In de Facultaire Studentenraad van het AMC zitten 11 studenten. 

v.l.n.r. Özgü, Onno, Pien, Eline, Sarah, Parsa, Tycho, Evrim, Sonja, Wouter en Sophie Algemene mail studentenraad@amc.uva.nl

Sarah Lutterman – Voorzitter

Hoi allemaal! Ik ben Sarah, 20 jaar en afgelopen juli heb ik mijn bachelor geneeskunde behaald. Dat betekent dat ik momenteel in de wachttijd voor coschappen zit. De afgelopen twee jaar heb ik in de jaarvertegenwoordiging gezeten, waardoor ik een goed beeld heb van enkele knelpunten in de bachelor (en waar studenten dus tegenaan lopen).

Interesses op bestuurlijk en organisatorisch vlak en in de vormgeving van het onderwijs hebben ertoe geleid dat ik dit jaar zitting wilde nemen in de Studentenraad. Een specifieke interesse die ik dit jaar in de Studentenraad breder wil implementeren is duurzaamheid. De eerste stappen zijn afgelopen jaar gemaakt met het opzetten van het Facultaire Green Team. Daarnaast wil ik de focus leggen op communicatie naar studenten. Voor zowel de bachelor-, -master als de wachttijdstudenten is dit erg belangrijk.

Dit jaar neem ik vanuit Partij LEEF zitting in de Studentenraad als Voorzitter. Heb je vragen of ideeën of is er iets dat je kwijt wil? Mail dan gerust op s.l.lutterman@amsterdamumc.nl

Sonja Yona – Vicevoorzitter

Hallo! Ik ben Sonja en vicevoorzitter van de Studentenraad. Momenteel zit ik in mijn wachttijd voor de nieuwe master.

Dit jaar is een zwaar en ongewoon jaar door de coronacrisis. Ik merk dat veel studenten het moeilijk vinden dat zoveel onderwijs digitaal is. Ook voor de opleiding is het moeilijk om de balans te vinden tussen enerzijds het aanbieden van digitaal onderwijs en anderzijds de mentale gezondheid en student-socialisatie van de studenten. Dit jaar wil ik de mentale gezondheid, die zelfs nog meer door deze crisis van belang is, onder de aandacht brengen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is student-socialisatie en daardoor besef ik mij goed dat we ernaar moeten streven dat, als het kan, er zoveel mogelijk fysiek onderwijs moet worden aangeboden.

De afgelopen drie jaar heb ik mij zowel binnen de studie als daarbuiten op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen. Zo ben ik als mentor nauw betrokken geweest bij het onderwijs en schuif ik nu aan bij de vergaderingen van de Jaarvertegenwoordiging van jaar 1. Hierdoor zie ik snel waar verbetering gewenst is en neem ik het samen met mijn eigen ervaringen mee in het continue signaleren en verbeteren van knelpunten in de bachelor Epicurus. Naast mijn studie heb ik mij ook altijd ontwikkelt op allerlei andere vlakken, zoals het leren van Italiaans, het volgen van sterrenkunde- en schildercursussen of het maken van verre reizen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het goed is om buiten je studie om zoveel mogelijk bezig te zijn met andere gebieden die jouw algemene ontwikkeling bevorderen. Dit jaar wil ik mij zoveel mogelijk inzetten voor zowel meer buitenlandervaringen in de bachelor als meer ruimte voor het volgen van keuzevakken.

Tenslotte houd ik mij dit jaar ook bezig met een aantal andere grote dossiers, zoals de begroting, de SR-enquête, de wachttijd en de vacatures voor de medezeggenschap.

Heb jij suggesties of vragen voor mij? Schroom mij niet te mailen: s.h.yona@amsterdamumc.nl.

Pien van Putten – Secretaris, Voorzitter Commissie Medische Informatiekunde, Lid PR

Hoi! Mijn naam is Pien van Putten en ik ben 23 jaar oud. Momenteel zit ik in het 1e jaar van de master Medical Informatics en ik heb ook de bachelor Medische Informatiekunde (MI) gedaan. Tijdens de bachelor zat ik in de nabesprekingscommissie en afgelopen jaar was ik master assessor, waardoor ik al aardig bekend ben in het (MI) onderwijs.

Vanuit Partij MFAS neem ik dit jaar plaats als Secretaris in het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad, samen met Sarah en Sonja. Als Secretaris ben ik verantwoordelijk voor de mail van Studentenraad en het archiveren van belangrijke stukken. Verder ben ik binnen het Dagelijks Bestuur specifiek bezig met de OER (onderwijs en examen regeling), het facultaire strategisch plan en het jaarplan/jaarverslag. Daarnaast neem ik plaats in de commissie MI als voorzitter, waar ik verschillende dossiers op me neem; evaluatie MI-X (nieuwe curriculum), evaluatie oude curriculum, de vakevaluatie in het algemeen en de mastervoorlichting.

Heb je nog vragen over mijn functie binnen de Studentenraad of heb je ideeën voor dossiers waar ik mij mee bezig houd? Dan ben ik te bereiken op f.j.vanputten@amsterdamumc.nl.

Tycho de Greve – Voorzitter Commissie Bachelor

Mijn naam is Tycho de Greve en op dit moment zit ik in mijn wachttijd voor de coschappen. Totdat ik aan mijn coschappen kan beginnen zet ik mij dit jaar graag in voor verbetering van het onderwijs.

Inmiddels heb ik de hele bachelor geneeskunde doorlopen en weet ik dus wat de knelpunten zijn uit de huidige bachelor. Samen met mijn andere raadsleden wil ik er dit jaar zorg voor dragen dat het onderwijs op onze faculteit weer een stukje beter wordt.

