Kosten voor na-inschrijving tentamen worden verlaagd tot €20,-!

Tijdens de overlegvergadering van dinsdag 15 april jl. is de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid met de decaan, dhr. Du Perron, overeengekomen dat de kosten voor na-inschrijving worden verlaagd van 40,- naar 20,- euro. De aparte tentameninschrijving wordt mogelijk vanaf september afgeschaft.

Het systeem van na-inschrijving staat al enige tijd ter discussie. De FSR-FdR strijdt al lang voor verlaging, of zelfs afschaffing, van deze kosten als een student zich vergeten is in te schrijven. Nadat de politiek zich hiermee heeft bemoeid, heeft ook de minister uitgesproken dat er geen extra kosten gevraagd mogen worden de tentameninschrijving.
Om deze reden gaat het faculteitsbestuur zo snel mogelijk de aparte tentameninschrijving afschaffen. Er wordt naar gestreefd om een nieuwe procedure met ingang van het nieuwe collegejaar, september 2014, in te voeren. Volgens deze nieuwe procedure is iedere student die zich heeft aangemeld voor een vak, automatisch ingeschreven voor het tentamen. Totdat dit nieuwe systeem is ingevoerd, is de Facultaire Studentenraad van mening dat het voor de student mogelijk moet blijven om zich na de deadline alsnog in te schrijven voor een tentamen. Hierdoor heeft de FSR-FdR ervoor kunnen zorgen dat de kosten voor na-inschrijving tot die tijd worden gehalveerd. De kosten zullen daarom vanaf de komende tentamenperiode in mei 20,- euro bedragen.

De FSR-FdR benadrukt met klem dat het voor studenten alsnog goedkoper en makkelijker is om je wel op tijd in te schrijven. Dus voor de komende tentamenperiode moet je je nog steeds maximaal een week van tevoren inschrijven.

Voor vragen of opmerkingen hierover kun je ons per email bereiken op fsr-fdr@uva.nl, of stuur ons een berichtje op onze Facebook.

——————————————————————————————————————

 

De eerste Overleg Vergadering

De eerste officiële Overleg Vergadering heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden! Wettelijk is het vastgelegd dat er minimaal vier Overleg Vergaderingen moeten plaatsvinden tussen de decaan en de studentenraad. In ons geval is dat de heer Du Perron en mevrouw Zieck. Deze vergaderingen zijn hét moment voor de raad om adviezen in te brengen of problemen aan de kaart te stellen. De agendapunten die deze vergadering aan de orde zijn gekomen waren de nabespreking van de tentamens, de administratieve boete, de numerus fixus en huisvesting.

Nabespreking tentamens:
De FSR pleit voor een uniforme nabespreking van de tentamens voor alle vakgroepen. Nu is het helaas zo dat elk vak een eigen eilandje is met eigen regels wat betreft nabespreking en inzien van je tentamens. De FSR ziet dit graag anders:
– Inzage van je tentamen maximaal een week na de bekendmaking van je cijfer
– Een kopie kunnen ophalen minimaal een week voor de nabespreking
– Een hoorcollege met de meest gemaakte fouten
– Duidelijke regels over hoe studenten bezwaar kunnen maken
Wij hebben hier een officieel advies over ingediend, die waarschijnlijk wordt meegenomen door Zieck en Du Perron bij het samenstellen van de OER (Onderwijs- en Examen Regeling).

Administratieve boete:
Als studenten zich vergeten in te schrijven voor een tentamen bedragen de kosten voor het inschrijven €40,-. De OER stelt dat een faculteit ‘administratieve kosten’ mag rekenen voor een student die zich na de deadline alsnog wil inschrijven. Dit is al een lange tijd een hekel punt tussen de raad en decaan. Per faculteit verschilt dit bedrag namelijk enorm (bij sommigen is het €20,- en bij anderen zelfs €90,-!). De studentenraad pleitte vorig jaar al voor een halvering van dit bedrag, maar de discussie daarover wordt nog steeds gevoerd. Volgende vergadering hopen we meer informatie te krijgen over hoe dit bedrag tot stand is gekomen.

Numerus Fixus:
Wat is de UvA volgend jaar van plan met de numerus fixus als o.a. Utrecht en Leiden dit nu al heeft afgeschaft? Vorig jaar heeft de UvA de numerus fixus weer ingesteld, samen met de andere universiteiten in de Randstad. Veel universiteiten hebben het nu al afgeschaft voor komend jaar, waardoor de VU en de UvA nog de enige universiteiten zijn waar het gehandhaafd wordt. Mevrouw Zieck heeft aangegeven dat er nog steeds nagedacht wordt wat de UvA komend jaar zal doen.

Huisvesting:
In de zomer van 2016 gaat de FdR verhuizen naar Roeterseiland. Er is een kleiner gebouw beschikbaar dan nu het geval is met de Oudemanhuispoort. Er is de FSR ter ore gekomen dat er in het nieuwe gebouw helemaal geen plek meer zal zijn voor studieverenigingen. Du Perron heeft dit bevestigd, maar heeft aangegeven dat er een facultair plan wordt bedacht om alle studieverenigingen toch kwijt te kunnen. De FSR gaat hier komend jaar goed naar kijken, en vindt het zeer onwenselijk dat verenigingen als JFAS straks geen eigen plek meer hebben. Zieck heeft uitgelegd dat er voor iedereen minder plek is, ook voor docenten en andere werknemers. Meer informatie volgt later dit jaar als hierover meer bekend is.

Al met al was het een zeer vruchtbare Overleg Vergaderingen, en de FSR is blij met de punten die zijn aangekaart. Deze week zijn wij bezig met het schrijven van een aantal adviezen voor de OER, die Zieck en Du Perron dan mee kunnen nemen. De volgende OV staat gepland op 10 december.

——————————————————————————————————————–

De nieuwe raad heeft onlangs zitting genomen. Na de eerste vergadering begin september zijn de dossiers verdeeld onder de 8 raadsleden. De dossiers waar wij ons momenteel mee bezig houden zijn:

– OER (Onderwijs- en Examenregeling)
– Studieadviseurs
– Honours
– Huisvesting/verhuizing
– ILSC (International Law Student Council)
– PR

Heb jij over één van deze onderwerpen een vraag, klacht, opmerking of advies? Mail dan vooral naar fsr-fdr@uva.nl!