Wat doen wij?

Wij willen ervoor zorgen dat het onderwijs op onze faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. De raad adviseert dus over zaken zoals herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en catering. Ook keuren we elk jaar de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) goed, waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden. Dit is een van onze zwaarste machtsmiddelen, en een zeer verantwoordelijke taak. Het gaat immers om de inhoud en vorm van jouw opleiding!
Lees meer over wat een studentenraad is.

Hoe werkt de FSR?

Aan het hoofd van de studentenraad staat het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en vicevoorzitter. Zij komen met de andere raadsleden wekelijks bij elkaar in een plenaire vergadering, deze is iedere dinsdag van 18:00 – 20:00. Kom vooral een keer langs, alle vergaderingen zijn openbaar! In de vergadering wordt over allerlei onderwerpen gediscussieerd en wordt er nagedacht over adviezen aan de decaan.

De studentenraad werkt met commissies. We hebben de onderwerpen waar we ons dit jaar mee bezig willen houden geschaard onder twee overkoepelende onderwerpen. Per overkoepelend onderwerp is er een commissie die bestaat uit vier of vijf mensen die zich intensief met dit onderwerp bezig houden. Deze taakgroep verzamelt informatie en schrijft adviezen. Wel is het zo dat de hele raad deze informatie krijgt en meedenkt over de adviezen doordat ze op de vergadering besproken worden. De commissies kun je in het linkermenu vinden.

Bevoegdheden van de FSR

Tegenwoordig staan de bevoegdheden van de studentenraden beschreven in de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hierin staat een aantal rechten beschreven waar de studentenraden zich te allen tijde op kunnen beroepen. Lees meer over de wettelijke rol van de studentenraad.