Wat doet de Studentenraad?

Wat doet de Studentenraad?

Wij zijn de Studentenraad van de faculteit Geneeskunde. De Studentenraad (SR) is de studentvertegenwoordiger van de opleiding geneeskunde en medische informatiekunde en moet tweerichtingsverkeer faciliteren. De mening van de student moet bij de beleidsmakers en de coördinatoren komen, maar van de andere kant moet de Studentenraad de student voorzien van informatie.

Wij kunnen als Studentenraad met iedereen binnen de UvA en het AMC het gesprek aangaan. Dit reikt van commissies die de curricula inrichten tot de Raad van Bestuur van het AMC. Op deze manier kunnen wij de visie van de student op hoog niveau in het besluitingsproces er doorheen weven. Naast praten en initiëren van projecten hebben wij ook bepaalde rechten die ons maakt tot het medezeggenschapsorgaan dat we zijn.

Adviesrecht: dit betekent dat de Studentenraad bij bepaalde beslissingen geraadpleegd moet worden. De SR brengt vervolgens een advies uit. Dit advies is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan advies over de begroting, de bestuurlijke fusie en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen. Als SR mogen wij ook altijd ongevraagd advies geven als wij daar de noodzaak van inzien.

Instemmingsrecht: dit betekent dat de SR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is. Zo heeft de SR instemmingsrecht ten aanzien van een gedeelte van de onderwijs- en examenregeling en bestuursreglement.