Wie zijn wij?

De Facultaire Studentenraad Tandheelkunde bestaat uit acht studenten tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) die zich een jaar lang inzetten voor de studentenbelangen aan ACTA. Deze acht studenten worden jaarlijks verkozen door de studenten van ACTA tijdens de Studentenraadverkiezingen. Wij zetten ons in voor de studentenbelangen door dagelijks bezig te zijn met zaken die de studenten van ACTA aangaan. Je kunt hierbij denken aan klachten van studenten behandelen, het organiseren van de Onderwijsdialogen en het oplossen van problemen rondom roosters en faciliteiten op ACTA. Daarnaast worden wij bijgestaan door een Ambtelijk Secretaris.

De FSR Tandheelkunde 2021-2022 bestaat uit:

Voorzitter: James Lin

Vicevoorzitter: Ingrid de Ruiter

Secretaris: Ivet Khazoum

Commissaris PR: Bas Bostelaar

Commissaris Master: Fatma Dağdeviren

Commissaris Master: Anouar Sabaouni

Commissaris Bachelor: Christian van Mierlo

Commissaris Bachelor: Anass el Hadouchi

Ambtelijk Secretaris: Danique Groenland