Wie zijn wij?

De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen bestaat uit twaalf studenten die zich een jaar lang inzetten voor studentenbelangen aan de UvA. Dit doen we door dagelijks bezig te zijn met alle belangrijke en ogenschijnlijk minder belangrijke zaken die de student aangaan. Hierbij kan je denken aan grote onderwerpen zoals de huisvestingplannen en het internationaliseringsbeleid van de UvA, maar ook kleinere zaken zoals de openingstijden van de UB en de prijs van onze kopjes koffie. We zijn allemaal lid van een studentenmedezeggenschapspartij zoals UvASociaal of De Vrije Student, en we worden direct verkozen door de studenten (met uitzondering van de raadsassistenten). Ook hebben we een afgevaardigde in de Centrale Studentenraad om ons op de hoogte te houden van interfacultaire en UvA-brede aangelegenheden en worden we ondersteund door een Ambtelijk Secretaris.

 

From left to right, top to bottom: Siddharth Jethwani, Viktoriia Akhankova, Pablo Mustienes, Robin Hellmich, Pedro Gonzales, Johanna Lehr, Joselyn Arevalo Moran, Lieve Bastiaan, Emilie van der Heijden, Joshua Meijer, Kaleem Ullah, Ruben de Groot. Not pictured Alessandro Ractliffe.