Skip to main content

Welkom op de studentenraad website
van de Universiteit van Amstedam

Het belang van de Studentenraad

Er zijn ruim 42.000 studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Ieder jaar in mei worden studenten gekozen voor de Centrale Studentenraad (CSR) en de Facultaire Studentenraden (FSR’s). De leden van de CSR vertegenwoordigen alle UvA-studenten en hebben regelmatig overleg met het College van Bestuur.

De Studentenraad (SR) biedt haar leden de mogelijkheid om te participeren in de besluitvorming binnen de UvA en zorgt voor directe invloed op de onderwijsbeleving en het welzijn van studenten. Het bevordert de verantwoording en transparantie binnen de instellingen en vereist dat onderwijsinstellingen luisteren naar en reageren op de behoeften en zorgen van hun studenten.