Raadsleden FSR-FdR 2019-2020

 

 

 

 

 

 

De Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid 2019-2020 bestaat uit:

Tara Olsen – Voorzitter / Chair

Nina Hol – Vice-Voorzitter / Vice-Chair

Roos Creyghton – CSR-afgevaardigde / CSR-delegate

Yoav Weinberg – Commissievoorzitter Organisatie & Financiën / Committee-Chair Organisation & Finance

Katarzyna Niedzwiecka – Commissievoorzitter Onderwijs & Onderzoek / Committee-Chair Education & Research 

Rogier Simons – Raadslid / Council-Member

Samir Bougrina – Raadslid / Council-Member

Aashish Pradeep – Raadslid / Council-Member

Fabian van Hal – Raadslid / Council-Member

Sebastiaan Saelman – Raadslid / Council-Member

Emma Verhulp – Raadslid / Council-Member

Guido Bakker – Commissievoorzitter PR / Committee-Chair PR

Jeyanth Sithamparappillai – Ambtelijk Secretaris / Secretary