijdag samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en het College van Bestuur over de samenwerking met de VU en de plannen voor de betafusie.

Lees dit artikel