De facultaire studentenraad komt op voor de belangen van alle studenten aan de FdR. Wij willen ervoor zorgen dat het onderwijs op onze faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. De raad adviseert dus over zaken zoals herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en catering. Ook stellen we elk jaar de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vast, waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden.


The Faculty Student Council stands up for the benefits of all the students from the FdR. We are here to take care that the education at our faculty will be so good as it can be and that all the boundary conditions are there to create that quality .Therefor the Student Council gives advices to the board, about retake possibilities and elective courses, but also about technical facilities and the catering. Thereby do we have each year a huge influence on the OER of the FdR. We are able to agree or disagree with some proposals of the board or we can advise them about some proposals.