Om dit te bewerkstelligen ben ik aangesloten bij de commissie medische informatiekunde en ben ik voorzitter van de commissie Bachelor. Binnen deze commissies zijn mijn aandachtsgebieden het digitaliseren van onderwijs, het onderwijs en examenreglement. Ook zet ik mij in voor een verbetering voor de leerlijn academische vorming. Buiten deze kerntaken zijn er natuurlijk tal andere zaken waar ik me mee bezig houd

Vind je dat er een punt dat is dat we onder de aandacht moeten brengen, of wil je graag sparren hoe het onderwijs verbeterd kan worden? Stuur me dan gerust een mailtje op t.p.degreve@amsterdamumc.nl

Onno Smeulders – Algemeen lid bachelor

Onno Smeulders neemt zitting in de SR vanuit Partij LEEF en zal zich richten op de portefeuilles recidivisten, onderzoeksstimulering, begroting AMC, Faciliteiten en Epicurus. Voor vragen/opmerkingen is hij te bereiken op o.l.smeulders@amsterdamumc.nl!

Wouter Meijer – Algemeen lid bachelor

Mijn naam is Wouter Meijer en momenteel zit ik in het 3de jaar van de dubbele bachelor geneeskunde en biomedische wetenschappen.

Dit jaar zal ik zitting nemen in de bachelorcommissie geneeskunde en medische informatiekunde van de Studentenraad.
Ik zal dit jaar vooral bezig zijn met het vormen van de studentenenquête, het beleid van de opleiding voor topstudenten, en het digitale werkomgeving voor studenten van de FdG. Ik wil ook uitvinden welke mogelijkheden er zijn voor bachelor geneeskunde studenten om meer in contact te komen met de kliniek om een reëler beeld van het leven als arts te krijgen. Verder ben ik de contactpersoon voor JVT jaar 3.

Heb jij vragen of suggesties over deze onderwerpen, mail mij dan gerust op w.c.meijer@amsterdamumc.nl zodat wij deze kunnen bespreken!

Parsa Alibakshi – Algemeen lid bachelor, Lid PR

 

Eline Alofs – Voorzitter Commissie Master

Mijn naam is Eline Alofs en op dit moment zit ik in het tweede jaar van mijn coschappen.

Als voorzitter van de commissie master wil ik dit jaar de belangen van de masterstudenten vertegenwoordigen. Door de komst van de nieuwe master en de coschappen tijdens COVID-19 crisis is dit extra van belang. De kwaliteit van de master moet nu absoluut gewaarborgd blijven. Ik wil de stem van de student hierin laten doorklinken.

Tenslotte wil ik me er komend jaar voor inzetten dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor mental health in het curriculum, aangezien dit in de huidige master een vrij onderbelicht onderwerp is.

Ik sta altijd open om een gesprek aan te gaan en te luisteren naar nieuwe perspectieven.
Mail mij dan gerust op e.alofs@amsterdamumc.nl

Sophie Noordzij – Algemeen lid master, penningmeester, afgevaardigde CoRaad, Lid PR

Mijn naam is Sophie Noordzij en op dit moment zit ik in het tweede jaar van mijn coschappen. 

Binnen de Studentenraad bekleed ik verscheidene functies: ik ben Penningmeester van onze raad en afgevaardigde voor de CoRaad. Ook houd ik mij dit jaar bezig met de PR op onze social media.

Inmiddels ben ik al een aantal jaren op verschillende manieren verbonden aan onze faculteit en dit jaar wil ik mijzelf inzetten voor het onderwijs van onze opleiding. 

Dit jaar zal ik mijzelf vooral bezig houden met de wachttijd en ontwikkeling van de nieuwe master. Verder ben ik ook bezig met een aantal dossiers van de mastercommissie: huisartsplekken, de onkostenvergoeding voor coassistenten, de overbruggingsfase van coassistent naar basisarts.

Heb je nog vragen over mijn functie binnen de Studentenraad of heb je ideeën voor onze master? Dan ben ik te bereiken op s.m.noordzij@amsterdamumc.nl

Evrim Hotamis – Algemeen lid master, afgevaardigd CSR, Lid PR

Ik ben Evrim en zit in het eerste jaar van mijn coschappen. Door de opleiding heen heb ik veel te maken gehad met geneeskundeopleidingen van andere landen, of provincies en denk dat er veel te leren valt buiten onze Amsterdambubbel. Ook vind ik dat academische vaardigheden veel centraler moeten staan binnen onze masteropleiding.

Namens de FSR neem ik ook deel aan de Centrale Studentenraad, die over het algemene UvA-beleid gaat. Hier vertegenwoordig ik het belang van onze faculteit.

Je kunt mij bereiken voor al je vragen omtrent internationalisering, het onderwijs- en examenreglement, of als je een student bent met een aangepast coschaprooster, zoals de DuMa en MD/PhD-studenten.

Mail me via evrim.hotamis@studentenraad.nl!

Özgü Varan – Ambtelijk secretaris

Hoi! Mijn naam is Özgü en ik ben de Ambtelijk Secretaris van de Studentenraad. Momenteel zit ik in het 2e jaar van de master Geneeskunde en ben ik dus bezig met het lopen van coschappen.

Als Ambtelijk Secretaris is het mijn taak om de wekelijkse vergaderingen en de periodieke overleggen met de opleidingsteams Geneeskunde en Medische Informatiekunde te notuleren. Officieel ben ik in dienst van de Studentenraad, wat betekent dat ik geen verkozen lid van de raad ben en geen stemrecht bezit. Desalniettemin heb ik een kijkje achter de schermen en ben ik hierdoor op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs, wat ik enorm leerzaam en leuk vind!